Go to content

Astrolog wymienia 3 najbardziej narcystyczne znaki zodiaku

Nastya Dulhiier/Unsplash

Narcystyczne cechy osobowości, takie jak skłonność do egocentryzmu, potrzeba uwagi i uznania, a także brak empatii, mogą występować u ludzi niezależnie od ich znaku zodiaku. Astrologowie przypisują jednak często pewne cechy charakteru poszczególnym znakom, sugerując, że niektóre z nich mogą być bardziej skłonne do przejawiania narcystycznych zachowań. Przyglądając się trzem najbardziej narcystycznym znakom zodiaku według astrologów, możemy lepiej zrozumieć, jak pewne cechy mogą przejawiać się w różnych osobowościach. Pamiętajmy jednak, że każdy człowiek jest wyjątkowy i jego zachowanie zależy od wielu czynników, nie tylko od daty urodzenia.

Czym jest narcystyczne zaburzenie osobowości?

Narcystyczne zaburzenie osobowości (NPD) jest jednym z zaburzeń osobowości opisanym w Diagnozie i Statystyce Zaburzeń Psychicznych (DSM-5). Charakteryzuje się ono wzorcem grandiozności, potrzeby podziwu i braku empatii, które są trwałe i obejmują różne obszary funkcjonowania jednostki.

Osoby z narcyzmem często wykazują następujące cechy i objawy:

  1. Grandiozność i poczucie własnej ważności: Osoby z NPD mają nadmierne przekonanie o własnej wyjątkowości, doskonałości lub ważności. Czują, że są uprzywilejowane i że zasługują na szczególną uwagę i traktowanie.
  2. Potrzeba ciągłego podziwu: Narcyzi potrzebują stale otrzymywać pochwały, uznanie i zainteresowanie innych. Często są przekonani, że zasługują na szczególne traktowanie i są bardzo wrażliwi na każde przejawy krytyki lub ignorowania.
  3. Brak empatii: Osoby z NPD mają zazwyczaj trudności ze rozumieniem czyjejś perspektywy i odczuć. Mogą przejawiać brak zainteresowania potrzebami innych i mają skłonność do wykorzystywania ich dla własnych celów.
  4. Zazdrość i brak współzawodnictwa: Narcyzi mogą czuć się zazdrośni o sukcesy innych i dążyć do ich deprecjacji. Zazwyczaj mają trudności z uznaniem innych za równych sobie.
  5. Arogancja i wywyższanie się: Osoby z NPD mogą wykazywać postawy arogancji, wywyższania się nad innymi oraz złośliwości wobec tych, którzy nie spełniają ich oczekiwań lub nie dają im odpowiedniego uznania.

Objawy te mogą prowadzić do trudności w relacjach interpersonalnych oraz problemów w pracy i innych obszarach życia. Ważne jest jednak zauważenie, że NPD ma złożoną etiologię i może mieć różne stopnie nasilenia. Niektóre osoby z NPD mogą być zdolne do funkcjonowania społecznego i zawodowego, podczas gdy inne mogą doświadczać znaczących trudności życiowych związanych z ich zachowaniami i stosunkami z innymi.

Astrolog wymienia 3 najbardziej narcystyczne znaki zodiaku

W astrologii istnieje przekonanie, że niektóre znaki zodiaku mogą manifestować cechy narcystyczne w różnym stopniu. Ważne jest jednak zauważenie, że astrologia nie jest naukowym narzędziem do diagnozowania osobowości. Zamiast tego, służy głównie jako narzędzie do refleksji i zrozumienia różnorodnych cech ludzkiej natury.

Czy istnieją znaki, które częściej bywają narcystyczne w relacjach z innymi? Astrolog wymienia 3 najbardziej narcystyczne znaki zodiaku.

Lew

fot. Gerald/Pixabay

Wśród wszystkich znaków zodiaku to Lew często uznawany jest za najbardziej narcystyczny. Ludzie urodzeni pod tym znakiem mają skłonność do skupiania uwagi na sobie i swym ego. Nie oznacza to, że są złymi ludźmi; po prostu lubią być w centrum uwagi i cieszyć się uznaniem. Lubią być otoczeni ludźmi, którzy ich podziwiają i doceniają, co potęguje ich pewność siebie. Jednakże, gdy nie otrzymują wystarczającej ilości pochwał lub uwagi, mogą odczuwać głęboką niepewność i potrzebować dodatkowego wsparcia emocjonalnego.

Lwy są rządzone przez ogniste, promienne Słońce, co nadaje im silną energię i charyzmę. Potrafią przyciągać innych swoim ujmującym sposobem bycia, ale gdy ta energia nie jest kontrolowana, może doprowadzić do narcystycznych zachowań. Ważne jest, aby zrozumieć, że ta skłonność do narcyzmu nie jest cechą jednoznaczną dla wszystkich urodzonych pod tym znakiem, ale może się przejawiać w różny sposób u różnych jednostek.

Dlatego spotykając Lwa, warto być świadomym tego, że może on potrzebować dużo uwagi i uznania. Ochrona własnej energii jest istotna, aby nie dać się wciągnąć w jego potrzeby i bycie pod jego dyktando. Wszystko zależy od indywidualnej postawy i rozwoju danej osoby, ale rozważenie tych aspektów może pomóc w lepszym zrozumieniu dynamiki międzyludzkiej związanej z tym znakiem zodiaku.

Baran

fot. Gerald/Pixabay

Baran, jako pierwszy znak zodiaku, jest znany z nieustępliwej determinacji i ducha walki. Ludzie urodzeni pod tym znakiem mają w sobie ogromną wolę i chęć udowodnienia swojej wartości wobec świata. Zawsze dążą do osiągnięcia swoich marzeń i nie przyjmują odmowy. Ich postawa pełna przedsiębiorczości często prowadzi ich do sukcesów zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Jednakże, ta niezłomność i pewność siebie Barana, mogą czasem być mylone z narcyzmem.

Baran jest rządzony przez Marsa, planetę odwagi, rywalizacji i wojny. To dlatego ma w sobie agresywnego ducha, który może być nieprawidłowo postrzegany jako zapatrzenie w siebie. Jednakże w przypadku Barana nie chodzi o narcyzm, lecz o determinację i wiarę we własne możliwości. Osoby spod tego znaku wiedzą, że życie wymaga poświęcenia i determinacji, aby osiągnąć sukces. Zdarza się, że Baran przyjmuje podejście „wszystko albo nic”, co czasem może prowadzić do ostrych konfrontacji z innymi.

Osoby urodzone pod znakiem Barana mają również tendencję do bycia liderami i podejmowania decyzji. To sprawia, że często zajmują wysokie stanowiska lub pełnią funkcje kierownicze, gdzie ich pewność siebie i zdolność do podejmowania szybkich decyzji są cenione. Mimo że niektórzy mogą widzieć ich jako narcystycznych, dla Baranów to po prostu sposób na radzenie sobie z wymagającym światem.

Skorpion

fot. Gerald/Pixabay

Skorpion, jako jeden z najbardziej mistycznych znaków zodiaku, często przeżywa głębokie wewnętrzne rozterki, próbując zrozumieć swoje miejsce w świecie. Jego skłonność do refleksji i introspekcji, może prowadzić do poczucia zagubienia lub niepewności, co czasem kompensuje poprzez poszukiwanie władzy i kontroli. Gdy czuje się przytłoczony życiem lub sytuacją, Skorpion często próbuje przejąć kontrolę nad sytuacją lub dominować nad innymi.

Jednakże, ta narcystyczna strona Skorpiona może prowadzić do problemów w relacjach, ponieważ jego pragnienie kontroli czasem prowadzi do konfliktów lub zranienia innych. Skorpiony mogą stać się terytorialne i opiekuńcze wobec swoich bliskich, co dla osób spoza najbliższego kręgu rodzinnego może wydawać się zbyt kontrolujące.

Znak zodiaku Skorpion jest rządzony przez Marsa i Plutona. Mars symbolizuje determinację, energię i czasem agresywność, podczas gdy Pluton reprezentuje transformację, głębokie przemiany i siłę woli. Te silne wpływy planetarnych rządów mogą intensyfikować cechy narcystyczne u Skorpiona, szczególnie gdy jest on poddany stresowi lub niepewności.

Nie można jednak redukować Skorpionów tylko do ich narcystycznych cech. Jako znak wodny, Skorpiony mają również głęboką emocjonalność, empatię i troskliwość, którą okazują swoim bliskim. To ich prywatna, intymna strona, którą rzadko pokazują światu zewnętrznemu.