Go to content

Objawy guza mózgu – co powinno skłonić do szybkiej wizyty u lekarza?

Objawy guza mózgu - ogniskowe, nieswoiste
Fot. iStock

Objawy guza mózgu bywają różne i często pojawiają się w momencie, gdy choroba jest już zaawansowana. Późne postawienie diagnozy obniża szanse na skuteczne leczenie chorych, dlatego ważne jest, by umieć jak najwcześniej rozpoznać objawy guza mózgu i wiedzieć, jak na nie zareagować.

Guz mózgu — niebezpieczny przeciwnik

Guz mózgu, zwany potocznie rakiem mózgu, to złośliwy nowotwór ośrodkowego układu nerwowego, który stanowi ogromne zagrożenie dla życia. Wyróżnia się kilka typów raka mózgu, z których większość rośnie bardzo szybko i najczęściej daje przerzuty.

Objawy guza mózgu - ogniskowe, nieswoiste

Fot. iStock/Objawy guza mózgu

Typy guza mózgu:

 • glejaki — 40% wszystkich przypadków pierwotnych guzów mózgu;
 • oponiaki (30%);
 • gruczolaki przysadki (15-20%);
 • chłoniaki (5-7%);
 • inne rodzaje nowotworów mózgu.

Zmiany nowotworowe w mózgu mogą być również efektem przerzutów z innych narządów. Zazwyczaj do mózgu przerzuty daje: rak płucrak piersi, czerniaknowotwory jąderrak jelita grubego.

Guz mózgu jest nowotworem występującym dość często, ponieważ co roku ok. 3000 osób w Polsce dowiaduje się o chorobie. Ponieważ guzy mózgu zazwyczaj wykrywane są w zaawansowanym stadium, medycyna bywa wobec nich bezsilna. Szansę na bardziej pozytywne rokowania daje wczesne wykrycie zmian i jak najszybsze wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Objawy guza mózgu

W przebiegu guza mózgu objawy choroby mogą być różne, co zależy przede wszystkim od umiejscowienia i lokalizacji guza oraz charakteru jego wzrostu.

Objawy guza mózgu - ogniskowe, nieswoiste

Fot. iStock/Objawy guza mózgu

Objawy guza mózgu — nieswoiste

Pojawienie się nieswoistych objawów guza mózgu związane jest z rosnącym nadciśnieniem wewnątrzczaszkowym. Dzieje się tak, ponieważ rosnąca masa nowotworowa uciska na struktury mózgu znajdującego się w czaszce, co wpływa na zwiększenie objętości płynu międzykomórkowego lub wewnątrzkomórkowego. Częściej jest ono efektem przerzutów z innych lokalizacji, niż wynikiem rozwoju pierwotnego guza mózgu.

 • bóle głowy — w przebiegu guza mózgu ból głowy może być odmienny. Pacjenci skarżą się bóle tępe, pulsujące i rozlane, ale również pojawia się ból ostry, przeszywający i ograniczony. Może promieniować do oka, skroni, a nawet sięgać karku. Na początku bóle głowy mogą być niewielkie, pojawiające się od czasu do czasu, ale z biegiem zrostu masy guza dolegliwości zdecydowanie się nasilają. Ból głowy spowodowany rosnącym nadciśnieniem wewnątrzczaszkowym najczęściej atakuje rano i jest zdecydowanie silniejszy, niż ból pojawiający się o innych porach dnia;
 • nudności  i wymioty  pojawiają się z powodu podrażnienia nerwu błędnego przez masę guza. Zazwyczaj są gwałtowne i chlustające, i pojawiają się rano;
 • senność i zaburzenia świadomości —  te objawy guza mózgu pojawiają się nawet u blisko 40% chorych. Szczególnie częste są w przypadku glejaków. Mogą pojawić się dolegliwości takie jak: zaburzenia sprawności myślenia i osądu, upośledzenia świadomości, upośledzenie pamięci, pogorszenie kojarzenia, trudności werbalne;
 • pogorszenie widzenia — wynika z obrzęku tarczy nerwu wzrokowego i z reguły jest ono obustronne. Na pogorszenie widzenia skarży się nawet 90% chorych na guza mózgu. Zauważają oni u siebie objawy takie jak: widzenie jak przez mgłę, podwójne widzenie przy patrzeniu na oddalone obiekty;
 • zaburzenia równowagi i sztywność karku.

Fot. iStock

Objawy guza mózgu — ogniskowe

Ogniskowe objawy guza mózgu uzależnione są od konkretnego umiejscowienia nowotworu w mózgu. Powoduje je miejscowe uszkodzenie  tkanki nerwowej przez powiększającą się masę guza mózgu. Mózg dzieli się na cztery płaty: czołowy, skroniowy, ciemieniowy i potyliczny. Odpowiadają one za inne funkcje organizmu, a co za tym idzie, powodują odmienne objawy guza mózgu.

Płat czołowy — odpowiada głównie za działanie i powiązany jest ściśle z okolicą czuciową. Zlokalizowane są w nim ośrodki pisania, kojarzenia,  stanów emocjonalnych. Może nastąpić zmiana charakteru osoby chorej, pojawić się agresja, nadmierny popęd seksualny, zaburzenia stanu psychicznego, i inne;

Płat skroniowy – odpowiada za analizę i syntezę doznań słuchowych. Gdy guz mózgu lokalizuje się w płacie skroniowym, może dojść do zaburzenia, w którym chory słyszy dźwięki, ale nie potrafi ich rozpoznać, może pojawić się także uczucie szumu w uszach;

Płat ciemieniowy – posiada przede wszystkim komórki czuciowe i w mniejszej ilości ruchowe. Płat ciemieniowy m.in. odpowiada za odbieranie informacji o np.: dotyku, bólu, temperaturze. Wpływa także np. na orientację przestrzenną, integrację ruchu i wzroku w jedno wrażenie. Umożliwia rozumienie pojęć abstrakcyjnych, czy geometrycznych. Objawy guza mózgu w tym miejscu mogą przybrać postać zaburzeń czucia po stronie przeciwnej do uszkodzenia, niemożność rozpoznawania twarzy, mylenie stron prawa-lewa itp.

Płat potyliczny – odpowiada m.in. za: skojarzenia wzrokowe, analizę koloru, ruchu, kształtu, głębi. Guz mózgu w tej lokalizacji może powodować złudzenia i omamy wzrokowe.

Ogniskowe objawy guza mózgu mogą więc przybrać postać różnych zaburzeń. Często pojawiają się także napady padaczkowe, w postaci  drżenia całego ciała lub drętwienie jedynie palca, lub dłoni. Nowotwór może skutkować asymetrią twarzy. Objawów może być bardzo wiele, o różnym stopniu nasilenia. Każdy z nich powinien skłonić do pilnej konsultacji lekarskiej.

Objawy guza mózgu — badania

Aby lekarz mógł postawić właściwą diagnozę, konieczne jest poddanie pacjenta odpowiednim badaniom. Osobom z podejrzeniem guza mózgu zlecane są badania takie jak:

 • rezonans magnetyczny głowy z zastosowaniem kontrastu — pozwala uzyskanie dokładnego obrazu mózgu;
 • tomografia komputerowa głowy z kontrastem — zalecana w przypadku podejrzenia przerzutów do mózgu;
 • angiografia MR lub TK — pozwala ocenić drożność naczyń krwionośnych oraz położenie guza w stosunku do nich;
 • pozytonowa emisyjna tomografia (PET) — pozwala na wykrycie nawet niewielkich zmian nowotworowych we wczesnej fazie choroby.

Poza tym istnieje także szereg badań uzupełniających, które może zlecić specjalista po przeanalizowaniu indywidualnego przypadku pacjenta. Ustalenie rodzaju nowotworu umożliwia zaplanowanie leczenia.


źródło:  www.zwrotnikraka.pl ,biol-med.com