Ekologia Lifestyle Ogród Zwierzęta

Pszczoły – owady, bez których ludzkość nie przetrwa. Jak pomóc pszczołom we własnym ogrodzie?

Żaklina Kańczucka
Żaklina Kańczucka
19 maja 2021
Pszczoły - murarki, miodne, ochrona w ogrodzie
Fot. iStock
 

Pszczoły to owady, których pracę doceniamy coraz bardziej i staramy się świadomie postępować tak, by im nie szkodzić. Te niewielkie owady są nie tylko pracowite, ale także bardzo pożyteczne, w dodatku nie atakują same z siebie. Pszczoły wymagają wsparcia, ponieważ stale zmniejszająca się ich populacja przyniesie tragiczne konsekwencje dla ludzi.

Pszczoły — co warto o nich wiedzieć?

Niewielkich rozmiarów pszczoły są owadami błonkoskrzydłymi, których przedstawiciele dorastają od 7 do 18 mm długości. Mimo iż kojarzymy je przede wszystkim z czarno-żółtymi pasami, mogą mieć różne zabarwienie — od jednolicie czarnego, po żółto-pomarańczowe. Budowa ciała pszczół jest dość krępa. W przeciwieństwie do os pszczoły są łagodnymi stworzeniami, które nie atakują bez powodu. Jeżeli jednak zdarzy się atak, żądło pszczoły posiadające niewielkie haczyki wbija się w skórę. Gdy atakująca pszczoła wyciąga je ze skóry, wyszarpuje przy okazji część własnego wnętrza i umiera.

Zarówno larwy, jak i dorosłe pszczoły, żywią się pyłkiem kwiatowym, spadzią i nektarem. Pobierając dla siebie pożywienie, pszczoły zapylają jednocześnie rośliny, które odwiedzają. Dzięki temu możliwe jest wytworzenie się owoców. Mało kto wie, że tym pracowitym owadom zawdzięczamy aż 1/3  całości żywności na świecie.

Fot. iStock

Pszczoły — miodne, murarki

W Polsce można napotkać aż 470 gatunków pszczół, ale tylko jeden gatunek — pszczoła miodna — produkuje miód, więc hodowana jest w ulach.

Pszczoła miodna

Pszczoły miodne mają charakterystyczny wygląd — ich tułów pszczoły jest brunatno-żółty i pokryty gęstymi włoskami. Pszczoły miodne żyją w rodzinie pszczelej, na której czele stoi królowa (matka), osiągająca od 17 do 22 mm długości. W hierarchii tuż pod nią znajdują się bezpłodne robotnice mierzące od 13 do 15 mm, a także trutnie, czyli samce od długości ciała od 14 do 16 mm.

W jednej rodzinie pszczół może znajdować się aż kilkadziesiąt tysięcy owadów. Królowa co prawda nie wykonuje żadnych prac, ale odpowiada za ciągłość rodziny i  składa ponad 200 000 jaj rocznie. Z kolei robotnice są najbardziej liczne (nawet 80.000 osobników w jednej rodzinie) i to one pracują, przynosząc pyłek i nektar, ale również wodę. Dzięki nim powstają takie produkty jak miody, pyłki, pierzga oraz wosk. Trutnie z kolei to samce, które obrosły sławą leni, jednak również pełnią pożyteczną funkcję w ulu, zapewniając królową.

Pszczoły - murarki, miodne, ochrona w ogrodzie

Fot. iStock/pszczoły

Pszczoła murarka

Dziko żyjące pszczoły prowadzą raczej samotny tryb. Mimo że nie dają miodu, są pożyteczne, ponieważ zapylają różne gatunki roślin, nie stwarzając przy tym zagrożenia dla człowieka. Przykładem takich dzikich pszczół jest czesto spotykana pszczoła murarka jest często spotykana murarka. Pszczoły murarki to aż 18 gatunków pszczół. Najczęściej spotykana jest murarka ogrodowa, indywidualistka żyjąca w koloniach, ale niewymieniająca informacji z innymi pszczołami. Murarki to pszczoły średniej wielkości — samce osiągają 8-10 mm, a samice 10-12 mm długości, o rdzawym ubarwieniu. Można podjąć się ich hodowli we własnym ogrodzie, stawiając specjalne domki dla murarek. Pszczoły murarki nie bronią swojego gniazda, a obecność człowieka jest temu owadowi raczej obojętna.

Pszczoły - murarki, miodne, ochrona w ogrodzie

Fot. iStock/pszczoły

Pszczoły w ogrodzie — jak pomóc im przetrwać?

Mimo tego, że pszczoły są niezwykle ważne dla przyrody i pożyteczne z punktu widzenia ludzi, ich przyszłość jest niepewna. Szacuje się, że blisko 1 gatunkowi pszczół na 10 istniejących grozi wyginięcie. Liczebność pszczół maleje na całym świecie już od 60 lat. Najpewniej wpływ mają na to:

 • choroby i pasożyty pszczół;
 • niedobory składników odżywczych;
 • intensyfikacja rolnictwa;
 • stosowanie silnych środków chemicznych;
 • likwidacja nieużytków, kwitnących łąk oraz mniejsza ilość ogródków przydomowych.

W takich sytuacjach pszczołom brakuje pokarmu oraz ochrony. Nie da się ukryć, że zmiana klimatu, która wpływa na czas kwitnienia roślin, także ogranicza dostępność pokarmu dla pszczół.

Rośliny przyjazne pszczołom

Aby pomóc pszczołom w ich pracy i wesprzeć populację, warto we własnym ogrodzie zasadzić rośliny, które będą im sprzyjały. Niezwykle istotne jest sadzenie roślin miododajnych, które są nie tylko kolorowe, ale i pachnące,  przyciągające owady. W przydomowym ogrodzie sprawdzą się rośliny takie jak róże, lilie, astry, dalie, orliki, fiołki, prymulki, krokusy, rozchodniki. Przydatne pszczołom są także krzewy takie jak na przykład ligustr, czy berberys. Można sadzić drzewa i krzewy owocowe, np. porzeczki, borówki, jabłonie, grusze, wiśnie, śliwy, z  których skorzystają nie tylko owady, ale także ludzie. Pszczoły, zarówno murarki jak i miodne, nie gardzą również ziołami: szałwią, melisą, bazylią, czy miętą i także lawendą. Co więcej, większość ziół i kwiatów można hodować na własnym balkonie lub tarasie, tworząc przestrzeń przyjazną pszczołom.

Pszczoły - murarki, miodne, ochrona w ogrodzie

Fot. iStock/domek dla pszczół

Warto pomyśleć o stworzeniu poideł dla pszczół i innych owadów. Wystarczy położyć niewielki płaski pojemniczek wypełniony wodą i kamyczkami, na których będą przysiadały owady latające. Dostępne są także gotowe domki dla owadów, które mogą stać się dla nich bezpiecznym schronieniem. Bezwzględnie należy unikać stosowania środków chemicznych do zwalczania szkodliwych owadów, takich jak na przykład mszyce. Niestety chemia truje nie tylko szkodniki, ale także pszczoły i inne pożyteczne owady.


źródło:  www.ekologia.pl, fajnyogrod.pl ,  www.pomagamypszczolom.pl 

Ekologia Lifestyle Ogród Zwierzęta

Regulamin akcji „Odstresuj mózg. Tej wiosny detoks zacznij od umysłu”

Redakcja
Redakcja
19 maja 2021
 

WEŹ UDZIAŁ W AKCJI „Odstresuj mózg. Tej wiosny detoks zacznij od umysłu”

REGULAMIN

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą „„Odstresuj mózg. Tej wiosny detoks zacznij od umysłu” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Twarda 18, 00-105  Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.1. Akcja zostanie przeprowadzona na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora, w okresie 19.05.2021 do 17.06.2021 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Oh!me do 30.06.2021 roku
 2. Sponsorami nagród w Akcji są: Cognitiv Pro, Rafał Ohme, serwis upacjenta.pl zwani dalej Partnerami.
 3. Regulamin stanowi podstawę organizacji akcji i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 4. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Akcji

 1. Uczestnikami Akcji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Akcji nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Partnera, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie do Akcji jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Akcji

 1. Aby wziąć udział w Akcji, należy wysłać list na adres: [email protected] zgodnie z informacją ogłoszoną w treści artykułu dotyczącą Akcji.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Akcji

 1. Zwycięzcy Akcji zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 10 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie nadesłania najbardziej motywującego listu przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl.
 3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Oh!me do dnia 30.06.2021 roku

 §5. Nagrody w Akcji i sposób ich przekazania

  1. Fundatorem nagród w Akcji są Cognitiv Pro, Rafał Ohme, serwis upacjenta.pl– zwani dalej Partnerami.
  2. Laureatami Konkursu zostanie 10 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  3. Nagrody:
   5  x  zaproszenie na kompleksowe badania krwi
   5 x książka „Emo Sapiens”, „SPA dla Umysłu”5 x produkt Cognitiv Pro

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Akcji nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata.

6. Udział w Akcji i przesłanie listu jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora i Partnerów swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Akcji wyłącznie na potrzeby organizowanego Akcji, zgodnie z przepisami RODO. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Akcji. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 21 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Akcji.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Akcji ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Akcji. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Akcji mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Akcji. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Akcji na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Akcji ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Akcja w żaden sposób nie jest sponsorowana ani przeprowadzana przez serwis Facebook.
 4. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

Ekologia Lifestyle Ogród Zwierzęta

Odstresuj mózg. Tej wiosny detoks zacznij od umysłu! Zaczynamy nową akcję z nagrodami

Redakcja
Redakcja
19 maja 2021

Jesteśmy wycieńczeni. Pandemia, związany z nią lockdown, poczucie niepewności, które towarzyszy nam od ponad roku, mocno nadwyrężyły naszą kondycję psychiczną. Tracimy pracę albo musimy zmienić swój sposób myślenia o dotychczasowej działalności. Mamy problemy w relacjach, cierpimy na depresję albo towarzyszymy komuś, kto ją ma. Wielu z nas z powodu epidemii straciło kogoś bliskiego. Psycholodzy często mówią, że już nic nie będzie takie jak kiedyś. Bo nawet jeśli wrócimy do normalności, nie wiemy jaka dokładnie będzie.


Pandemia pokazała nam, że niewiele w życiu potrafmy kontrolować. Jak nauczyć się żyć od nowa? Zaakceptować zmiany, pogodzić się z trudnymi doświadczeniami? Jak zadbać o siebie? Możemy to zrobić tylko wtedy, jeśli zbudujemy swoją wewnętrzną siłę. A to nie jest możliwe jeśli nie zadbamy o swoje zdrowie psychiczne. Tyle się mówi o konieczności dbania o ciało. Ale teraz równie ważny jest nasz umysł. To idealny czas, żebyśmy zaczęli traktować się holistycznie: jesteśmy całością, systemem naczyń połączonych.

30 DNI DETOKSU EMOCJONALNEGO

Dlatego tej wiosny proponujemy detoks zacząć od naszej głowy. Porządkujemy emocje, myśli, porządkujemy nasze relacje. Dajemy sobie przestrzeń na siebie. Trudno jest żyć bez dobrego zdrowia psychicznego, ale żeby je mieć nie możemy zajmować się tylko innymi, bagatelizować potrzeb, przepracowywać się. Co czwarty z nas, choć raz w życiu doświadczy trudności emocjonalnych, przeżyje epizod depresyjny, będzie mierzył się z nerwicą lękową. Ta liczba może wzrosnąć. Dlatego tak ważne jest, żeby do tego nie dopuścić. Małymi kroczkami budować moc, która pomoże poradzić sobie z życiowymi trudnościami.

Dlatego proponujemy wam 30 dni detoksu. Naszą akcję dedykujemy wszystkim tym, którzy potrzebują wsparcia i szukają sposobu, jak stanąć na nogi. Jak się wspomagać, relaksować, jak poczuć lepiej niezależnie od sytuacji. Będziemy publikować teksty, które pomogą wam zbudować siłę, porozmawiamy z ekspertami o roli zdrowia psychicznego w naszym życiu, nauczymy się, jak redukować stres. Zobaczymy, jak nasze ciało reaguje na nerwy i napięcie, które choroby mogą być wynikiem naszych nieuporządkowanych emocji. Co tydzień publikować będziemy artykuły, który pomogą Wam zacząć oddychać, czuć, myśleć – od nowa.

ZADANIE 1.

I tak, jak przed każdym detoksem przygotowujemy plan, co kupić, jak się odżywiać, tak tu zastanówcie się w jakiej dziedzinie życia psychicznego wam najtrudniej. W związku partnerskim, czy w pracy? W relacji z dzieckiem, matką, ojcem? Ze sobą? Przyda się kartka, na której wypiszecie, na czym najbardziej wam zależy, co chcielibyście zmienić, co Was zatruwa. Jeśli to jest jakaś toksyczna osoba, może na 30 dni ograniczyć z nią kontakty?

Jeśli to są niezrealizowane ambicje, może odłożyć je na miesiąc i spróbować spojrzeć na nie z dystansu? Nieważne co to jest, ważne, żeby to nazwać, stanąć w tzw. prawdzie. Mnóstwo naszych problemów wynika z tego, że wypieramy pewne rzeczy. Są dla nas emocjonalnie za trudne. Tyle że organizmu nie da się oszukać. Lęki, nerwica, niepokój, nawet depresja. To wszystko mówi nam, że czas przyjrzeć się rzeczywistości.

I niech to będzie nasze zadanie na dziś. Zdać sobie sprawę, co nas najbardziej uwiera, co przeszkadza w osiągnięciu spokoju. Przez najbliższe 30 dni będziemy się przyglądać naszym emocjom, nazywać je i pomagać je oswoić. Pamiętajcie, że nawet najgorsze rzeczy, które nam się przytrafiają, zawsze są początkiem czegoś nowego. Może lepszego? To już zależeć będzie tylko od Was.

Piszcie do nas ([email protected]), o tym, co Was boli, z czym sobie nie radzicie, a może właśnie poradziliście i Wasza historia będzie budująca dla innych! Nagrodzimy jedną z poniższych nagród:

Książką profesora Rafa Ohme z autografem „Emo Sapiens” lub ” SPA dla umysłu”;

Cognitiv Pro – suplement diety, które wspiera wszystkie najważniejsze ścieżki mózgowe uwalniając w pełni potencjał umysłu;

Cognitiv Pro® to 60 kapsułek

Zwiększa koncentrację i pamięć

Dodaje energii i motywacji do działania

Zmniejsza poziom stresu, poprawia nastrój i pomaga na nowo zyskać pewność siebie

Przyspiesza regenerację po intensywnym wysiłku poznawczym

Zaproszenie od serwisu uPacjenta.pl na kompleksowe badania krwi umożliwiające poszerzoną ocenę stanu zdrowia i umożliwia identyfikację aktualnie pojawiających się stanów chorobowych. Przeznaczony dla osób zarówno chcących przebadać się kompleksowo, dla świadomości własnego zdrowia, jak i dla tych, którym towarzyszą różne objawy takie jak osłabienie, zmęczenie, złe samopoczucie oraz częste, nawracające infekcje. obejmuje oznaczenie morfologii i parametrów biochemicznych krwi, pozwalających na wykrycie stanów zapalnych oraz ocenę zdrowia narządów wymagających pogłębionej diagnostyki (wątroba, nerki i tarczyca). umożliwia również wykrycie zaburzeń sprawności metabolizmu (przemian białek, tłuszczów i węglowodanów), braku równowagi elektrolitów (sód i potas) oraz niedoborów żelaza. dodatkowo wzbogacony o pomiar stężenia witaminy D, której ewentualne niedobory należy suplementować, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Zaproszenie zawiera usługę konsultacji wyników badań na czacie lub przez telefon z wykwalifikowanym konsultantem (diagnostą laboratoryjnym lub lekarzem) świadczoną w serwisie uPacjenta.pl


Zobacz także

6 sposobów, by przestać się martwić tym, na co nie masz wpływu

pochopne decyzje

Jak nie podejmować decyzji, których moglibyśmy potem żałować. Zobacz cały obraz, nie tylko jego fragment

Przytul swoje wewnętrzne dziecko. Co dzisiaj byś mu powiedziała? Akcja #MiesiącKobiet