Go to content

Zajmij się emocjami, by wyleczyć to, co na zewnątrz

Fot. iStock/eclipse_images

Ile razy czułeś się źle bez wyraźnego powodu? Napięcia, które gromadzimy wewnątrz nas, odbijają się na zewnątrz, czyli w naszym ciele. Nie jest tajemnicą, że stres psychiczny może powodować choroby fizyczne. Aby leczyć to, co na zewnątrz, musimy najpierw kontrolować nasze wewnętrzne konflikty.

Napięcie emocjonalne powoli i nieubłaganie rani ciało i wyraża się poprzez depresję, zaburzenia lękowe lub stres. Brak kontroli nad wewnętrznymi konfliktami emocjonalnymi może powodować szeroki zakres chorób, takich jak cukrzyca, nadciśnienie czy nowotwory.

Kiedy emocje powodują, że jesteśmy chorzy

Często zdarza ci się, że myślisz coś innego, ale na głos mówisz inaczej, niż myślisz? Albo czujesz w określony sposób, ale działasz wbrew temu co, czujesz? Nie jesteśmy konsekwentni wobec siebie w obawie przed odrzuceniem, porzuceniem, krytyką lub osądem innych. Emocje, które odczuwamy, wpływają na nasze zdrowie i wyrażają się w ciele poprzez ból i chorobę. Ciało wysyła nam sygnały, aby zwrócić naszą uwagę na istnienie czegoś, co należy zmienić, niezależnie od tego, czy są to negatywne myśli, czy zniekształcone przekonania, które w nas tkwią, czy iluzje, które ograniczają pełnię naszych życiowych możliwości.

Zniekształcone postrzeganie siebie i otoczenia prowadzi do różnych dysfunkcji, takich jak fobie, depresja, lęk, problemy z samooceną, a nawet zaburzenia obsesyjne. Skąd się bierze taki, a nie inny sposób interpretacji rzeczywistości?

Te spostrzeżenia są spowodowane błędami w przetwarzaniu informacji oraz w procesach emocjonalnych. Mogą opierać się na mocnych nierzeczywistych przekonaniach, ale deformacje to nie same przekonania, to również nawyki myślenia, które prowadzą nas do kumulowania w sobie negatywnych emocji.

Nasze emocje wpływają na nasze myśli i zachowania, więc niezwykle ważne jest, aby je kontrolować. Każde wydarzenie budzi w nas jakieś odczucia. Emocje są częścią nas i naszym sposobem reagowania na świat.

Najprostszą z technik kontroli emocjonalnej jest nauka unikania tego, co generuje w nas negatywne emocje, czy to ludzi, czy sytuacji. Z unikaniem oczywiście, należy byś ostrożnym, nie należy doprowadzić do sytuacji, w której uchylamy się od rozwiązywania naszych problemów.

Jedną z najbardziej naturalnych i pomocnych technik kontrolowania emocji przed, w trakcie i po konfrontacji z emocjonalnie intensywnymi sytuacjami jest relaksacja. Pozwala ona osiągnąć uczucie spokoju, dzięki któremu można bardziej skupić się na sytuacji i potencjalnych rozwiązaniach.

Innymi technikami kontrolowania naszych emocji są techniki poznawcze. Aby zmienić nasze emocje, musimy zmienić nasze myśli, ponieważ emocje i myśli idą w parze; jeśli zmienimy nasze myśli, będziemy mogli regulować nasze emocje, a także nasze działania.

Warto zająć się naszym wnętrzem, by wyleczyć zewnętrzne objawy niepokoju i stresu.


Na podstawie: nospensees.fr