Go to content

3 sposoby, na jakie krzywdzimy nasze dzieci

Fot. iStock/evgenyatamanenko

Krzywda dziecka zbyt często pozostaje niezauważona. Niektóre formy krzywdzenia dzieci zostały przez nas wręcz „zatwierdzone” jako naturalny element wychowawczy, konieczność w obliczu niemożności użycia innych środków, które nie byłyby oparte na użyciu przemocy.  Agatha Christie miała rację, mówiąc: „Jedną z najszczęśliwszych rzeczy, które mogą ci się przydarzyć w życiu, jest szczęśliwe dzieciństwo”.

Dziś jednak, mimo, że rodzice i nauczyciele są bardziej niż kiedykolwiek świadomi reperkusji niektórych tradycyjnych metod wychowawczych, nadal stosują wiele z nich i wciąż nie do końca rozumieją, że skrzywdzić dziecko można nie tylko fizycznie.

Formy krzywdzenia dzieci

Pojęcie krzywdzenia dzieci można zdefiniować jako świadome lub nieświadome działanie mające na celu narażanie emocjonalnej, poznawczej lub fizycznej integralności dziecka. Są nimi:

Przemoc fizyczna

Jest to najczęstsze nadużycie. Jest określane przez specjalistów jako dobrowolne zachowanie, które powoduje fizyczne uszkodzenie nieletniego, a nawet przyczynia się do rozwoju chorób fizycznych. Zazwyczaj na ma celu narzucenie dyscypliny, a jest konsekwencją braku kontroli nad emocjami.

Emocjonalne nadużycie

W tym przypadku granice są mniej obiektywne. Specjaliści uważają, że jest to zestaw zachowań, które prowadzą do interakcji z nieletnim w oparciu o słowną wrogość, poprzez obelgi, groźby i pogardę. Ten rodzaj nadużycia blokuje każdą inicjatywę interakcji ze strony dziecka. W ten sposób rodzi się emocjonalne opuszczenie i bierna postawa rodzica wobec potrzeb dziecka.

Zaniedbanie dziecka

Jest to całkowite lub częściowe zaniechanie uwagi i / lub opieki nad dzieckiem. Według różnych autorów zaniedbanie może być fizyczne, ale także społeczne i emocjonalne. Można je również odróżnić od fizycznej rezygnacji. Oznacza to, że osoba działa świadomie lub nieświadomie, z powodu braku pozytywnych wzorców,  braku pozytywnych wartości lub z powodu ignorancji. Ten, który porzuca może, ale nie musi wiedzieć, że ten czyn powoduje psychiczne uszkodzenie dziecka.


Na podstawie: nospensees.fr