Go to content

Regulamin akcji #ŁapENDORFINY

Fot. iStock/svetikd

Regulamin akcji „#ŁapENDORFINY”

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE „#ŁapENDORFINY”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą Konkurs „#ŁapENDORFINY” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora, w okresie od 19.10.2017 do 18.11.2017 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Oh!me do dnia 28.11.2017 roku
 3. Sponsorami nagród w Konkursie są Ronic, Salus, marka Foods by Ann, Stara Mydlarnia. Maciej Wróblewski hair studio, POLMED – zwani dalej Sponsorami.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE
  Sprawdźcie, jak wielka siła tkwi w endorfinach! Nic nas nie dołuje tak, jak jesień, kiedy robi się chłodniej, szaro, a wakacyjne wspomnienia się zacierają. Wiele z nas schowałaby się pod kocem z ciepłą herbatą i zapadła w sen, który pozwoli przetrwać nadchodzący czas jesiennej chandry. Są dwie drogi: poddać się i kolejny rok z rzędu wyczekiwać z tęsknotą wiosny, albo nie dać się jesiennej chandrze i wykorzystać ten czas aktywnie i efektywnie dla siebie. Zmiany zauważysz już po tygodniu uczestnictwa w naszej akcji, bo my pokażemy wam, jak zadbać o dobry nastrój uwalniając ze swojego ciała endorfiny – hormon szczęścia, dzięki któremu nawet nie zauważymy, że nadeszła jesień!Codziennie będziemy przygotowywać dla was malutkie, króciutkie wyzwanie, drobną aktywność, która pomoże wam pokonać słotę i uwolnić swoje szczęście. A wy? Bądźcie z nami, waszym zadaniem jest wykonanie mini zadania i podzielenie się w komentarzu swoimi spostrzeżeniami. Wśród najbardziej aktywnych łowczyń endorfin, Jury wybierze laureatki, które nagrodzimy na zakończenie akcji. A nagrody są bajeczne… zobaczcie sami!
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania.
 3. W czasie trwania konkursu można dodawać wiele komentarzy. Organizator weźmie również pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu aktywność uczestników podczas wszystkich wyzwań.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 29 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Oh!me do dnia 28.11.2017 roku.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

  1. Sponsorami nagród w Konkursie są Ronic, Salus, marka Foods by Ann, Stara Mydlarnia, Maciej Wróblewski hair studio, POLMED
   – zwani dalej Sponsorami.
  2. Laureatami Konkursu zostanie 29 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  3. Nagrody:

   Nagroda gwarantowana

   Każdy uczestnik naszej akcji, może skorzystać z kodu zniżkowego na zakup urządzeń Ronic. Na hasło: OHME200 otrzymacie 200 zł zniżki na zakupy w www.sklep.ronic.pl, powyżej 1.000 zł.

   1 x Blender molekularny RONIC® Zyle LED II (o wartości 2.290zł!)*

   2 x Mini Bleder RONIC

   1 x zestaw produktów Floradix, składający się z:

   1 x Floradix Żelazo 500ml

   1 x Floradix Kindervital 250 ml

   1 xFloradix Wapń i Magnez 250 ml

   1 x zgrzewka próbek Floradix Żelazo

   1 x zgrzewka próbek Floradix Gardło

   4 x zestaw produktów Floradix, składający się z:

   1 x Floradix Żelazo 250 ml

   1 x zgrzewka próbek Floradix Kindervital (10 sztuk w opakowaniu)

   2 x zestaw Foods by Ann, składający się z:

   – 5 szt. każdego z 8 smaków Pocket Energy Bar 

   – 5 szt. każdego z 3 smaków Energy Bar

   – 2 szt. każdego z 6 smaków małego musli

   – 2 szt. każdego ze smoothies/shake 

   – 1 szt. LIO Shake Truskawka 

   –  1 szt. LIO Shake Burak

   – 1 tuba musli bezglutenowe Truskawka&Wiśnia&Porzeczka

   – 1 szt. Ekologiczny mus kokosowy 

   – 1 szt. cukier kokosowy

   – 1 szt. Goji

   –  1 szt. Maca

   – 1 szt. Chia

   4 x zestaw Foods by Ann, składający się z:

   – 5 szt. każdego z 8 smaków Pocket Energy Bar 

   – 5 szt. każdego z 3 smaków Energy Bar

   – 2 szt. każdego z 6 smaków małego musli

   – 1 szt. kaszy gryczanej z warzywami

   – 1 szt. quinoa z warzywami

   – 1 szt. każdego ze smoothies/shake 

   – 1 szt. LIO Shake Truskawka 

   –  1 szt. LIO Shake Burak

   5 x zestaw kosmetyków od Stara Mydlarnia, składający się z:

   1 szt. Eco Receptura Vitamin C Stara Mydlarnia – Kremowe serum do twarzy anti-age
   1 szt. Eco Receptura Vitamin C Stara Mydlarnia – Peeling enzymatyczny do twarzy

   2 x pełna metamorfoza fryzury w prestiżowym salonie Maciej Wróblewski hair studio w Warszawie

   5 x zaproszenie na zabieg z zakresu medycyny estetycznej

   3 x zaproszenie na zabieg z zakresu stomatologii estetycznej

    

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.

Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).