Go to content

Jak twoja osobowość wpływa na twoją miłość? Cechy, które determinują relacje w twoim związku

Fot. iStock/ teksomolika

To, co składa się na naszą osobowość, determinuje nasze relacje z innymi ludźmi, a także nasze podejście do miłości, to jakimi jesteśmy partnerami i kochankami. Teoria osobowości mówi o pięciu, podstawowych cechach, których mieszankę ma w sobie każdy z nas. To, które z nich posiadamy może pomóc nam przewidzieć jak będą wyglądały nasze miłosne relacje.

Wielka piątka – cechy osobowości, które wpływają najbardziej na nasz związek

1. Neurotyczność

niepokój i zmienność lub zaufanie i stałość emocjonalna (stabilność)

2. Ekstrawersja

umiejętność głębokiego doświadczania pozytywnych emocji lub introwersja i wycofanie oraz ścisła samokontrola

3. Otwartość na doświadczenie

pozytywne wartościowanie doświadczeń życiowych,akceptacja „nowości” i ciekawość poznawcza lub nietolerancja i „sztywny” styl bycia

4. Ugodowość i życzliwość

skłonność do akceptacji  lub wrogość i nieufność

5. Sumienność, wytrwałość

motywacja i cierpliwość lub lenistwo i bierność

Te właśnie cechy krystalizują się w okresie wczesnej dorosłości i pozostają mniej lub bardziej stabilne. Oczywiście, nasza osobowość nie jest jedynym czynnikiem kształtującym nasze przeznaczenie, ale w niektórych sferach takich jak miłość, jej wpływ jest szczególnie znamienny.