Lifestyle

Regulamin akcji #BeMumSelf

Redakcja
Redakcja
26 maja 2020
Fot. iStock
 

Regulamin Konkursu #BeMumSelf

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE: #BeMumSelf

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą Konkurs „#BeMumSelf” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.

  1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora, w okresie Akcja trwa od 26.05 do 26.06.2020 roku. Wyniki zostaną opublikowane do 02.07.2020 roku.*
 2. Sponsorami nagród w Konkursie są: Dr Irena Eris, Eyesy 69, Dekoria.pl, Vippi Design – zwani dalej Sponsorami.
 3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE
  Wyobraź sobie, że ty jesteś za siebie odpowiedzialna, co byś dla siebie zrobiła, jak zaopiekowałaby się tą małą dziewczynką, która jest w tobie. Co byś jej chciała powiedzieć, co dla niej zrobić? Poczujmy się mamami, spójrzmy na nasze macierzyństwo całkowicie od środka i dajmy sobie przestrzeń na to, by nazwać tego, czego w głębi duszy pragniemy, o jakiej mamie marzymy i w efekcie – jaką same byśmy chciały być.A gdy już o tym pomyślisz – napisz do nas!Piszcie do nas, anonimowo jeśli chcecie. Wybrane listy opublikujemy, a niektóre z nich nagrodzimy.Prace przesyłajcie na adres [email protected] wpisując w temacie wiadomości „#BeMumSelf ” oraz z informacją, jak chcecie zostać podpisane (w przypadku braku informacji, list podpiszemy pierwszą literą imienia lub nicku).

  Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora oraz Sponsorów konkursu, swoich danych osobowych, uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO.

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu, pierwszy nadesłany e-mail.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 33. laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do 02.07.2020 roku.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

  1. Sponsorami nagród w Konkursie są: Dr Irena Eris, Eyesy 69, Dekoria.pl, Vippi Design – zwani dalej Sponsorami.
  2. Laureatami Konkursu zostaną 33 osoby, które jury wybierze na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  3. Nagrody:

   10 x zestaw kosmetyków Lumissima Dr Irena Eris składający się z:

   – 1 x Brightening & Anti-Aging Day Cream SPF 20

   – 1 x Whitening & Regenerating Night Cream

   – 1 x Luminizing Age Correcting Day Serum

   3 x zestaw nagród ze sklepu eyes69.com, składający się z:

   – 1 x voucher na zakup okularów sklepie online eyes69.com  o wartości 500 zł

   – 1 x przyłbica ochronna Mask69

   1 x Komplet dwóch sztuk poszewek pikowanych z welwetu 

   1 x Obraz na płótnie Peacock Eye

   1 x komplet zasłon na taśmie marszczącej (2 szt.)

   2 x Etui na tablet / kosmetyczka Velvet Green

   5 x bon podarunkowy na zakupy w sklepie vippidesign.com o wartości 200 zł

   10 x zestaw 4 maseczek (do wyboru ze strony) 

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i RODO. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.

Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

* Ze względu na ogromne zainteresowanie akcją i mnóstwo listów, które do nas przysyłacie – przedłużamy akcję do 26.06.2020 🙂


Lifestyle

Pelargonia, królowa balkonów. Jak uprawiać te niewymagające i piękne rośliny?

Żaklina Kańczucka
Żaklina Kańczucka
26 maja 2020
Pelargonia angielska, bluszczolistna, rabatowa, pachnąca, kaskadowa
Fot. iStock
 

Pelargonia w domu i na balkonie, podobnie jak na rabacie ogrodowej, to często spotykany widok. Co roku te wdzięczne rośliny pojawiają się w sprzedaży, ciesząc się niesłabnącym powodzeniem. A wszystko dlatego, że proste w pielęgnacji pelargonie, odpłacają się za uwagę dorodnym i długo trwającym kwitnieniem. Wybierając na balkon te kwiaty, warto wiedzieć, czym charakteryzują się poszczególne odmiany tych roślin: pelargonia angielska, bluszczolistna, rabatowa, pachnąca, kaskadowa.

Pelargonia – roślina dla każdego

Pelargonia, niegdyś kojarzona z babciami, obecnie bije na głowę popularnością wiele innych roślin na balkon. Charakteryzuje się ona wysoką odpornością na nie najlepsze warunki, a mnogość kolorów i kształtów kwiatów czy liści sprawia, że każdy znajdzie dla siebie roślinę odpowiednią dla siebie. Poza tym potrzeby pielęgnacyjne poszczególnych odmian pelargonii są podobne, więc można je ze sobą zestawiać. To pozwala na stworzenie dopasowanej kompozycji roślin na parapecie, balkonie, tarasie czy w ogrodzie.

Pelargonia angielska, bluszczolistna, rabatowa, pachnąca, kaskadowa

Fot. iStock

Pelargonia angielska (wielkokwiatowa)

Pelargonia angielska, zwana także wielkokwiatową, to popularny kwiat, dla którego idealne warunki panują na domowym parapecie. Ta odmiana pelargonii jest delikatniejsza, niż jej „kuzyni” (np. rabatowa), ale poradzi sobie także na balkonach i tarasach. Kwitnie obficie od maja, do października, a po tym czasie można zimować ją na chłodnym parapecie, by wiosną znów zachwyciła kwiatami. A kwiaty dostępne w różnych kolorach są duże – w porównaniu do innych odmian pelargonii – sięgają nawet 5 cm. Ta roślina pięknie prezentuje się w wysokich lub wiszących doniczkach.

Pelargonia angielska, bluszczolistna, rabatowa, pachnąca, kaskadowa

Fot. iStock/pelargonie angielskie

Pelargonia angielska najlepiej będzie się czuła na parapecie południowego okna lub w innym, pełnym słońca miejscu na balkonie. Niskie temperatury zdecydowanie jej szkodzą, więc jeśli chcesz przenieść ją na balkon lub taras, najlepszym terminem będzie druga połowa maja, gdy ryzyko przymrozków minie. Na parapet w domu powinna wrócić w połowie października, przed kolejnymi przymrozkami.

Pelargonia bluszczolistna (zwisająca)

Pelargonia bluszczolistna to typowa roślina na balkon i taras, odporna na niesprzyjające warunki, wybaczająca wiele błędów i szybko się regenerująca. Jej nazwa wzięła się od dekoracyjnych, pięcioklapowych, szpiczastych liści, kojarzących się z bluszczem. Porastają one długie pędy, mogące płożyć się lub zwisać. Dzięki nim pelargonia bluszczolistna pięknie prezentuje się w wiszących doniczkach. Kwiaty zebrane w baldachy również cieszą urodą i mogą być pojedyncze, półpełne lub pełne, co zależy od konkretnej odmiany.

Pelargonia angielska, bluszczolistna, rabatowa, pachnąca, kaskadowa

Fot. iStock/pelargonia bluszczolistna

Pelargonia rabatowa (pasiasta)

Pelargonia rabatowa (pasiasta) doskonale radzi sobie na balkonie oraz w ogrodzie. Ma ona krzaczasty pokrój, a jej długie łodygi z czasem drewnieją u podstawy, osiągając wysokość do 50 cm. Liście mogą być okrągławe lub nerkowate, wydające zapach kojarzony z miętą lub cytryną. Niektóre odmiany pelargonii rabatowej mogą mieć ozdobne liście z białymi, czy żółtymi pasami na brzegach, lub pierścienie o wyróżniających się kolorach. Kwiaty – pojedyncze, półpełne lub pełne – zebrane w kwiatostany, dostępne w wielu kolorach, a także dwubarwne i wielobarwne.   

Pelargonia angielska, bluszczolistna, rabatowa, pachnąca, kaskadowa

Fot. iStock/pelargonie rabatowe

Pelargonia pachnąca (geranium, anginka)

Pelargonia pachnąca, czyli osławiona anginka, to roślina doskonale znana z babcinych parapetów, która dobrze poradzi sobie także na balkonie. Jej nazwa wzięła się od charakterystycznie i intensywnie pachnących liści, głęboko powcinanych i pofałdowanych. Pelargonia pachnąca wytwarza dość dekoracyjne kwiaty w różnych kolorach, zebrane w baldachy. Odpowiednio pielęgnowana może dorastać nawet do metra wysokości. Warto wiedzieć, że anginka to roślina wykorzystywana w medycynie ludowej oraz chętnie wystawiana na balkon czy taras, ze względu na własciwości odstraszające muszki.

geranium, anginka

Fot. iStock/geranium
[anginka]

Pelargonia kaskadowa

Pelargonia kaskadowa to hybryda powstała ze skrzyżowania innych odmian pelargonii. Ze względu na jej „spływające” pędy, osiągające długość 1-1,5 metra, pięknie wygląda w wiszących doniczkach lub wysokich koszach. Obsypana pojedynczymi kwiatami w kształci gwiazdek, dostępna jest w wielu wariantach kolorystycznych. Kwiaty pojawiają się od kwietnia aż do października.

Fot. iStock/pelargonie kaskadowe

Pelargonia na balkonie – pielęgnacja

Pelargonia na balkonie nie wymaga wielkiego zachodu. Uznaje się, że różne odmiany pelargonii mają podobne wymagania pielęgnacyjne. Większość pelargonii kocha słońce, (np. rabatowa), choć bluszczolistne lubią lekki półcień. Jeśli warunki ulegną zmianie, rośliny te się przystosują, jednak w przypadku niedostatku słońca, ilosć kwiatów będzie mniejsza, a liście mniej pachnące.

Pelargonie dobrze czują się w przepuszczalnej glebie o pH 6,2-7,2 (najprościej kupić podłoże do kwiatów kwitnących). Konieczna jest warstwa drenażowa w doniczce (np. keramzyt), by korzenie nie zalegały w wodzie. Pelargonia wymaga obfitego podlewania, a w okresie wysokich letnich temperatur, należy podlać je dwukrotnie w ciągu dnia – rano i wieczorem. Pelargonie rabatowe i wielkokwiatowe źle reagują na suszę, natomiast bluszczolistne są bardziej na nią odporne.

Aby zaobserwować obfite kwitnienie, należy nawozić rośliny preparatem dedykowanym temu gatunkowi, zgodnie z zaleceniami producenta nawozu. Po przekwitnięciu należy usunąć zeschnięte kwiatostany, dzięki czemu kwitnienie będzie trwało dłużej. Kwiaty pojawiają się od maja zazwyczaj do października, czyli pierwszych przymrozków. Rośliny te można zimować z powodzeniem w domu. Pelargonia rabatowa i bluszczolistna wymaga jasnego i chłodnego pomieszczenia o temperaturze w zakresie 8-10ºC, natomiast wielkokwiatowa nieco wyższej, do 10-12ºC.


źródło: zielonyogrodek.pl,fajnyogrod.pl 

 Zobacz także

Emerytury: znów zrobili nas – kobiety w bambuko  

Czego rodzic uczy się w szkole? Lista kontrolna

Czy pamiętasz o prawidłowej higienie dłoni? Światowy Dzień Mycia Rąk z Carex