Go to content

Trzy typy osób i ich reakcji na emocje. Sprawdź, którym typem ty jesteś

Droga do rozwijania swojej inteligencji emocjonalnej zaczyna się od samoświadomości. Poznaj siebie, żeby lepiej poznać innych i świat, który cię otacza.

Co ważne, gdy mówimy o inteligencji emocjonalnej, bardzo ważnym warunkiem jest uświadomienie sobie swoich emocji wtedy, kiedy występują. Samoświadomość ma potężna moc. Ponieważ rozpoznanie negatywnej emocji pozwala dokonać wyboru: podążania za emocjonalnym impulsem lub walkę z nim.

Nasze emocje mają rożny stopień nasilenia, a to jak my funkcjonujemy i jak potrafimy nad nimi panować i je wykorzystywać, świadczy o tym, jak bardzo rozwinięta jest nasza inteligencja emocjonalna. Daniel Goleman w swojej pracy przytacza trzy podstawowe typy osób różniących się sposobem postrzegania emocji i reagowaniem na nie.

Sprawdź, którym typem osobowości jesteś i nad czym powinieneś popracować ze swoimi emocjami


Na podstawie książki: „Inteligencja emocjonalna”, Daniel Goleman

Fot. iStock / AleksandarNakic

1/3 TYP 1: Świadomy swoich uczuć

To typ osób, które zdają sobie sprawę ze swoich uczuć. Wiedzą, w jakim są nastroju. Mają spore pojęcie o swoim życiu emocjonalnym.

Dzięki takiej zdolności zazwyczaj cieszą się psychicznym dobrostanem. Często są pozytywnie nastawieni do życia. Umiejętność rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych, w których się znajdują wpływa na tworzenie się ich cech osobowości.

Kiedy dopada ich chandra lub dzieje się coś smucącego w ich życiu, potrafią radzić sobie z tą sytuacją. Nie roztrząsają i nie jątrzą, dzięki czemu dużo łatwiej im zapanować nad negatywnymi emocjami w życiu.

Ten typ potrafi kierować emocjami, które przeżywa.

Fot. iStock / AleksandarNakic

2/3 TYP 2: Porwany przez emocje

To typ osób, które nie potrafią władać swoimi emocjami. Tutaj sytuacja kształtuje się zgoła odmiennie – to emocje rządzą ludźmi, ogarniają ich. Gdy w ich życiu pojawia się silna emocja, kompletnie tracą kontrolę. Próbują przed nią uciec.

Charakteryzuje ich duża zmienność, chwiejność. Trudno im rozpoznać i nazwać to, co czują. Przez to nie potrafią dostrzec wyjścia z trudnych sytuacji.

Gdy pojawia się zły nastrój, nie robi często nic, żeby go zmienić – skoro nie mają kontroli nad swoimi uczuciami, trudno im dostrzec sens w próbie ich okiełznania czy zmiany.

Ten typ osobowości często jest przytłoczony emocjami, które nim rządzą.

Fot. iStock / AleksandarNakic

3/3 TYP 3: Akceptujący swoje uczucia

To typ ludzi, którzy bardzo dobrze rozpoznają swoje emocje, jednak całkowicie i bezkrytycznie je akceptują. Nie mają zatem motywacji, by próbować je odmienić.

Bardzo wiele zależy od tego, który podtyp reprezentują. Możemy wyróżnić tu osoby, które zazwyczaj są w  dobrym nastroju i maja pozytywne nastawienie (taki typ, nie będzie miał realnej potrzeby dążenia do zmian) oraz osoby, które jasno potrafią rozpoznać i zinterpretować swoje negatywne emocje, ale przyjmują je bez sprzeciwu. Gdy doświadczają negatywnej emocji, nie przyjmują postawy obronnej, nie próbują nic zmienić – godzą się z losem, akceptują, prezentują pełną rezygnację. Taki sposób reagowania jest charakterystyczny dla osób z depresją.