Lifestyle

Regulamin Akcji „Zadbaj o siebie naprawdę”. Masz problem? #SlimemGO

Redakcja
Redakcja
7 marca 2016
#SlimemGO
Fot. iStock / Lorado
 

Regulamin Akcji „Zadbaj o siebie naprawdę”. #SlimemGO

WEŹ UDZIAŁ Akcji „Zadbaj o siebie naprawdę” #SlimemGO

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Akcja „Zadbaj o siebie naprawdę” zwanego dalej „Konkursem”, jest Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 07.04.2016 do 31.03.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Eveline Cosmetics Dystrybucja sp. z o. o. sp.k., ul. Żytnia 19, 05-506 Lesznowola (k. Warszawy), NIP: 123-123-58-73, REGON: 142753413, KRS 0000487807; SĄD Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego- zwany dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.
 6.  

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE: na portalu społecznościowym Facebook zamieścić swoje zdjęcie – oznaczone hasztagiem #SlimemGO, będzie nam miło jeśli oznaczycie również Oh!me.pl (klik – nasz profil na Facebooku). Nie musicie wrzucać swoich typowych selfie. Liczy się pomysł! To może być zdjęcie to rolek na nogach, czy pięknego widoku podczas spaceru. A może zdążycie zrobić fotkę w trakcie pogoni za autobusem, czy przy wchodzeniu po schodach? Te najciekawsze zostaną nagrodzone zestawami fantastycznych kosmetyków (które też pomogą Wam odwdzięczyć się ciału). W opisie zdjęcia, napiszcie nam w paru słowach, jak naprawdę o siebie zadbałyście tego dnia.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze portalu społecznościowego Facebook.
 3. Jedna osoba może zamieścić dowolną liczbę zdjęć. Jedna osoba, może wygrać jedną nagrodę.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 10 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 07.04.2016 na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest marka Eveline Cosmetics.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 10 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  Nagrody:
  10 x  zestawów kosmetyków Slim Extreme, składających się z:
  – Skoncentrowane serum antycellulitowe MEZOTERAPIA & ULTRADŹWIĘKI
  – Antycellulitowe serum liftingujące PRESOTERAPIA
  – Intensywnie wyszczuplające serum remodelujące LIPOSUKCJA KOSMETYCZNA
  – Ujędrniający balsam+peeling pod prysznic 2w1 KRIOTERAPIA WYSZCZUPLAJĄCA
  – Intensywne serum powiększające i poprawiające strukturę biustu MEZO PUCH-UP, MEZO TERAPIA
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

Akcja „Zadbaj o siebie naprawdę”. Masz problem? #SlimemGO

Redakcja
Redakcja
7 marca 2016
#SlimemGO
Fot. iStock / Lorado
 

Niech marzec będzie naszym miesiącem. Miesiącem kobiet. Kiedy wiosnę czuć już  w powietrzu, a my częściej zaczynamy się uśmiechać do siebie i innych.

Otwórz okno, weź głęboki oddech i poczuj, jak fantastyczne jest życie. A my będziemy was zachęcać, by tej wiosny obudzić się naprawdę. Nie tylko z okazji Dnia Kobiet.

W jaki sposób? Wiosna to najlepszy czas, by zadbać o siebie. Mamy więcej energii, chęci do działania i optymizmu. Łatwiej walczy się nam z naszymi słabościami, jest w nas głęboko ukryta potrzeba zadbania o siebie naprawdę. Tak, jakbyśmy z każdą wiosną się odradzały na nowo. Uwierzcie, nie warto marnować takiej szansy.

Dlatego myślimy, że warto obudzić swoje ciało po zimowym śnie, zachęcić je do aktywności. Podnieś ręce wysoko i rozciągnij się, poczuj swoje ciało i pomyśl, jak jest dla ciebie ważne, jak służy ci na co dzień. Jak wdzięczna jesteś mu za to, że pozwala ci kochać, pracować, rozwijać się, rodzić dzieci. Nasze ciało jest naszym największym sprzymierzeńcem, najbardziej oddanym przyjacielem. Rzadko o tym pamiętamy.

Więc może czas najwyższy odwdzięczyć się swojemu ciału. Zadbać o nie.

Pomyśl: „Tak mi służysz, więc przyszła pora, bym ja zatroszczyła się o ciebie”. A to co najlepsze możesz dać swojemu organizmowi to aktywność. Dlaczego?

Bo aktywność chroni nas przed:

– nowotworem

– chorobami serca

– cukrzycą

– chorobami kości

Więc dlaczego ze sportu nie korzystać. Zamiast za późno odwiedzać lekarzy, faszerować się lekami, może po prostu lepiej wyjść co drugi dzień na szybki spacer?

Ktoś powie: „Ale ja nie cierpię wysiłku”. I ma do tego pełnego prawo, ale aktywność nie musi się kojarzyć z potem, krwią i łzami. Można wybrać dla siebie najodpowiedniejszą formę ruchu.

Czy wiecie, że człowiek by być zdrowym powinien wykonać około 10 tysięcy kroków dziennie – co jest równoznaczne pokonaniu od pięciu do sześciu kilometrów.

Ile nam aktywności potrzeba, by zadbać o siebie i swoje zdrowie realnie? Wystarczy trzy razy w tygodniu 30 minut poświęcić na nieprzerwany wysiłek. To łącznie daje w tygodniu półtorej godziny, które możesz wykorzystać – spacerując (a raczej maszerując), biegając, jadąc rowerem, pływając lub tańcząc. Wcale nie musisz zapisywać się na siłownię, czy fitness.

Istnieją jeszcze dodatkowe korzyści, o których warto pamiętać. Dbając o swoje ciało modelujemy naszą sylwetkę i dajemy nasz organizmowi porządną dawkę szczęścia w postaci endorfin, które wydzielają się w trakcie ruchu, a z czasami i uzależniają w cudowny sposób.linia 2px

I jak? Chcecie naprawdę o siebie zadbać? Przyłączcie się do naszej wiosennej akcji: „Zadbaj o siebie naprawdę”.

My będziemy wam prezentować różne formy aktywności, a wy wysyłajcie nam zdjęcia, piszcie, jak o siebie dbacie, jak dbacie o swoje ciało.

ZADANIE KONKURSOWE:

Jest banalne. Wystarczy wrzucić pomysłowe zdjęcie Waszej aktywności na Facebooka z oznaczeniem #SlimemGO. Czy to rolek na nogach, czy pięknego widoku podczas spaceru. A może zdążycie zrobić fotkę w trakcie pogoni za autobusem, czy przy wchodzeniu po schodach? Liczy się pomysł. Te najciekawsze zostaną nagrodzone zestawami fantastycznych kosmetyków, które też pomogą Wam odwdzięczyć się ciału i zadbać o siebie w sposób wyjątkowy. W opisie zdjęcia, napiszcie nam w paru słowach, jak naprawdę o siebie zadbałyście tego dnia.

ZASADY:

 1. Redakcja Oh!me codziennie opublikuje wpis pod hasłem akcji „Zadbaj o siebie naprawdę”. Aby was zainspirować do codziennych dobrych aktywności
 2. Aby wziąć udział w akcji, należy wykonać ZADANIE KONKURSOWE: na portalu społecznościowym Facebook należy zamieścić swoje zdjęcie – oznaczone hasztagiem #SlimemGO, będzie nam miło jeśli oznaczycie również Oh!me.pl (klik – nasz profil na Facebooku). Nie musicie wrzucać swoich typowych selfie. Liczy się pomysł! To może być zdjęcie rolek na nogach, czy pięknego widoku podczas spaceru. A może zdążycie zrobić fotkę w trakcie pogoni za autobusem, czy przy wchodzeniu po schodach? Te najciekawsze zostaną nagrodzone zestawami fantastycznych kosmetyków marki Eveline z serii SLIM 4D i Mezoterapii, które w skuteczny sposób pomagają pozbyć się cellulitu i modelować sylwetkę. W opisie zdjęcia, napiszcie nam w paru słowach, jak naprawdę o siebie zadbałyście tego dnia.
 3. Wśród osób, które będą zamieszczały zdjęcia wybierzemy te, które najbardziej spodobają się Jury i nagrodzimy!
 4. Akcja będzie odbywała się w terminie 07.03.2016 – 31.03.2016, wyniki zostaną opublikowane do dnia 07.04.2016
 5. Jedna osoba może wygrać jedną nagrodę. Jedna osoba może zamieścić dowolną liczbę zdjęć.
 6. Nagrody
  10 x  zestawów kosmetyków Slim Extreme, składających się z:
#SlimemGO

Fot. Materiały prasowe

Skoncentrowane serum antycellulitowe MEZOTERAPIA & ULTRADŹWIĘKI – kosmetyk, którego innowacyjna formuła pomaga zwalczyć powstawanie cellulitu na każdym etapie i zapewnia kompleksowe ujędrnianie, działa na komórki tłuszczowe jak ultradźwięki. Rozbija je, stymuluje mikrokrążenie, oraz zdecydowanie redukuje tkankę tłuszczową

Antycellulitowe serum liftingujące PRESOTERAPIA – kosmetyk inspirowany zabiegami medycyny estetycznej polegającymi na uciskowym masażu mającym na celu rozbijanie tkanki tłuszczowej, pobudzenie usuwającego toksyny drenażu limfatycznego oraz redukcję obrzęków i cellulitu

Intensywnie wyszczuplające serum remodelujące LIPOSUKCJA KOSMETYCZNA – kosmetyk inspirowany metodami metodą liposukcji. Substancje aktywne zawarte w serum hamują aktywność komórek tłuszczowych, stymulują lipolizę i co bardzo istotne przeciwdziałają tworzeniu stanów zapalnych, które mogą inicjować  powstawanie cellulitu

Ujędrniający balsam+peeling pod prysznic 2w1 KRIOTERAPIA WYSZCZUPLAJĄCA – kosmetyk nawiązujący do metody wyszczuplenia przy pomocy chwilowego działania bardzo niskich temperatur dzięki, którym partie ciała objęte cellulitem i nadmiarem tkanki tłuszczowej ulegają wyszczuplaniu i poprawie jędrności skóry.

Intensywne serum powiększające i poprawiające strukturę biustu MEZO PUCH-UP, MEZO TERAPIA – kosmetyk gwarantujący spektakularne rezultaty powiększenia i ujędrnienia biustu. Przeciwdziała skutkom upływającego czasu, takim jak opadanie i wiotczenie oraz pozwala na długo zachować piękny wygląd biustu, przywraca jędrność, modeluje i wypełnia

Chcesz o siebie zadbać naprawdę? #SlimemGO.

Regulamin znajduje się tutaj.


Lifestyle

Zastanawiałaś się kiedyś, ilu osobom możesz pomóc kupując sobie coś ładnego?

Żaklina Kańczucka
Żaklina Kańczucka
7 marca 2016
Fot. Kaboompics / Public Domain

W naszym otoczeniu może znaleźć się osoba, która skupi na sobie uwagę, potrzebując troski i wsparcia. Rodzice uczyli nas, że słabszym i bardziej potrzebującym niż my same należy pomagać. A my potrafimy to robić.

Pewnie nie lubisz marnować cennego czasu na niepotrzebne rzeczy, niewnoszące niczego pozytywnego w Twoje życie. Gdy masz jakiś plan przy którego realizacji odczuwasz radość, dumę i satysfakcję, widzisz sens poświęcenia czasu i energii. To dotyczy nie tylko pola zawodowego czy rodzinnego. Ważne jest to, jakim jesteś człowiekiem, pracownicą, przyjaciółką, matką, jaki przykład dajesz, a także czego oczekujesz od najbliższych.

Co może być dla Ciebie miarą sukcesu i zadowolenia?  To co uda się osiągnąć nie tylko dla siebie, ale także podarować innym. Osiągnięcia na kanwie zawodowej, zbudowanie szczęśliwej rodziny czy uznanie otoczenia to jest Twój kapitał. Spróbuj swoje umiejętności i działania popchnąć w jeszcze innym kierunku.

Pomoc nie musi wymagać wielkiego wysiłku

Nie musisz być milionerką, żeby pomagać. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na finansowe wsparcie, nie martw się, istnieją stowarzyszenia i organizacje, które skupiają chętnych do pomocy wolontariuszy. Możesz zostać jedną z nich, pomagając odrabiać lekcje dzieciakom w świetlicy wiejskiej, czy robiąc zakupy i odwiedzając samotne starsze i chore osoby.  Kochasz zwierzęta? Bardzo dobrze, kup karmy lub zorganizuj zbiórkę fantów dla psów ze schroniska. Wystarczą chęci i czas by nadać głęboki sens swoim działaniom.

Nie zawsze jednak dysponujemy wolnym czasem, który możemy podarować

Pomoc finansowa nie opiera się na oddaniu ostatniego zaoszczędzonego grosza. Więc załóż sobie plan, że w danym miesiącu, zamiast kupować słodkości, odłożysz kwotę, którą przeznaczysz dla kogoś lub dla fundacji. Na portalach społecznościowych pojawia się  wiele próśb o wsparcie finansowe. Jeśli chcesz je wesprzeć, zrób to. Jedyne o czym pamiętaj, to sprawdzenie, czy dana osoba faktycznie potrzebuje pomocy, czy może jest to akt oszustwa, co czasem niestety się przytrafia. Skontaktuj się z daną organizacją, która zbiera fundusze i zweryfikuj prośbę. To proste i uczciwe także wobec Ciebie.

A gdyby robiąc coś dla siebie, zrobić coś dla innych? 

Możesz pomagać jeszcze inaczej. Jeśli kochasz zakupy a Twoja garderoba pęka w szwach, zweryfikuj jej zawartość. Gdy przestały cieszyć cię sukienki z ubiegłego sezonu lub torebki zajmują za dużo miejsca w pokoju, spakuj je i podaruj komuś.  Obdarowana osoba Twój gest przyjmie z radością, a Ty zyskasz miejsce na nowe przyjemności. Brzmi ciekawie?

Kupując coś dla siebie lub bliskich, możesz pomóc innym, dzięki stronie www.fanimani.pl. Ale po kolei! Lubisz robić zakupy on-line? Jeśli tak, to zajrzyj tu koniecznie, bo dzięki zakupom jakie zrobisz, zasilisz przy okazji organizację którą chcesz wesprzeć. 

FaniMani.pl to pierwszy i jedyny taki serwis w Polsce!

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Następnie wybrany przez Ciebie sklep internetowy podzieli się swoim zyskiem na rzecz wskazanej organizacji. Ty nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów. Nie musisz tu przekraczać określonego pułapu kwotowego, więc każde Twoje zakupy mają znaczenie dla przekazania wsparcia danej organizacji, zgodnie z mądrością „ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka”. Czy to nie jest proste? Zwyczajnie – wejdź na stronę, wybierz organizację, kliknij „wspieram za darmo” i przejdź do wyszukiwarki sklepów (jest ich ponad 800!) . Następnie znajdź sklep, kliknij „przejdź do sklepu” i zrób zakupy jak zwykle, a część ich wartości trafi do wskazanej przez Ciebie organizacji! 

Ty sama również zyskujesz, poza świadomością udzielenia wsparcia, otrzymasz dostęp do kuponów rabatowych, informacje o ukrytych promocjach, a dzięki profilowi Fb FaniMani otrzymasz szansę wygrać upominki dla siebie lub bliskich. Dzięki specjalnej wtyczce do przeglądarki, nie musisz pamiętać o sklepach, bo komunikat o możliwości wspierania pojawia się gdy tylko wejdziesz na stronę sklepu.

Sprawdź kogo możesz wesprzeć poprzez fanimani.pl

Swoje wsparcie możesz zaoferować organizacji niekomercyjnej. Zastanawiasz się, czym jest taka organizacja? Może to być fundacja, stowarzyszenie, szkoła, a nawet klasa, koło zainteresowań, klub sportowy, drużyna harcerska i wiele, wiele innych. Masz potężne możliwości dla określenia kierunku pomocy, dzięki liście organizacji zarejestrowanych na stronie fanimani.pl.  Jeśli nie ma tu interesującej Cię organizacji, możesz poddać jej pomysł zarejestrowania się w serwisie.

Nie martw się również o to, czy Twoje wsparcie rzeczywiście powędruje w odpowiednie ręce. Tu nie ma miejsca na niedopowiedzenia, jako zarejestrowana użytkowniczka, zyskasz wgląd w historię darowizn i możesz sprawdzać ile wsparcia udzieliłaś i czy Twoja darowizna od zakupów trafiła do organizacji.

Co kwartał po przekroczeniu kwoty 100 zł, zebrane środki przekazywane są danej organizacji. Ważne jest również, że koszt funkcjonowania serwisu  finansowany jest dzięki opłacie od Partnerów.  Dzięki temu wszyscy użytkownicy mogą zarówno pomagać, jak i zbierać fundusze zupełnie za darmo. To prosta i uczciwa idea. A jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej, koniecznie zajrzyj na stronę www.fanimani.pl.

Udanych zakupów i dobrego pomagania!


Artykuł powstał we współpracy z fanimani.pl 


Zobacz także

Co, według psychologów, pozycja w jakiej śpicie mówi o waszym związku?

Genialny sposób na oderwanie dzieci od komputera!

Każda postać z Kubusia Puchatka reprezentuje chorobę psychiczną. Czy wiesz, kto jest kim?