Lifestyle

Regulamin konkursu „Naturalne piękno – wasze domowe sposoby na dbanie o urodę”

Redakcja
Redakcja
4 września 2017
Fot. iStock / BeauSnyder
 

Regulamin konkursu „Naturalnie piękno – wasze domowe sposoby na dbanie o urodę”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Naturalnie piękno – wasze domowe sposoby na dbanie o urodę”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Jakim typem słodyczy jesteś?” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Oh!me, Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie Konkurs trwa od 4.09.2017 do 11.09.2017 . Wyniki zostaną opublikowane do dnia 15.09.2017 roku na www.ohme.pl.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Dr. Belter- zwany dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do artykułu KONKURS wykonaj zadanie konkursowe:

  „Jak dbasz o swoją urodę w domowym zaciszu? Może masz swoje małe tajemnice, triki, które skutecznie poprawiają ci nastrój i dodają blasku. Napisz nam o tym! W komentarzu do tego artykułu napisz nam o swoim naturalnym pięknie: „Wasze domowe sposoby na dbanie o urodę”.

 1. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania Organizatora.
 2. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 5 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 15.09.2017 roku  na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest Dr.Belter.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 5 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
 3. Nagrody:

  5 x zestaw kosmetyków, składający się z:

  1 x Dr. Belter – Mascara do rzęs Lash Perfector

  1 x Dr.Belter – Intensa Ultima Lip Care

  1x Dr.Belter – Maseczka odżywcza z baobabem-stay on

 4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub kurierską w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

4 wstydliwe, kobiece dolegliwości, o których boimy się mówić głośno

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
4 września 2017
 

Są tematy, których podjęcie skutkuje jeżeniem się włosów. Nawet w intymnym gronie kobiet. Dlaczego wciąż wiele intymnych tematów powoduje oblanie się pąsowym rumieńcem? Ponieważ dotyka naszych najpilniej strzeżonych sekretów, kompleksów i godzi w przekonanie, że na pewno tylko MY mamy taki problem.

Gdybyśmy pokonały tabu, które przez wiele lat budowano wokół intymności kobiet, okazałoby się, że nasza mama, koleżanka, szefowa, czy sąsiadka tuż za ścianą również zmaga się z podobnym problemem.

Intymne dolegliwości występują bardzo powszechnie. Często wynikają właśnie z naszej kobiecości. Pojawiają się z powodu ciąży, porodu, upływu czasu. Dlatego dziś nie udawajmy, że „TO” nas nie dotyczy, tylko powiedzmy choć przed lustrem: „mam problem z… i chcę go rozwiązać!”.

Wstydliwe, kobiece dolegliwości, o których boimy się mówić głośno

Suchość pochwy

Wydawać mogłoby się, że to drobiazg. Wystarczy pójść do apteki, zakupić odpowiednie lubrykanty i po sprawie. Okazuje się jednak, że o ile objawy suchości pochwy można dość łatwo zniwelować – przynajmniej doraźnie, „ten drobiazg” może być bardzo dokuczliwy, szczególnie, gdy nie znamy przyczyny tego stanu rzeczy.

Suchość pochwy, to nie tylko dyskomfort i ból podczas zwykłych czynności, to również problem w relacji seksualnej z partnerem oraz częsta przyczyna nawracających infekcji intymnych.

Co możesz zrobić?

Pierwszym krokiem powinna być zawsze konsultacja ginekologiczna, która określi przyczynę problemu i omówi dalsze postępowanie, zarówno zabiegowe jak i farmakologiczne.

Laseroterapia

W leczeniu suchości pochwy, najlepsze efekty przynosi laseroterapia pochwy. Już jeden zabieg daje zauważalne efekty, bez ingerencji w układ hormonalny kobiety.

Laseroterapia swoją popularność zawdzięcza wysokiej skuteczności w odbudowie śluzówki pochwy, jej regeneracji i poprawie stopnia nawilżenia, podnosząc tym samym jakość i poziom satysfakcji seksualnej. Zabieg laseroterapii jest szczególnie polecany przy suchości i atrofii śluzówki pochwy, szczególnie u kobiet po porodzie w okresie karmienia piersią, u których nie stosuje się terapii estrogenowej – Michał Barwijuk, ginekolog plastyk z Kliniki Kobiet Medifem

Nietrzymanie moczu

Problem bardzo mocno dotykający kobiety, godzący w komfort i godność życia. Nietrzymanie moczu przede wszystkim kojarzy się nam z pewną nieuniknioną i związaną z wiekiem dolegliwością. Oprócz tego jest tak bardzo zawstydzający, że wiele kobiet nie decyduje się zasięgnąć w tej sprawie porady lekarskiej! Jedną z typowych sytuacji jest wystąpienie nietrzymania moczu u młodej osoby, jako swego rodzaju powikłania trudnego porodu. Problem jest częstym schorzeniem i dotyczy około 3-5 milionów kobiet w Polsce. W grupie kobiet po trzydziestce odsetek ten może wzrosnąć do 30%, a po pięćdziesiątce – do prawie 60%.

Pamiętajcie, nie musi już zawsze tak być. Nietrzymanie moczu można leczyć na wiele sposobów, im wcześniej podejmiemy leczenie, tym lepiej!

Co możesz zrobić?

Ćwiczyć. Pamiętaj, że to twoja baza – nawet, gdy nie zmagasz się z problemem, powinnaś regularnie ćwiczyć mięśnie dna miednicy , to pierwsza prewencja przed nietrzymaniem moczu związanym z fizjologicznymi zmianami naszego ciała. Ćwiczenia Kegla mogą pomóc a napewno nie zaszkodzą. To usłyszysz od każdego lekarza czy położnej. Jednak często same ćwiczenia są niewystarczające. Co wtedy?

Hifu & Laseroterapia

Połączenie tych metod sprawdzi się w początkowym stadium nietrzymania moczu.

Hifu to dopochwowa terapia falami ultradźwiękowymi działająca głęboko na tkankę mięśniową wymuszając jej regenerację, lecz nie uszkadzając przy tym śluzówki pochwy. Laseroterapię stosuje się najczęściej 7 dni po zabiegu HIFU, wymuszając przebudowę kolagenową śluzówki i zmieniając kąt nachylenia cewki moczowej. Połączenie w/w zabiegów w terapii wysiłkowego nietrzymania moczu i zespołu luźnej pochwy jest obecnie najbardziej obiecującą metodą małoinwazyjnej terapii pochwy. Zabieg HIFU trwa 30-45 min, a laseroterapii 10-15 min, oba nie wymagają znieczulenia i hospitalizacji oraz wyłączenia z życia zawodowego lub prywatnego.

Metody operacyjne

Przy zaawansowanym stadium wysiłkowego nietrzymania moczu, a więc gdy popuszczanie moczu zdarza się często, nawet przy niewielkim wysiłku, stosuje się techniki operacyjne. Dzięki nim lekarz koryguje położenie narządów względem siebie tak, aby nie powodowały już przykrych dolegliwości.

W zależności od stopnia zaawansowania dolegliwości dostępne są różne małoinwazyjne techniki: laseroterapia, iniekcje kwasem hialuronowym oraz nowość na polskim rynku – HIFU stref intymnych. Gdy te okażą się niewystarczające pozostaje jeszcze operacja podwieszenia cewki moczowej, odtwarzająca fizjologiczny kąt okołocewkowy (TVT). Jest to chirurgiczny, inwazyjny zabieg skutecznie rozwiązujący problem mimowolnego popuszczania moczu wymagający jedno lub dwudniowej hospitalizacji.

Zmiany w wyglądzie narządów intymnych po porodzie

Problem bardzo często bagatelizowany i upychany do najgłębszej szuflady ze wstydliwymi problemami. A szkoda. Bo pora przestać myśleć o swojej fizyczności, jak o przykrej konieczności. Zmiany jakie zachodzą w wyglądzie i budowie narządów płciowych po porodzie, nie zawsze ustępują samoistnie i nie za każdym razem można je zaetykietować, jako drobiazgi. Zupełnie tak, jak nie każdy poród przebiegnie gładko, jak po maśle.

Co możesz zrobić?

Zdarza się, że z powodu odbycia porodu zabiegowego czy nieprzewidzianej bardzo dużej masy ciała dziecka, po porodzie zostaje trwały, bolesny ślad, który uniemożliwia kobiecie normalne funkcjonowanie.

Narodziny dziecka to często jeden z najważniejszych momentów w życiu, jednak nie pozostaje bez konsekwencji dla organizmu kobiety, szczególnie jeśli waga urodzeniowa noworodka sięga 4, a nawet 5 kilogramów. Często przy porodzie drogami natury konieczne jest nacięcie krocza lub dochodzi do jego samoistnego pęknięcia. Proces gojenia zarówno pochwy i jej przedsionka, jak i krocza jest różny i może skutkować bólem podczas współżycia i w trakcie aktywności fizycznych.

Najczęstszymi zabiegami poporodowymi przywracającymi warunki sprzed pierwszej ciąży i porodu są: plastyka pochwy (waginoplastyka), przedsionka pochwy (introitoplastyka) i krocza (perineoplastyka). Często zmiany zauważalne są również w  wargach sromowych mniejszych oraz wargach sromowych większych, które ulegają atrofii, zwiotczeniu lub ciemnieją. Tu istnieje szereg zabiegów odwracających zmiany zarówno małoinwazyjnych wykorzystujących laseroterapię, kwas hialuronowy, nici PDO, jak i chirurgicznych (labiominoroplastyka, labiomajoroplastyka). Kluczowa jest konsultacja z dobrym ginekologiem plastykiem, który dobierze najlepsze rozwiązania.

Plastyka krocza – Perineoplastyka
Plastyka krocza polega na chirurgicznej plastyce blizny i usunięciu zrostów. Najczęściej zabieg ten wykonujemy w połączeniu z plastyką pochwy i jej przedsionka. W niektórych przypadkach możemy też zastosować nieinwazyjną terapię laserem frakcyjnym lub osoczem bogatopłytkowym.

Plastyka pochwy – Waginoplastyka, to zabieg polegający na jej zwężeniu, przywracając warunki sprzed pierwszego porodu. Zastosowanie mają tu zarówno małoinwazyjne zabiegi (HIFU + Laseroterapia pochwy), jak i plastyczne, chirurgiczne korekty. O technice zabiegu powinien zawsze decydować lekarz w porozumieniu z pacjentką, znając jej oczekiwania.

Plastyka przedsionka pochwy – Introitoplastyka, jest konieczna w sytuacji gdy mamy do czynienia z bólem podczas penetracji oraz problemem ziejącego sromu, otwartego wejścia do pochwy. Zabieg podobnie jak w poprzednich przypadkach może być wykonany z wykorzystaniem zarówno małoinwazyjnych technik, jak i chirurgii intymnej.

Wybielanie stref intymnych to jeden z częstszych małoinwazyjnych zabiegów poporodowych, ale nie tylko. Na zaciemnienie okolic intymnych skarżą się również Panie w okresie klimakterium oraz przyjmujące różne leki przewlekłe. Jest to problem usuwany najczęściej podczas 3, rzadko 5 sesji laseroterapii. Zabieg jest podobny do usuwania tatuażu, powoduje termiczne mikrouszkodzenia skóry, wymuszając jej regenerację oraz redukcję melaniny.

Infekcje intymne

Zdecydowana większość kobiet przejdzie w swoim życiu kilka infekcji intymnych. Ze względu na naszą fizjologię, niezwykle trudno byłoby ich uniknąć. O ile problem wydaje się błahy, bardzo wiele kobiet boryka się infekcjami nawracającymi.

Co możesz zrobić?

Przede wszystkim bardzo dbać o to, by każdą infekcję dobrze wyleczyć! Przyda się również wsparcie w postaci kuracji probiotykami ginekologicznymi. A jeśli infekcje nawracają i wydaje się, że nic nie może ich powstrzymać? Można oddać się w ręce specjalisty, który przypomni naszemu ciału, jak powinno samo sprawnie funkcjonować.

Przy problemach z nawracającymi infekcjami pomoże… osocze bogatopłytkowe lub laseroterapia. Zaskoczone?

Laseroterapia wymusza przebudowę śluzówki pochwy. Osocze bogatopłytkowe jest natomiast naturalnym eliksirem młodości, uzyskane z krwi żylnej pacjentki, podane w okolice pozabiegową przyspiesza gojenie i przebudowuje blizny. Osocze bogatopłytkowe PRP ma szerokie zastosowanie w rewitalizacji pochwy, warg sromowych, skóry biustu i brzucha. Podane punktowo w okolice łechtaczki i przedniej ściany pochwy, ułatwia stymulację i zdecydowanie poprawia jakość życia seksualnego. O!Shot to prawdziwy hit w USA czy w zachodniej Europie.

Zapewne gdybyśmy zaczęły ten artykuł od przedstawienia ginekologii plastycznej, większość z was pomyślałaby, że takie zabiegi to fanaberia. jednak, jak widzicie, pora spojrzeć na tę dziedzinę medycyny nieco łaskawszym okiem, bo to, co może być dla jednego kaprysem, w innym przypadku będzie najlepszą drogą, by odzyskać zdrowie i zwykłą, kobiecą „normalność”.

Partnerem artykułu jest

medifem-logoZwww-02

MichalBarwijukWypowiedzi eksperta – dr Michała Barwijuka z Kliniki Kobiet Medifem w Warszawie, członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej.


 

Artykuł powstał we współpracy z Klinką Kobiet Medifem


Lifestyle

Konkurs „Naturalne piękno – wasze domowe sposoby na dbanie o urodę”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
4 września 2017
Fot. iStock / BeauSnyder

Co sprawia, że czujesz się piękna? Ja mam na swoje naturalne piękno swój sposób. Wyrzucam wszystkich z łazienki, zapalam pachnącą świecę i długo przeglądam swoją łazienkową szafkę. Wyciągam z niej prawie wszystko, co lubię. A potem barykaduje się i znikam dla świata. Peeling, maseczki, dwa razy balsam po kąpieli (a co!) coś na włosy… ach no i paznokcie, piety, peeling ust, maska – wszystko to, co lubię, co sprawia mi przyjemność, choćbym miała z mojej twierdzy nie wyjść przez bite dwie godziny. Wiecie dlaczego?

Bo, gdy poświęcę skrajnie dużo czasu na to, czego na co dzień sobie odmawiam, bo… to wychodząc z tej łazienki w wyciągniętej piżamie i resztką ogórka pod okiem, czuję się jak milion dolarów. I to od razu widać.

A wy, jakie macie swoje sposoby na naturalne, domowe piękno? Lubicie regularne tajemne sposoby na promieniującą świeżością skórę czy spontaniczne domowe SPA w wersji „nie ma mnie dla nikogo?”. Napiszcie nam o tym i wygrajcie boskie kosmetyki od Dr. Belter – eksperta w pielęgnacji w zgodzie z naturą.

Naturalnie piękno – wasze domowe sposoby na dbanie o urodę

Zasady:

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do tego artykułu napisz nam o swoim naturalnym pięknie: „Wasze domowe sposoby na dbanie o urodę”.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

Zadanie konkursowe:

„Jak dbasz o swoją urodę w domowym zaciszu? Może masz swoje małe tajemnice, triki, które skutecznie poprawiają ci nastrój i dodają blasku. Napisz nam o tym! W komentarzu do tego artykułu napisz nam o swoim naturalnym pięknie: „Wasze domowe sposoby na dbanie o urodę”.

Nagrody:

Dr.Belter_Logo - kopia

5 x zestaw kosmetyków, składający się z:

1 x Dr. Belter – Mascara do rzęs Lash Perfector

1 x Dr.Belter – Intensa Ultima Lip Care

1x Dr.Belter – Maseczka odżywcza z baobabem-stay on

901_deco_lash_perfector_mascara_3 502_intensa_naturaVital_2 724_intensa_ultima_lip_care_2

Konkurs trwa od 4.09.2017 do 11.09.2017. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 15.09.2017 roku na www.ohme.pl.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.


Zobacz także

11 korzyści dla organizmu, które przynosi picie czarnej herbaty

Fryzury idealne na lato, czyli Pytanie na Śniadanie znowu rozbawiło nas do łez. Po sylwestrowym makijażu, kolejny hit specjalistów TVP

Królowa Elżbieta II i książę Filip: (trwały) królewski romans