Go to content

Karma istnieje.10 zasad karmicznych, które pozwolą ci „naprawić” twoje życie w najtrudniejszym momencie

Przestań oczekiwać, żyj po swojemu i pozwól na to innym
Fot. iStock / razyph

Karma jest jedną z najstarszych duchowych koncepcji na świecie. Na długo przed pojawieniem się chrześcijaństwa czy judaizmu pojęcie karmy było dobrze znane na Wschodzie. Przekonanie, że przeszłe działania wpływają na los w teraźniejszości wydaje się dość logiczne. Przyczyna i skutek zapisują naszą osobistą historię. Moment, w którym zdamy sobie z tego sprawę,  może być kluczowy w naszym życiu, zwłaszcza w momentach kryzysowych. 

10 zasad karmicznych, które pozwolą ci „naprawić” twoje życie w najtrudniejszym momencie

1. Dostajesz to, co dajesz

Wszechświat zawsze oddaje nam to, co mu podarowaliśmy wcześniej. Jeśli to, czego pragniemy to szczęście, pokój i miłość powinniśmy być szczęśliwi, spokojni i kochać.

2. Pokora

To, czego nie akceptujesz, nie zmieni się samo tylko dlatego, że się z tym nie zgadasz. Jeśli masz w swoim otoczeniu wroga lub kogoś o cechach charakteru, które uważasz za negatywne, sam nie koncentrujesz się na wyższym poziomie istnienia. To myślenie „ciągnie cię w dół”.

3. Wzrost

Abyśmy wzrastali, rozwijali się, musimy się zmienić, a nie zmieniać ludzi, miejsca i rzeczy wokół nas. Kiedy zmieniamy to, kim i czym jesteśmy w naszym sercu, nasze życie idzie w tym samym kierunku i też się zmienia.

4. Odpowiedzialność

Nie wszystko jest kwestią sił działających poza naszą kontrolą. Wiele razy tworzymy własną rzeczywistość. Odzwierciedlamy to, co nas otacza – a to, co nas otacza, odzwierciedla nas. Musimy wziąć odpowiedzialność za to, co dzieje się w naszym życiu.

5.  Nierozerwalny związek

Najmniejsza rzecz, nasze najmniejsze działanie jest związana z największymi rzeczami, których dokonujemy. Wszystko jest ze sobą powiązane.  Ani pierwszy, ani ostatni krok nie ma większego znaczenia przy wykonywaniu całego zadania, ponieważ oba są potrzebne. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są ze sobą połączone.

6. Koncentracja

Nie możesz myśleć o dwóch rzeczach jednocześnie. Kiedy koncentrujemy się na wartościach duchowych, nie możemy mieć niższych myśli, zdominowanych przez chciwość czy gniew. Koncentracja przynosi więcej satysfakcjonujących okoliczności w naszym życiu.

7. Tu i teraz

Patrz wstecz tylko po to, aby przeanalizować, co ci przeszkadza w byciu w pełni „tutaj i teraz”. Stare myśli, stare wzorce zachowań, stare marzenia powstrzymują nas przed „nowym”.

8. Zmiana

Życiowy cykl powtarza się, dopóki nie jesteśmy gotowi na przyjęcie lekcji, których powinniśmy się nauczyć.

9. Cierpliwość i nagroda

Wszystko, co jest wartościowe, wymaga trochę pracy. Nagrody pojawiają się wtedy, gdy okażesz cierpliwość- nie wcześniej. Więc nie bój się czekać.

10. Miłość i inspiracja

Prawdziwa wartość wszystkiego, co nas w życiu dotyka, jest bezpośrednim wynikiem energii i intencji, które są przez nas wkładane. Miłość wnosi wiele w nasze życie i inspiruje całość tego, co tworzysz.