Go to content

Czy DDA ma szansę na szczęśliwe życie pełne miłości i zrozumienia?

Związek z DDA: czy ma szansę przetrwać?
fot. Primorac91/iStock

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) wyróżnia wiele charakterystycznych cech, które mogą istotnie utrudniać nawiązanie głębszej relacji i zbudowanie trwałego, zdrowego związku. Wynika to przede wszystkim z psychicznej traumy związanej z nadużywaniem alkoholu przez swojego rodzica oraz braku spełnienia podstawowych potrzeb. Wychowanie w dysfunkcyjnym środowisku prowadzi do niskiego poczucia własnej wartości, trudności z zaufaniem innym oraz występowania problemów emocjonalnych wpływających na wszystkie sfery życia. Czy doświadczenia partnera wychowanego w toksycznym domu faktycznie tak bardzo wpływają na jego związki? Czy DDA ma szansę na szczęśliwe życie pełne miłości i zrozumienia? 

Jak wygląda związek z DDA?

Do głównych cech zachowania, jakie obserwuje się u DDA, należy ignorowanie i bagatelizowanie własnych problemów, trudności w zwracaniu się o pomoc do innych, ciągłe poszukiwanie aprobaty. Powszechne jest także ukrywanie prawdziwych emocji, takich jak smutek, strach czy złość, co stanowi pewien mechanizm obronny. W relacjach trudne dzieciństwo i związane z nim traumy często prowadzą do trudności w nawiązywaniu głębszych więzi i skutkują skłonnościami do uciekania od bliskości. Niekiedy toksyczne wzorce podpatrzone w domu oraz konieczność opiekowania się rodzicami sprawia, że DDA w dorosłym życiu nadmiernie skupiają się na potrzebach innych ludzi, całkowicie zaniedbując przy tym swoje własne. Przez to, że ich środowisko domowe było niewspierające i nieprzewidywalne, trudno im uwierzyć, że partner może okazywać im bezinteresowne uczucie i planować wspólną przyszłość bez żadnych ukrytych intencji, chcieć stworzyć trwały i długoterminowy związek po prostu z miłości. Jeśli jesteś DDA koniecznie przeczytaj nasz artykuł: DDA (Dorosłe Dziecko Alkoholika), musisz nauczyć się radzić sobie z życiem, jeszcze raz

Czy związek z DDA jest toksyczny?

Relacja budowana przez DDA bywa znacznie utrudniona ze względu na wszystkie trudne przeżycia i traumy wyniesione z rodzinnego domu. Przez silny lęk przed odrzuceniem oraz poczucie niezasługiwania na miłość niezwykle trudno jest im obdarzyć kogoś zaufaniem i nawiązać bliższą więź. W relacjach nierzadko kieruje nimi zazdrość i zaborczość. Łatwo jest im zbudować toksyczny związek ze względu na nieumiejętność stawiania granic i chęć uzyskania aprobaty za wszelką cenę. Dzieci alkoholików bardzo często tolerują złe traktowanie, agresywne zachowania czy nadużycia, bo nie wiedzą, jak powinien wyglądać zdrowy związek i obawiają się, że opuszczając taką osobę, już nigdy nie zaznają zainteresowania. Z drugiej strony ich trudności w odczuwaniu satysfakcji i zadowolenia z siebie często mogą wydawać się ich partnerom osobiste i wpływać na ich pewność siebie. Wszystkie starania, aby wnieść szczęście i spełnienie w związek, mogą nie zostać przez nie odpowiednio docenione. Osoba z dysfunkcyjnego domu nie zna bowiem bezwarunkowej miłości, dlatego niezwykle ciężko jej pozwolić sobie na to, aby czuć się wystarczającą i godną tego uczucia. Wchodzenie w związek z DDA powinien polegać na stopniowym budowaniu zaufania i bliskości, okazywaniu wsparcia i zrozumienia oraz komunikowania swoich potrzeb, zachęcając tym samym DDA do dzielenia się swoimi odczuciami. Natomiast błędnym jest myślenie, że związek z DDA zawsze niszczy drugą osobę.

Jak stworzyć związek z DDA?

Aby związek z DDA był oparty się na solidnych fundamentach, warto poświęcić czas na edukację dotyczącą wpływu uzależnień członków rodziny na stan psychiczny ludzi. Jeśli jesteś w relacji z dorosłym dzieckiem alkoholika, którego środowisko domowe było pełne toksycznych zachowań, zgłębienie tematu i poznanie skutków funkcjonowania w takich warunkach, z pewnością pozwoli zrozumieć Ci ukochaną osobę i umożliwi wypracowanie relacji, która będzie satysfakcjonująca dla Was obojga. Wychowywanie się w dysfunkcyjnym domu ukształtowało DDA w taki, a nie inny sposób, dlatego musisz się pogodzić z piętnem, jakie odcisnęło na Twoim partnerze i zaakceptować jego przeszłość, bo nic jej już nie zmieni. Pozwól mu na bycie sobą i nie staraj się rozwiązywać za niego problemów. Stań się oparciem gotowym do pokazania mu, jak wygląda zdrowy związek, słuchaj i nie umniejszaj jego uczuciom. Możesz także zachęcić go do podjęcia pracy nad sobą podczas specjalistycznej terapii, która pozwoli na wypracowanie zdrowych wzorców relacji i poznanie skutecznych metod w walce z trudnościami emocjonalnymi.