Go to content

O czym świadczy rodzaj alkoholu, który zamawiasz przy barze?

Fot. iStock / gradyreese

Nie, nie chodzi o nadmierne ciągoty alkoholowe, ale o zwykły wypad do baru z przyjaciółmi. Zwróciłaś uwagę na to, co najczęściej zamawiają oni, a co najchętniej pijesz ty? Tematem wyboru alkoholu zajęto się profesjonalnie, badając preferencje gości klubów i barów. 

Badaniom poddano ponad 2 tysięcy Amerykanów, w wieku 21+. Podczas zamawiania drinków, poproszono respondentów, by dopasowali oni wybierane napoje – np. piwo, wino, szampan, Margarita, Gin, z jedną z określonych pięciu cech: przyjemność, sumienność, ekstrawersja, neurotyzm, otwartości na doświadczenie.

Wielbiciele złotego trunku

Okazuje się, że piwo ma ogromne powodzenie w amerykańskich (choć nie tylko!) barach. Ci, którzy dokonywali właśnie tego wyboru (zarówno kobiety jak i mężczyźni), postrzegani są jako bardziej przystępni. Najbardziej przystępni wydawali się ci piwosze, którzy zamawiali rodzime marki alkoholu.

Miłośniczki wina

Lampka wina (podobnie jak w przypadku ginu z tonikiem) zamawiana przy barze, postrzegana jest przez pryzmat cech charakteru takich jak ostrożność i rozwaga. Uważa tak aż 52% respondentów.

Wielbicielki kolorowych drinków

Szczególnie kolorowych, będących na towarzyskim topie, kojarzy się z krzykliwym sposobem bycia i podążaniem za modą. Takie zdanie wyraziło 48% respondentów. Najbardziej obciążony „stereotypowo” okazuje się drink Cosmopolitan, który swą wieloletnią karierę rozpoczął od nieśmiertelnego „Seksu w wielkim mieście”.

Fot. iStock / Nikolay Tsuguliev

Fot. iStock / Nikolay Tsuguliev

Towarzyska Margarita

Badanie podaje, że aż 50%kobiet  i 41% mężczyzn określa osoby zamawiające ten rodzaj trunku, jako ludzi bardziej energicznych i towarzyskich.

Gin z tonikiem 

Ci, którzy wybierają ten rodzaj alkoholu, uważani są jako ostrożni. 30% respondentów uważa, że ludzie pijący gin z tonikiem wydają się bardziej analityczni i obliczalni, podczas gdy 22% uważa, że ​​to napój dla kobiet.

Szampańska zabawa

Jeśli zamawiasz „na bogato”, czyli Champagne (szampan), możesz być postrzegana jako osoba bardziej wymagająca i wyrafinowana. Tak uważało aż 57% kobiet i 41% mężczyzn, biorących udział w amerykańskim badaniu.


źródło: drinkwire.liquor.com,