Go to content

7 sposobów, w jakie silni psychicznie ludzie podnoszą się po porażce

fot. fot. illustration/iStock

Niepowodzenia i porażki są nieodłączną częścią ludzkiego życia. Chcemy, czy nie – musimy codziennie stawiać im czoła. Jak sobie radzimy? Różnie. PsychologyToday opisuje badania, które sugerują, że ludzie silni psychicznie mają pewne cechy, które czynią ich lepiej przygotowanymi do odbicia się od porażki. Taką cechą jest np. dojrzałość emocjonalna. Zdaniem ekspertów kluczowa dla siły psychicznej i odporności, ponieważ pozwala człowiekowi zobaczyć rzeczywistość taką, jaka faktycznie jest.

I odwrotnie, ludzie niedojrzali emocjonalnie zwykle nie akceptują rzeczywistości i zamiast tego przepisują niewygodne fakty, aby lepiej pasowały do ​​ich wcześniejszego sposobu myślenia. Z kolei ludzie silni psychicznie akceptują konsekwencje swoich wyborów, w tym możliwość pójścia dalej.

Takie wrodzone cechy z pewnością mogą pomóc. Ale każdy może zwiększyć swoją odporność w trudnych czasach, korzystając z pewnych strategii opartych na następujących siedmiu rzeczach, które robią ludzie silni psychicznie:

W codziennych sytuacjach wykorzystują akceptację

Zdają sobie sprawę, że udziałem każdego są niepowodzenia i „porażki” – takie jak rozwody, utrata pracy itp. – i że jest to po prostu część życia. Pewnego elementu „porażki” lub niepowodzenia należy się spodziewać za każdym razem, kiedy podejmuje się ryzyko i wychodzi ze swojej strefy komfortu, aby na przykład osiągnąć określony cel. Ludzie silni psychicznie opierają się pokusie nadmiernego obwiniania siebie, akceptując rzeczywistość taką, jaka jest.

Rekonstruują niepowodzenia

Silni psychicznie ludzie są zarówno otwarci, jak i elastyczni w rozwiązywaniu problemów i unikają sztywnego, linearnego myślenia. Są dla samych siebie pozytywni, pozostają wciąż w kontakcie ze sobą, co pomaga im przezwyciężać niepowodzenia.

„Jeśli zmienisz sposób, w jaki patrzysz na rzeczy, rzeczy, na które patrzysz, również się zmienią”.

Zmiana narracji o niepowodzeniu pozwala na tworzenie nowych przeformułowań poznawczych i autonarracji. Na przykład wynalazca Thomas Edison przeformułował swoje „nieudane” eksperymenty, aby stworzyć nową autonarrację: „Nie poniosłem porażki. Znalazłem tylko 1000 sposobów, które nie działają”. Wierzył, że każda porażka przybliża go o krok do znalezienia rozwiązania.

Uczą się na błędach

Pytają: „Jak mogłem zrobić to inaczej? Czego dowiedziałem się o tym, co działa, a czego dowiedziałem się o tym, co nie działa?” Na przykład spojrzenie wstecz na niedawne zerwanie może nauczyć kogoś zwracania większej uwagi na czerwone flagi lub słuchania intuicji, którą odłożyli na bok na początku (nieudanego później) związku.

Są szczerzy w swoich uczuciach i przyznają się do rozczarowań

Silni psychicznie ludzie nie chowają swoich uczuć ani nie pławią się w nich. Uznają je i dają sobie czas na przetworzenie niepowodzenia. Uczucie smutku, rozczarowania, załamanie i odrzucenia są normalne i nie ma się czego bać.

Są optymistami

Silni psychicznie ludzie mają zwykle optymistyczne spojrzenie na życie, a badania wykazały, że istnieje związek między optymizmem, a satysfakcją z życia wynikającą z samokontroli i wytrwałości. Wiedzą, że nie ma niepowodzeń, których nie można pokonać. Wystarczy próbować. Na przykład nieżyjący już Steve Jobs został zwolniony z firmy Apple, którą stworzył. Później stwierdził, że „to była najlepsza rzecz, jaka kiedykolwiek się wydarzyła”. Wykorzystał to jako okazję do pójścia w innym kierunku, tworząc NeXT i Pixar. Nie zawsze można znaleźć sens w danej chwili — ale kiedy połączysz kropki z twojej przeszłości, być może będziesz w stanie dostrzec, że istniał pozytywny aspekt twoich „porażek”.

Mogą nadać sens swoim doświadczeniom dzięki duchowości

Dla wielu silnych psychicznie ludzi źródłem siły jest duchowość – religia czy filozofia. Odporność – zdolność do odbicia się od niepowodzeń – wraz z przekonaniami duchowymi lub religijnymi może pomóc nadać sens każdemu doświadczeniu. Mity i historie religijne w różnych kulturach badały i pokazywały, w jaki sposób ludzie pokonują liczne przeszkody, często z pozytywnymi wynikami. W trudnych momentach możemy się na tych przykładach oprzeć, w nich szukać odpowiedzi, czy ukojenia.

Są współczujący dla siebie samych

Aby wykorzystać współczucie do siebie, gdy czujesz się przygnębiona, spróbuj zapytać: „Co powiedziałabym dobremu przyjacielowi, który doświadczył tego, czego ja doświadczam?” Ponadto techniki uważności mogą pomóc w nauce współczucia dla siebie. Pomagają rozpoznać uczucia, zamiast je zagłuszać. Co więcej, uważność może pomóc komuś przypomnieć sobie, że nie jest sam.