Lifestyle

Regulamin konkursu „Podróż po wspomnienia – sentymentalny konkurs marki MAXCOM i OHME”

Agnieszka Żukowska
Agnieszka Żukowska
23 maja 2022

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE ” Podróż po wspomnienia – sentymentalny konkurs marki MAXCOM i OHME” §1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu zwanego dalej „akcją”, jest portal Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762, […]