Go to content

7 przyczyn zawrotów głowy. Kiedy powinny naprawdę zaniepokoić?

Fot. iStock/kieferpix

Odczucia towarzyszące zawrotom głowy nie należą do najprzyjemniejszych. Problem z utrzymaniem równowagi, uczucie kołysania czy wirowania otoczenia może wynikać np. z niegroźnego zmęczenia czy zbyt gwałtownego podniesienia się. Jeśli pojawiają się często, mogą mieć poważniejsze przyczyny, którym trzeba przyjrzeć się im baczniej.

Czym jest ten problem?

Zawroty głowy są częstą przypadłością, która dotyka 20-30% populacji, najczęściej kobiety oraz osoby starsze. Niełatwo jest zdefiniować w jeden sposób problem, ponieważ różne osoby mogą odczuwać zawroty inaczej. Może to być złudzenie ruchu (wirowania, kołysania, unoszenia), bez zewnętrznej przyczyny ruchu. W drugim rodzaju zawrotów głowy towarzyszy złudzenie niestabilności, niepewności chodu, braku równowagi, obawy przed upadkiem. Są one skutkiem zaburzeń bardzo złożonego układu błędnikowego, który przewodzi do mózgu bodźce słuchowe oraz przekazuje informacje o położeniu, równowadze ciała. Mogą im towarzyszyć inne objawy, takie jak nudności, niekiedy wymioty, szumy w uszach, pogorszenie słuchu, bladość, pocenie się. Przyczyny zawrotów głowy mogę być różne, a niektóre wymagają konsultacji specjalisty.

7 przyczyn zawrotów głowy wymagających kontroli lekarza

1. Choroby ucha zewnętrznego i środkowego

Przyczyną zawrotów głowy mogą być problemy takie jak zapalenie trąbki słuchowej, nagromadzenie woszczyny czy ucisk spowodowany ciałem obcym.

2. Niedociśnienie tętnicze

Niska wartość ciśnienia tętniczego jest częstą przyczyną kłopotów. Najczęściej pojawia się  po nagłym przyjęciu pozycji stojącej, np. po wstaniu z łóżka lub krzesła.

3.  Hipoglikemia

Zbyt niski poziom glukozy we krwi, który jest często spotykany u osób cierpiących na cukrzycę, również powoduje zawroty głowy. Glukoza jest głównym źródłem energii dla mózgu i przy spadku jej poziomu, mózg funkcjonuje gorzej.

4. Niewydolność układu krążenia

Słabe krążenie krwi dostarczającej tlen i składniki odżywcze do narządów zaburza pracę mózgu. Zawroty głowy mogą wynikać też ze zmian miażdżycowych w naczyniach w mózgu.

5. Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego

Ucisk na tętnice kręgowe po urazach kręgosłupa szyjnego mogą powodować zawroty.

6. Choroby ucha wewnętrznego

Uszkodzenie ucha wewnętrznego lub nerwu przedsionkowo- ślimakowego np. w chorobie Meniere`a, zapaleniu nerwu przedsionkowo-ślimakowego, choroby lokomocyjnej czy na skutek urazu lub toksycznego działania leków, może być przyczyną prawdziwych zawrotów głowy.

7. Choroby neurologiczne

Uszkodzenie niektórych części mózgu i móżdżku odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowej równowagi odpowiada za zawroty głowy. Mogą one wynikać z przebytego udaru mózgu, guzów móżdżku, padaczki, migreny czy też chorób demielinizacyjnych (stwardnienie rozsiane).

Fizjologiczne zawroty głowy nie powinny budzić niepokoju. Do wizyty u lekarza powinny skłonić zawroty głowy, które pojawiają się bez przyczyny, „znikąd”, szczególnie gdy towarzyszy im  ból głowy, nudności, wymioty, problemy z widzeniem, ze słuchem, poruszaniem się, drętwienie kończyn, ból w klatce piersiowej, problemy z oddychaniem i inne.

źródło: neurologia.mp.plzdrowie.flink.pl