Go to content

Ludzie inteligentni emocjonalnie są bardzo elastyczni. Też robisz te 5 rzeczy?

Umiejętność adaptacji do nowych wyzwań, elastyczności w stawianiu kolejnych kroków do przodu zdecydowanie ułatwia realizację planów. Największe możliwości mają osoby inteligentne emocjonalne, ponieważ robią rzeczy, które w każdej sytuacji się bronią i otwierają możliwości do działania.

Ludzie o wysokiej inteligencji emocjonalnej duzo łatwiej mierzą się z wyzwania i problemami. Dlaczego tak się dzieje? Mają pięć bardzo przydatnych, choć nieoczywistych nawyków.

Obejrzyj galerię

Fot. iStock / Benjavisa

1/5 1. Rozpoznają, kiedy stają zbyt wygodni

Nie zamykają się w strefie komfortu. W obliczu zmiany większość ludzi powraca do swoich przysłowiowych stref komfortu. To naturalny pierwszy instynkt

Odczuwanie dyskomfortu powoduje odruch ucieczki od tego, szukania miejsca bezpiecznego. Ludzie inteligentni emocjonalnie nie boją się wyzwań, nawet gdy zmuszają one do wyjścia ze swojej strefy bezpieczeństwa. Co więcej, nie „rozsiadają się” w strefie komfortu, gdy ją poczują. Wiedzą, że w wielu przypadkach ryzyko daje większe możliwości, niż tkwienie w jednym miejscu.

Fot. iStock / Benjavisa

2/5 2. Rozumieją swoje negatywne emocje i pozwalają sobie na nie

Tłumienie i spychanie na margines świadomości pojawiających się emocji, to poważny błąd. Unikanie konfrontacji nie sprawi, że problemy znikają. Ludzie inteligentni emocjonalnie wiedzą, że ignorowane emocje tylko chwilowo cichną, by po czasie uderzyć z podwójną siłą. Zamiast tłumić przykre uczucia, przyjmują je jako naturalny element siebie i „rozbrajają” je. Nie ryzykują nawarstwiania problemów.

Fot. iStock / Benjavisa

3/5 3. Zauważają różne perspektywy

Ludzie inteligentni emocjonalnie przystosowują się do zmian w sposób elastyczny, bo nie trzymają się jedynego, słusznego rozwiązania problemu. Są otwarci na to, co przynosi życie, podejmują nowe i nieznane jeszcze inicjatywy z otwartym umysłem i chęcią podjęcia ryzyka. Dzięki temu zawsze odnajdują właściwą dla siebie drogę.

Fot. iStock / Benjavisa

4/5 4. Dostrzegają niewerbalne komunikaty

Umiejętność zauważenia i odczytania komunikatów niewerbalnych to cecha ludzi inteligentnych emocjonalnie. Zrozumienie mowy ciała innych, może pomóc skuteczniej odczytywać intencję i porozumiewać się zarówno w domu, na kanwie towarzyskiej, jak i w pracy.

Fot. iStock / Benjavisa

5/5 5. Nie zniechęcają się

Porażka w wielu przypadkach podcina skrzydła i powoduje odrzucenie działania, w obawie przed kolejnym rozczarowaniem. I to jest błąd, bo zamiast zauważyć i mądrze ominąć na drugi raz przeszkodę, wiele osób nie robi z tym nic. Ludzie inteligentni emocjonalnie zauważają moment popełnienia błędu, poświęcają chwilę na analizę sytuacji i działają w sposób świadomy, osiągając cel.


źródło: www.fastcompany.com