Go to content

10 złych zachowań i nawyków, które niszczą kreatywność dzieciaków

Fot. iStock

Kreatywność to jedna z cech, z którymi przychodzimy na świat. Każde dziecko jest twórcze z natury i zdolne do wymyślania własnych rozwiązań, nowych koncepcji i idei. Cechę tę, tak bardzo potrzebną i docenianą we współczesnym świecie, wielu z nas niestety traci! Ma na to niewątpliwie wpływ nasze otoczenie, które często nieświadomie zabija w najmłodszych twórcze podejście i niszczy ich kreatywne myślenie. Jak to się dzieje? Jest kilka zachowań i nawyków, które skutecznie przeszkadzają maluchom w  rozwijaniu kreatywności.

Wyręczanie

Wyręczanie dziecka uczy go bezradności i osłabia jego poczucie sprawstwa. Dziecko nieustannie wyręczane przestaje próbować, nie szuka samodzielnie rozwiązań, ale czeka na pomoc innych – tak jest mu wygodniej, łatwiej, tego jest nauczony.

Nadmierna kontrola

Nieustanne pilnowanie i sprawdzanie dziecka powoduje, że nie czuje się ono w pełni niezależnie i boi się swobodnie odkrywać świat. Choć kontrola i opieka rodziców wynika z ich miłości i troski, to zbyt duża może być dusząca i ograniczająca dla maluszka.

Wtłaczanie w schematy

Jeśli wymagamy od dziecka, by nieustannie się dostosowywało do otoczenia, porównujemy je z innymi dziećmi i chcemy (mniej lub bardziej świadomie), by „nie wychylało się” i nie miało odmiennego zdania, to zabijamy w ten sposób jego kreatywność i niezależne myślenie. A przecież świat potrzebuje tych, którzy wychodzą poza schematy i myślą nieszablonowo – to właśnie takie jednostki są autorami przełomowych odkryć, wynalazków i reform.

Pomijanie znaczenia zabawy

Zabawa to podstawowa i najważniejsza potrzeba dzieci do mniej więcej siódmego roku życia. To nie tylko przyjemność i forma rozrywki, ale także świetny trening umiejętności społecznych, okazja do nauki oraz do rozwijania kreatywności. Podczas zabawy dzieci używają swojej wyobraźni, fantazjują, tworzą własne światy, a ich kreatywność doskonali się sama i bez naszego wysiłku – wystarczy dzieciakom nie przeszkadzać i pozwolić na swobodna zabawę.

Skupianie się na treningu umiejętności twardych

Oceny, wyniki testów i sprawdzianów, konkretne umiejętności, takie jak znajomość języków obcych, liczenie, obsługa komputera, są często najważniejsze i to na nich skupia się w większości uwaga dorosłych. A przecież to nie wszystko! Równie ważna jest komunikacja, kompetencje społeczne, inwencja twórcza i kreatywność – warto o tym pamiętać i wspierać dziecko we wszechstronnym rozwoju, a nie tylko przygotowywać je do egzaminów.

Zbyt dużo telewizji i komputera

Można się tłumaczyć tym, że bajka w telewizji lub gra na smartfonie jest edukacyjna, ale spójrzmy prawdzie w oczy – jedyne, co dziecko robi, to bierne wgapianie się w ekran lub podążanie za ściśle określonymi instrukcjami. Maluch dostaje gotowe obrazy, nie musi nic sobie wyobrażać, a jego fantazja pozostaje uśpiona – zupełnie inaczej niż np. podczas czytania książki.

Za mało ruchu!

Bo gdy trenuje nasze ciało, to i umysł wiele na tym zyskuje! Aktywność fizyczna powoduje, że mózg jest dotleniony, a endorfin jest więcej i więcej. Zyskuje też na tym kreatywność – często pod wpływem aktywności ruchowej do głowy przychodzi nam od dawna poszukiwane rozwiązanie problemu lub pojawia się genialna wręcz myśl. Zachęcajcie więc dzieciaki do aktywności, zabaw na świeżym powietrzu,  szaleństw na placu zabaw i kształtujcie w nich ducha sportu poprzez dawanie dobrego przykładu.

Krytyka, krytyka, krytyka

Jeśli nieustannie krytykujemy dziecko i oceniamy jego postępowanie, to pod wpływem takich negatywnych komunikatów zniechęci się ono do dalszych prób i zacznie obawiać naszych opinii. Popełnianie błędów to niezbędny etap na drodze do rozwoju – tylko ten się nie myli, kto nic nie robi! Zamiast krytykować i wytykać niedoskonałości, zachęcajmy do próbowania, podejmowania ryzyka i sprawdzania różnych rozwiązań.

Przeciążanie dziecka zajęciami

Kreatywność potrzebuje także relaksu i czasu na odpoczynek. Sztywno wypełniony grafik, mnóstwo różnych zajęć dodatkowych każdego dnia po przedszkolu lub szkole wbrew pozorom nie rozwija dziecka, ale sprawia, że jest ono zmęczone i przeciążone obowiązkami, a nawet staje się smutne i traci radość życia. Lepiej postawić na zajęcia, które naprawdę interesują malucha i pozwolić mu na zabawę i kontakty z rówieśnikami.

Brak nudy

Dzieci potrzebują nudy! Nuda daje im możliwość uruchomienia swojej wyobraźni i doskonalenia kreatywności. To właśnie w momentach, gdy wokół nie dzieje się nic, w głowach rodzi się Coś. Nie bójmy się nudy dzieciaków i zamiast ciągle coś planować i wymyślać im zadania i aktywności, dajmy im trochę luzu i okazji do użycia wyobraźni.

Zapisz