Go to content

Zapalenie płuc to wciąż groźna choroba. Nie warto bagatelizować jej objawów

Fot. iStock/Ridofranz

Zapalenie płuc kojarzy się z chorobą, która wynika z zaniedbania stanu zdrowia. Tymczasem przytrafia się ono także pacjentom objętych opieką lekarską w szpitalach. Zapadają na nie ludzie w różnym wieku, ale dla małych dzieci i osób starszych może nieść szczególnie poważne konsekwencje.

Przyczyny zapalenia płuc

Zapalenie płuc wynika z działalności chorobotwórczych drobnoustrojów. Większość przypadków zapalenia płuc wywołują bakterie rezydujące w górnych drogach oddechowych i w gardle, które rozprzestrzeniają się w głąb układu oddechowego. Najczęstszym winowajcą jest dwoinka zapalenia płuc, a także: Mycoplasma pneumoniaeChlamydophila pneumoniaeLegionella pneumophila i Haemophilus influenzae. Poza zakażeniem bakteryjnym, do choroby może prowadzić zakażenie bakteriami atypowymi, wirusami (jako powikłanie np. po grypie) lub nietypowymi grzybami np. Aspergillus fumigatusCandida albicansi. Zapalenie płuc dzielimy na pozaszpitalne (zachorowanie ma miejsce poza szpitalem) i szpitalne (choroba rozwija się co najmniej po 48 godzinach od przyjęcia do szpitala).

Częściej na zapalenie płuc zapadają osoby starsze i małe dzieci, palące papierosy, cierpiące z powodu przewlekłej niewydolności serca, a także przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), cukrzycy i refluksu żołądkowo-przełykowego. Większe ryzyko dotyczy także tych, którzy stosują leki obniżające odporność lub pracują w warunkach narażenia na pyły metali. Także zły stan higieny jamy ustnej oraz nieleczona, rozległa próchnica może powodować rozprzestrzenianie się chorobotwórczych drobnoustrojów.

Objawy zapalenia płuc

Głównym objawem zapalenia płuc jest kaszel, podczas którego odkrztuszana jest ropna plwocina. Pojawia się także złe samopoczucie, ból po bokach klatki piersiowej, nasilający się przy nabieraniu głębokiego oddechu oraz przy kaszlu. Chorzy często uskarżają się także na intensywne poty, dreszcze, gorączkę. Należy jednak pamiętać, że w pewnych przypadkach objawy te mogą się nie pojawić, być nieznaczne lub być zupełnie niespecyficzne. Wtedy mówimy o bezobjawowym zapaleniu płuc. W takim przypadku lekarz może nie usłyszeć przez stetoskop  zmian osłuchowych charakterystycznych dla zapalenia płuc. Gdy nie ma pewności co do rozpoznania choroby, badanie rentgenowskie klatki piersiowej potwierdzi lub zaprzeczy jej istnieniu.

Leczenie zapalenia płuc

Zarówno leczenie klasycznego zapalenia płuc, jak i bezobjawowego wygląda tak samo. Oba typy zapalenia płuc wymagają leczenia antybiotykami zleconymi przez lekarza przynajmniej przez 7 dni. Można przyjmować także leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, jeżeli istnieje taka konieczność. Zawsze należy trzymać się ściśle zaleceń lekarskich. Nieleczone lub nieprawidłowo leczone zapalenie płuc może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak: ropień płuca, wysiękowe zapalenie opłucnej, niewydolność oddechowa oraz zgon.

źródło: pulmonologia.mp.pl,  zapaleniepluc.net.pl