Lifestyle

Odkryj w sobie talent! Akcja „Kwiecień-plecień, czyli upleć nam ciekawą historię”

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
12 kwietnia 2017
Fot. iStock / pixitive
 

Pomyślałyśmy sobie, że kwiecień, który przeplata i zimę i lato, w którym wiosna wybucha zielenią, to idealny moment na znalezienie swojej muzy. To czas, kiedy nasza kreatywność wychodzi spod ciepłego koca, kiedy wyobraźnia wraz z wiosną podsuwa nam wiele zabawnych historii, anegdot, kiedy puszczamy wodze fantazji wyciągając głowę do słońca. 

Dostajemy od was wiele listów, w których opisujecie różne historie – od tych zabawnych po te tragiczne. Trudno nie wykorzystać takiego potencjału, dlatego mamy dla was propozycję nie do odrzucenia – napiszcie do nas. Napiszcie ciekawą historię, która gdzieś wam w duszy gra. Mogą to być wasze wspomnienia, może to być historia, którą od wielu lat w sobie nosicie i czujecie, że w końcu nadszedł czas, by ujrzała ona światło dzienne, choćby w anonimowej formie, by inni ją poznali – wzruszyli się, zainspirowali.

Każdy z nas nosi w sobie taką historię, prawdziwą lub zbudowaną siłą naszej wyobraźni. Wiele chciałoby spróbować swoich sił pisarskich, ale się wstydzi, pisze do szuflady i nie wie, gdzie właściwie z tym, co w sercu i w duszy gra, się udać. A my powiemy wam gdzie – oczywiście do nas!

Od dziś zaczynamy naszą akcję: „Kwiecień-plecień, czyli utkaj nam ciekawą historię”, w które zachęcać was będziemy do przesyłania nam swoich opowiadań, listów – forma jest dowolna. My opublikujemy najciekawsze z nich oraz nagrodzimy te najlepsze! To jak pióra, a raczej klawiatury w ręce?

Zadanie konkursowe: jeśli chcesz wziąć udział w akcji „Kwiecień-plecień, czyli upleć nam ciekawą historię” prześlij do nas swoje opowiadanie, nie narzucamy formy, tematyki – napiszcie o tym, co wam w duszy od dawna, a może właśnie w kwietniu gra. Na wasze prace czekamy pod adresem: [email protected]. Najciekawsze z nich opublikujemy i nagrodzimy.

Prosimy o dołączenie do wiadomości poniższego oświadczenia:

Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Akcja potrwa od 12 kwietnia do 8 maja. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 18 maja 2017 roku na stronie www.ohme.pl

Nagrody:

Foksal_logo WAB-nowe-logo_wab

10 x zestaw książek, skłądający się z:

Steczkowscy. Miłość wbrew regule

SteczkowskaSteczkowscy

Postawili wszystko na jedną kartę – sprzeciwili się tradycji, zasadom i kościelnej regule. Wybrali siebie i miłość. Nikt ich nie wspierał, wszyscy się odwrócili. Było ciężko, ale wygrali swoje życie.

W latach sześćdziesiątych młody Stanisław Steczkowski jest księdzem w Duląbce, niewielkiej wsi w województwie podkarpackim. Charyzmatycznym, tryskającym energią, uwielbianym przez wiernych, dyrygentem chóru przykościelnego aktywizującego parafian. Danusia Wyżkiewicz, młodsza od niego o siedem lat, mieszka w tej samej wsi i śpiewa w chórze przykościelnym. Od dawna jest zakochana w Stanisławie, okazuje się, że z wzajemnością.

Ta książka mówi o pięknej miłości, ale też o borykaniu się przez całe życie z bytem, akceptacją społeczną, Kościołem i aparatem władzy, o nieustannym życiu poza nawiasem. Jest to też opowieść o bezprzykładnej walce o uznanie tej miłości przez Kościół, o dyspensę od ślubów kapłańskich i ślub kościelny. Walce wygranej na trzy lata przed śmiercią Stanisława.

Costello. Przebudzenie

Hermez_Costello

Drapieżna, bardzo zmysłowa próba zmierzenia się z cielesnością. 

Czy w obecnych czasach możliwe jest pełna akceptacja własnego ciała? Czy przyjemność z własnej cielesności zarezerwowana jest dla pięknych i młodych? Co z ciałami ułomnymi, niedoskonałymi, starzejącymi się, które nasza kultura skazuje na niebyt?

Elizabeth Costello, postać wykreowana przez J.M. Coetzeego, jest znaną pisarką. Do tej pory w swoich wykładach, wygłaszanych w uniwersyteckich aulach i podczas spotkań autorskich koncentrowała się na prawach uciskanych mniejszości, słowa służyły jej do stawania w obronie Innego. Żarliwie walczyła również z zabijaniem zwierząt.

Teraz, gdy odbywa serię spotkań w Europie, odkrywa zupełnie nowy rys swojej osobowości. Zaczyna na nowo doświadczać własnej cielesności, emanuje erotyzmem, zaraża nim. Prowokuje i buntuje się przeciwko ograniczeniom, jakie w tej sferze narzuca ludziom kultura, religia, ale i język, zazwyczaj tak giętki i bogaty, a tak ubogi w opisywaniu ludzkiej seksualności.

Noble Health logotyp kolor_jasne tło_CMYK

3 x Class A Collagen Complex

Zestaw Collagen COMPLEX

4 x Detox na Maxa 

zestaw Detox na Maxa

2 x Detox Tea + kubek

NH_zestaw_herbata+kubek

1 x Żelkowe love

NH_żelki

Regulamin akcji znajduje się tutaj.


Lifestyle

Regulamin akcji „Kwiecień-plecień, czyli upleć nam ciekawą historię”

Redakcja
Redakcja
12 kwietnia 2017
Fot. iStock / pixitive
 

Regulamin akcji „Kwiecień-plecień, czyli upleć nam ciekawą historię”

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE „Kwiecień-plecień, czyli upleć nam ciekawą historię”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą Konkurs „Kwiecień-plecień, czyli upleć nam ciekawą historię” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie Czas trwania akcji: 12.04.2017 – 08.04.2017 roku. Wyniki zostaną opublikowane na www.ohme.pl do dnia 18 maja 2017.
 3. Sponsorami nagród w Konkursie są GW Foksal, Noble Health  – zwani dalej Sponsorami.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE:
  Jeśli chcesz wziąć udział w akcji „Kwiecień-plecień, czyli upleć nam ciekawą historię” prześlij do nas swoje opowiadanie, nie narzucamy formy, tematyki – napiszcie o tym, co wam w duszy od dawna, a może właśnie w kwietniu gra. Na wasze prace czekamy pod adresem: [email protected]. Najciekawsze z nich opublikujemy i nagrodzimy.

  Prosimy o dołączenie do wiadomości poniższego oświadczenia:

  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  1. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym wiadomość zostanie zapisana na serwerze pocztowym organizatora.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 20 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 18.05.2017. na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

  1. Sponsorami nagród w Konkursie są GW Foksal, Noble Health – zwani dalej Sponsorami.
  2. Laureatami Konkursu zostaną 20 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  3. Nagrody:

   10 x zestaw książek, składający się z: Steczkowscy. Miłość wbrew regule oraz Costello. Przebudzenie
   3 x Class A Collagen Complex
   4 x Detox na Maxa
   2 x Detox Tea + kubek
   1 x Żelkowe love

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.

Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

5, odkrytych na nowo, faktów o męskiej agresji, złości i pojęciu męskości

Anna Frydrychewicz
Anna Frydrychewicz
12 kwietnia 2017
Przyjaźń czy kochanie? Co on naprawdę do ciebie czuje
Fot. Pixabay / unsplash / CC0 Public Domain – Przyjaźń czy kochanie? Co on naprawdę do ciebie czuje

Zależność pomiędzy płcią, gniewem i przemocą jest bardziej złożona niż nam się wydaje. Powinniśmy być dalecy od wysuwania tez, że agresja to zjawisko charakterystyczne jedynie dla mężczyzn i „niekobiece”. Badania naukowe potwierdzają jednak, że istnieje związek między męskością, a złością i to nie tylko w społecznym odczuciu.

1. Męskość kojarzy nam się ze złością

W 2014 roku na Uniwersytecie w Południowej Australii, Michelle Wharton wraz ze swoimi współpracownikami badał relacje między męskością i gniewem. Uczestnicy eksperymentu (kobiety i mężczyźni) musieli wypełnić szereg kwestionariuszy dotyczących ról płciowych i gniewu. Okazało się, że więcej gniewu miały w sobie kobiety o męskiej naturze, a mniej mężczyźni o „kobiecej tożsamości płciowej”.

2. Kiedy męskość jest zagrożona, mężczyźni reagują narastającym gniewem

W 2015 roku na Uniwersytecie w Penn State odkryto, że kiedy kwestionuje się ich męskość, mężczyźni reagują z jeszcze większą niż normalnie złością i zwiększonym poparciem społecznym dla dominacji nad kobietami. W kwestionariuszu pytano uczestników (tylko mężczyzn) o stereotypy dotyczące płci.  Połowie z nich powiedziano, że ich wyniki były zbliżone do średniej wyników kobiet, a nie mężczyzn. Ta właśnie połowa reagowała w drugiej części badania zwiększonym poziomem gniewu.

3. „Drażnienie” męskiego testosteronu daje podobny efekt

Podobne wyniki badań uzyskano w 2016 roku na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie odkryto, że mówienie mężczyznom, że mają niski poziom testosteronu wyzwalało w nich strach przed utratą męskości i prowadziło do angażowania się na siłę, w zachowania stereotypowo wiązane z płcią, na przykład bijatykę… Tymczasem mężczyźni, którym powiedziano, że mają wysoki poziom testosteronu byli bardziej skłonni do wspierania równości płci i częściej angażowali się w stereotypowo kobiece zachowania, takie jak dbanie o dom…

4. Męskość jest także kojarzona z mocno prawicowymi, autorytarnymi postawami

Osoby o skrajnie prawicowych poglądach mają szczególnie silne przekonanie, że mężczyźni powinni być szanowani i wzbudzać zaufanie, że powinni być silni fizycznie oraz agresywni w osiąganiu zamierzonych celów, a także unikać działań uznawanych stereotypowo za kobiece. Wszystkie trzy przekonania występują jednak zarówno u osób wyznających prawicowy autorytaryzm jak i u osób dopuszczających się przemocy na tle seksualnym i tych, które odczuwają agresję w stosunku do homoseksualistów.

5. „Uśpiona męskość” aktywizuje się, gdy mężczyźni się upijają

Podczas przeprowadzonych w 2015 roku badań okazało się, że mężczyźni, którzy cenią sobie siłę fizyczną i wyznają anty-kobiece postawy byli bardziej agresywni wobec swojego przeciwnika, pod wpływem alkoholu i gdy uważali, że ich  przeciwnik jest gejem.


Na podstawie: psychologytoday.com

 


Zobacz także

przestaniesz pić krowie mleko

Niesamowite zmiany, które zajdą w twoim organizmie, gdy przestaniesz pić krowie mleko

To takie miejsce, które każdy powinien poznać i doświadczyć niesamowitych emocji z nim związanych. O czym mowa?

14 „niepozornych” komentarzy, które cię zranią do głębi, gdy przeżywasz trudny emocjonalnie czas lub chorujesz