Go to content

Stonewalling – kiedy partner się zamyka i buduje wielki mur

stpnewalling
fot. erhui1979/iStock

Stonewalling to bardzo frustrujące zachowanie. Zdarza się, że partner ma wyraźne problemy z komunikacją w związku. Nie wyraża emocji, nie rozmawia o uczuciach. Traktuje oschle i ozięble drugą połówkę. Jest skryty i zamknięty, w czym nie dostrzega niczego złego.

Stonewalling w związku

To nietypowe i problematyczne dla drugiej strony zachowanie to stonewalling czyli kamienne murowanie. Stałe odmawianie i niechęć do komunikowania się często prowadzi do konfliktów i rozpadu związku. Stonewalling zazwyczaj pojawia się podczas kłótni, kiedy to jeden z partnerów odmawia rozmowy, zamyka się emocjonalnie i nie stara się rozwiązać konfliktu. Ludzie charakteryzujący się takim zachowaniem boją się emocjonalnie zaangażować w dyskusję. Unikają jej lub wycofują się w trakcie. Sprawiają wrażenie niezainteresowanych, zimnych i oschłych.

Kamienne murowanie jest zachowaniem używanym do opóźnienia lub uniknięcia odpowiedzi na trudne pytania. Partner podczas rozmowy wychodzi, zamyka się w sobie lub po prostu odmawia komunikacji. Osoba ta często traktuje nas z chłodem i obojętnością. Możemy odnieść wrażenie, że nic dla niej nie znaczymy, co nie zawsze musi być prawdą. Stonewalling nie oznacza, że po kilku godzinach lub kilku dniach partnerzy powrócą do niezakończonej wcześniej rozmowy. Dyskusja nigdy nie zostanie dokończona, a problem rozwiązany. Druga strona nigdy nie pozna odpowiedzi na zadane pytania. Kłótnie i kryzysy są sposobem radzenia sobie z różnicami w przekonaniach i poglądach. Taktyka ta wywołuje złość i frustrację w drugiej osobie. Często niszczy relację i prowadzi do rozstania.

Jak objawia się stonewalling?

Kamienne murowanie nie zawsze jest oczywiste. Fakt, że partner zamyka się i wychodzi podczas rozmowy rzadko kiedy wzbudza podejrzenia. Istnieją jednak pewne objawy wskazujące na stonewalling.

  • Unikanie rozmowy o uczuciach.
  • Nie udzielenie odpowiedzi na pytania.
  • Ignorowanie, gdy partner zaczyna mówić.
  • Stałe unikanie kłótni i brak zaangażowania w rozmowę.

To w jaki sposób partner się do nas odnosi i jak my reagujemy na jego zachowanie, ma ogromny wpływ na relację. Na to jak postrzegamy samego siebie i jak radzimy sobie z trudnościami.

Zobacz również: Dlaczego silne osoby przyciągają trudne relacje? Bo podświadomie czują, że mogą na tym skorzystać

Jak reagować na kamienne murowanie?

Osoby mające do czynienia z kamiennym murowaniem mogą czuć się zranione, zmanipulowane. Ignorowanie uczuć i unikanie rozmów prowadzi do utraty sił, braku poczucia własnej wartości i niedocenienia. Zmanipulowanemu partnerowi brakuje intymności, bliskości i poczucia bezpieczeństwa. Nieustanne konflikty, niedokończone rozmowy i wycofanie drugiej osoby skutkuje pogorszeniem zdrowia psychicznego, co odbija się na relacjach z rodziną i przyjaciółmi. Jak reagować na stonewalling w związku? By pomóc partnerowi przełamać mur dobrze jest okazać mu wsparcie i zachować pozytywne nastawienie. Warto nauczyć się opartych na wzajemnym szacunku skutecznych sposobów wyrażania różnic poglądów. Dobrze jest zbudować zdrową i satysfakcjonującą relację. Zamiast obwiniać siebie nawzajem lepiej pomyśleć co stoi za danym zachowaniem, jakie są jego przyczyny i konsekwencje. Dobrze jest wykazać się zrozumieniem i cierpliwością. Niestety może się zdarzyć, że partner nigdy nie będzie gotowy do rozmowy i komunikacji.

Ważne by nie zapominać o własnych uczuciach, emocjach i potrzebach. Nie odsuwać siebie na dalszy plan i przede wszystkim nie obwiniać za konflikty i nieporozumienia. By lepiej zrozumieć problem i znaleźć jak najlepsze rozwiązanie, można skorzystać z pomocy specjalisty.