Go to content

Dla niej zdrada, dla niego niekoniecznie – mężczyźni i kobiety widzą tę sprawę nieco inaczej

fot. iStock/ artursfoto

Nikogo nie trzeba przekonywać, że kobiety i mężczyźni różnią się między sobą nie tylko wyglądem zewnętrznym, ale także emocjonalnością i spojrzeniem na świat. Jak pokazały niedawno przeprowadzone badania, odmiennie też rozpatrują kwestie zdrady i niewierności w związku.

Zdrada czy nie zdrada?

Badania zostały przeprowadzone online w Wielkiej Brytanii i objęły grupę pięciu tysięcy osób powyżej szesnastego roku życia, a ich wyniki wykazały, że pomiędzy płciami widoczne są wyraźne różnice w sposobie patrzenia na zdradę w związku. Kobiety częściej za zdradę uznawały namiętny pocałunek – to oznaka niewierności dla 91 procent pań i dla 81 procent panów. Kobiety częściej twierdziły też, że wymiana erotycznych smsów,  namiętne rozmowy telefoniczne, e-maile czy czaty wideo są równoznaczne ze zdradą – uważało tak 89 procent ankietowanych pań, natomiast dla panów nie było to tak oczywiste – jedynie 78 procent ankietowanych mężczyzn uznało takie zachowanie za niewierność.

Porno wrogiem związków

20 procent ankietowanych kobiet uznało oglądanie filmów pornograficznych bez drugiego partnera za zdradę, wśród mężczyzn podobny pogląd miało jedynie 11 procent ankietowanych. W raporcie zauważono, że coraz większym problemem w relacjach jest oglądanie pornografii przez partnerów i coraz więcej osób zgłasza się do poradni z tego powodu – 47 procent doradców zwróciło uwagę na ten rosnący problem.

Razem po zdradzie?

A czy związek może przetrwać zdradę? Jedynie jedna trzecia ankietowanych (33 procent) uznała, że zdecydowanie tak, 37 procent stwierdziło, że to niemożliwe, pozostali ankietowani nie byli pewni lub woleli nie odpowiadać na pytanie. Spośród respondentów jedna trzecia doświadczyła zdrady w związku, a dziewięć procent z nich podejrzewało o niewierność swojego partnera. Zaledwie jedna trzecia ankietowanych uznała swoje życie seksualne za bardzo satysfakcjonujące lub wystarczająco satysfakcjonujące.

Ciekawe, co ujawniłyby podobne badania przeprowadzone w naszym kraju – czy Polki i Polacy widzą zdradę tak samo?


Na podstawie: www.indy100.com    www.relate.org.uk

Zapisz