Go to content

Ludzie o różnych typach osobowości narażeni są na inne choroby. Sprawdź, którym typem ty jesteś i na co powinnaś uważać

Już w czasach starożytnych uczeni interesowali się zróżnicowanymi osobowościami ludzi. Różnice w zachowaniu są mniej lub bardziej widoczne i nasilenie poszczególnych cech spowodowało, że osobowość została podzielona przez Hipokratesa na 4 typy, zależne od czterech podstawowych soków w organizmie (krew, flegma, żółć czarna, żółć żółta).

Z upływem czasu nastąpił rozwój tej teorii i uznano, że przewaga jednego z soków w organizmie związana jest z określonymi cechami zachowania, w związku z czym wyodrębniono 4 podstawowe typy temperamentu:

  • sangwinik (łac. sanguis – krew),
  • choleryk (gr. chole – żółć),
  • melancholik (gr. mélanos – czarny + chole – żółć),
  • flegmatyk (gr. phlegma – flegma).

Jeszcze innym podziałem coraz częściej spotykana w artykułach dotyczących psychologii pracy, typologia osobowości A, B, C i D. Jest ona wynikiem prac psychologów dotyczących zbadania zależności pomiędzy posiadaną osobowością a poziomem zdrowia czy sposobami radzenia sobie ze stresem, szczególnie jeśli chodzi o pracę zawodową.

Kolaż / iStock

Kolaż / iStock

Każdy z nas jest mieszanką tych typów, jednak cechy niektórych są dominujące. Znajomość własnego temperamentu pozwala lepiej poznać i zrozumieć siebie oraz zadbać o własne życie. Dominujący temperament wpływa nie tylko na związki i relacje między otoczeniem, ale także naraża nas na częstsze zapadanie na wyszczególnione choroby. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, określ własny typ osobowości i przeczytaj, czego powinnaś się wystrzegać.

Pamiętaj jednak, że podobieństwo do któregoś z opisów oznacza, że prawdopodobnie często wykazujesz zachowania charakterystyczne dla osobowości jednego z typów A,B,C,D, ale nie musi oznaczać, że taką osobowość posiadasz z całą pewnością. To jednoznacznie może określić doświadczony psycholog.


 

źródło: www.psychologiawygladu.pl, brieftip.pl

Fot. iStock

1/4 Osobowość typu A i problemy kardiologiczne

Osobowość typu A żyje w ciągłym pośpiechu, robi kilka rzeczy na raz, nie znosi najmniejszych opóźnień i niepunktualności. To typ perfekcjonisty z nadmierną ambicją i wysokimi wymaganiami wobec siebie i innych, idealny korpopracownik. Rywalizując z innymi czują się w swoim żywiole. Często przejawiają także wrogość, agresję, co przekłada się na brak zdrowych i stabilnych relacji z otoczeniem.

Osobowość jest energiczna i wybuchowa, szybko mówi i chodzi, często przerywa rozmówcy, zachowuje się wrogo wobec niego. Zaciska dłonie i napina mięśnie twarzy, dłonie są zaciśnięte. Osobowość typu A nie umie się relaksować, chętnie bierze nadgodziny w pracy, bo cierpi z powodu poczucia winy w wolnym czasie.

Zagrożenia zdrowotne:

Najwyższą ceną za sukces jest utrata zdrowia z wyszczególnieniem problemów kardiologicznych. Amerykańscy kardiolodzy Meyer Friedman i Ray Rosenman prowadzili badania, które dowiodły, że zapadalność na choroby serca jest dwukrotnie częstsza u tego typu osób. Ponadto ciągłe funkcjonowanie na wysokich obrotach, podatność na wchodzenie w konflikty, skutkuje obniżoną produktywnością i pogorszeniem wyników w pracy.

Fot. iStock

2/4 Osobowość typu B o stabilnym zdrowiu

Osobowość typu B jest zupełnym przeciwieństwem osobowości typu A. Osobą cierpliwa, uważna, umiejętnie współpracuje z innymi ludźmi i korzysta z życia w sposób zrównoważony, mądry. Panowanie nad emocjami sprawia, że jest postrzegany jako człowiek przyjacielski i rozluźniony.

Zagrożenia zdrowotne:

Osoby tego typu rzadko umierają z powodu zawału serca przed 70 rokiem życia, ponieważ doznają o wiele mniej stresu w życiu i w pracy, niż osobowość typu A.

Fot. iStock

3/4 Osobowość typu C i nowotwory

Osobowość typu C charakteryzuje się pesymistycznym podejściem do życia. Jej cechy to niezdolność do gniewu, brak swobody w kontaktach, niska satysfakcja z życia seksualnego, mała aktywność społeczna, zależność od otoczenia, głębokie poczucie winy, poczucie opuszczenia i samotności, powierzchowność i niestałość związków. Może towarzyszyć jej poczucie krzywdy, a później lęk i przekonanie, że bliskie relacje z innymi przynoszą ból i rozczarowanie. U podłoża takiego typu osobowości mogą stać straty emocjonalne (szczególnie opuszczenie przez rodziców w dzieciństwie lub śmierć bliskich). Osobowość typu C nie umieją cieszyć się z życia, uważają się za przegranych, są skłonni do użalania się nad sobą i samoudręki.

Zagrożenia zdrowotne:

Ludzie tego typu wykazują tendencję do zachorowań na choroby nowotworowe, ponieważ powyższy wzorzec zachowania prowadzi, wg specjalistów, do załamania się potencjałów odpornościowych. Pesymizm i życiowa bezradność pociąga za sobą także występowanie depresji.

4/4 Osobowość typu D i depresja

Osobowość typu D wykazuje wiele cech pokrewnych z pozostałymi osobowościami i nie zawsze łatwo jest jednoznacznie ją określić. Człowiek reprezentujący ją przejawia niskie poczucie bezpieczeństwa, pesymistyczny sposób patrzenia na świat, poczucie bycia nieszczęśliwym, nieśmiałość i słabe więzi z innymi ludźmi, dystans wobec innych i niską skłonność do dzielenia się emocjami, głównie z obawy przed dezaprobatą. Jest spokojny, nie lubi zmian i unika ryzyka. Jednocześnie jest raczej typem egocentrycznym, nastawionym na realizację własnych potrzeb i celów.

Zagrożenia zdrowotne:

Osobowość typu D określana jest mianem osobowości stresowej, skłonnej do depresji i sprzyjającej powstawaniu chorób somatycznych, takich jak: nowotwory, choroba wieńcowa, cukrzyca, łuszczyca, astma oraz chorób psychicznych. Osobowość typu D jest bardziej wyczerpana emocjonalnie i wyniku doświadczanego w miejscu pracy stresu, jest narażona na pojawienie się zespołu wypalenia zawodowego.