Go to content

Drunkoreksja dotyczy coraz większej liczby młodych kobiet. Sprawdź jej objawy

Fot. iStock/nixki

Dotyczy coraz większej liczby młodych kobiet, zwłaszcza studentek. Łączy w sobie uzależnienie od alkoholu i zaburzenia odżywiania. Osoby dotknięte tym problemem koncentrują energię na takim ograniczeniu spożywanego pokarmu, które pozwoli im pić alkohol bez przybierania na wadze. Ten przerażający proceder zaaobserwujecie tam, gdzie wcale byście się tego nie spodziewali.

Objawami drunkoreksji są:

– uzależnienie od alkoholu

– świadomie ograniczana podaż pokarmu połączona z wieczornym upijaniem się alkoholem,

– negatywny obraz własnego ciała wyznaczany przez masę ciała,

– spadek masy ciała poniżej norm charakterystycznych dla populacji.

Skąd się bierze drunkoreksja? Wśród czynników ryzyka znajdziecie te biologiczne (nasze naturalne skłonności do zaburzeń odżywiania i uzależnienia) indywidualne (negatywny obraz własnego ciała, niska samoocena, obraz ciała kreowany poprzez pryzmat masy ciała, wczesne urazy z dzieciństwa, ból emocjonalny) oraz sytuacyjne (zmiana dotychczasowego stylu nauki, nowa grupa rówieśnicza — środowisko akademickie, opuszczenie domu rodzinnego — mniejsza kontrola rodziców i większa swoboda w decydowaniu). Dlaczego ta choroba jest niebezpieczna? Może się poważnie odbić na naszym zdrowiu. Negatywne ślady zostawi nie tylko w naszym mózgu, ale i w wielu narządach wewnętrznych. No, a przede wszystkim, prowadzi do wielu innych schorzeń.


Na podstawie: journals.viamedica.pl