Lifestyle

Odkryj w sobie talent! Akcja „Kwiecień-plecień, czyli upleć nam ciekawą historię”

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
12 kwietnia 2017
Fot. iStock / pixitive
 

Pomyślałyśmy sobie, że kwiecień, który przeplata i zimę i lato, w którym wiosna wybucha zielenią, to idealny moment na znalezienie swojej muzy. To czas, kiedy nasza kreatywność wychodzi spod ciepłego koca, kiedy wyobraźnia wraz z wiosną podsuwa nam wiele zabawnych historii, anegdot, kiedy puszczamy wodze fantazji wyciągając głowę do słońca. 

Dostajemy od was wiele listów, w których opisujecie różne historie – od tych zabawnych po te tragiczne. Trudno nie wykorzystać takiego potencjału, dlatego mamy dla was propozycję nie do odrzucenia – napiszcie do nas. Napiszcie ciekawą historię, która gdzieś wam w duszy gra. Mogą to być wasze wspomnienia, może to być historia, którą od wielu lat w sobie nosicie i czujecie, że w końcu nadszedł czas, by ujrzała ona światło dzienne, choćby w anonimowej formie, by inni ją poznali – wzruszyli się, zainspirowali.

Każdy z nas nosi w sobie taką historię, prawdziwą lub zbudowaną siłą naszej wyobraźni. Wiele chciałoby spróbować swoich sił pisarskich, ale się wstydzi, pisze do szuflady i nie wie, gdzie właściwie z tym, co w sercu i w duszy gra, się udać. A my powiemy wam gdzie – oczywiście do nas!

Od dziś zaczynamy naszą akcję: „Kwiecień-plecień, czyli utkaj nam ciekawą historię”, w które zachęcać was będziemy do przesyłania nam swoich opowiadań, listów – forma jest dowolna. My opublikujemy najciekawsze z nich oraz nagrodzimy te najlepsze! To jak pióra, a raczej klawiatury w ręce?

Zadanie konkursowe: jeśli chcesz wziąć udział w akcji „Kwiecień-plecień, czyli upleć nam ciekawą historię” prześlij do nas swoje opowiadanie, nie narzucamy formy, tematyki – napiszcie o tym, co wam w duszy od dawna, a może właśnie w kwietniu gra. Na wasze prace czekamy pod adresem: [email protected]. Najciekawsze z nich opublikujemy i nagrodzimy.

Prosimy o dołączenie do wiadomości poniższego oświadczenia:

Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Akcja potrwa od 12 kwietnia do 8 maja. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 18 maja 2017 roku na stronie www.ohme.pl

Nagrody:

Foksal_logo WAB-nowe-logo_wab

10 x zestaw książek, skłądający się z:

Steczkowscy. Miłość wbrew regule

SteczkowskaSteczkowscy

Postawili wszystko na jedną kartę – sprzeciwili się tradycji, zasadom i kościelnej regule. Wybrali siebie i miłość. Nikt ich nie wspierał, wszyscy się odwrócili. Było ciężko, ale wygrali swoje życie.

W latach sześćdziesiątych młody Stanisław Steczkowski jest księdzem w Duląbce, niewielkiej wsi w województwie podkarpackim. Charyzmatycznym, tryskającym energią, uwielbianym przez wiernych, dyrygentem chóru przykościelnego aktywizującego parafian. Danusia Wyżkiewicz, młodsza od niego o siedem lat, mieszka w tej samej wsi i śpiewa w chórze przykościelnym. Od dawna jest zakochana w Stanisławie, okazuje się, że z wzajemnością.

Ta książka mówi o pięknej miłości, ale też o borykaniu się przez całe życie z bytem, akceptacją społeczną, Kościołem i aparatem władzy, o nieustannym życiu poza nawiasem. Jest to też opowieść o bezprzykładnej walce o uznanie tej miłości przez Kościół, o dyspensę od ślubów kapłańskich i ślub kościelny. Walce wygranej na trzy lata przed śmiercią Stanisława.

Costello. Przebudzenie

Hermez_Costello

Drapieżna, bardzo zmysłowa próba zmierzenia się z cielesnością. 

Czy w obecnych czasach możliwe jest pełna akceptacja własnego ciała? Czy przyjemność z własnej cielesności zarezerwowana jest dla pięknych i młodych? Co z ciałami ułomnymi, niedoskonałymi, starzejącymi się, które nasza kultura skazuje na niebyt?

Elizabeth Costello, postać wykreowana przez J.M. Coetzeego, jest znaną pisarką. Do tej pory w swoich wykładach, wygłaszanych w uniwersyteckich aulach i podczas spotkań autorskich koncentrowała się na prawach uciskanych mniejszości, słowa służyły jej do stawania w obronie Innego. Żarliwie walczyła również z zabijaniem zwierząt.

Teraz, gdy odbywa serię spotkań w Europie, odkrywa zupełnie nowy rys swojej osobowości. Zaczyna na nowo doświadczać własnej cielesności, emanuje erotyzmem, zaraża nim. Prowokuje i buntuje się przeciwko ograniczeniom, jakie w tej sferze narzuca ludziom kultura, religia, ale i język, zazwyczaj tak giętki i bogaty, a tak ubogi w opisywaniu ludzkiej seksualności.

Noble Health logotyp kolor_jasne tło_CMYK

3 x Class A Collagen Complex

Zestaw Collagen COMPLEX

4 x Detox na Maxa 

zestaw Detox na Maxa

2 x Detox Tea + kubek

NH_zestaw_herbata+kubek

1 x Żelkowe love

NH_żelki

Regulamin akcji znajduje się tutaj.


Lifestyle

Regulamin akcji „Kwiecień-plecień, czyli upleć nam ciekawą historię”

Redakcja
Redakcja
12 kwietnia 2017
Fot. iStock / pixitive
 

Regulamin akcji „Kwiecień-plecień, czyli upleć nam ciekawą historię”

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE „Kwiecień-plecień, czyli upleć nam ciekawą historię”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą Konkurs „Kwiecień-plecień, czyli upleć nam ciekawą historię” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie Czas trwania akcji: 12.04.2017 – 08.04.2017 roku. Wyniki zostaną opublikowane na www.ohme.pl do dnia 18 maja 2017.
 3. Sponsorami nagród w Konkursie są GW Foksal, Noble Health  – zwani dalej Sponsorami.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE:
  Jeśli chcesz wziąć udział w akcji „Kwiecień-plecień, czyli upleć nam ciekawą historię” prześlij do nas swoje opowiadanie, nie narzucamy formy, tematyki – napiszcie o tym, co wam w duszy od dawna, a może właśnie w kwietniu gra. Na wasze prace czekamy pod adresem: [email protected]. Najciekawsze z nich opublikujemy i nagrodzimy.

  Prosimy o dołączenie do wiadomości poniższego oświadczenia:

  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  1. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym wiadomość zostanie zapisana na serwerze pocztowym organizatora.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 20 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 18.05.2017. na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

  1. Sponsorami nagród w Konkursie są GW Foksal, Noble Health – zwani dalej Sponsorami.
  2. Laureatami Konkursu zostaną 20 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  3. Nagrody:

   10 x zestaw książek, składający się z: Steczkowscy. Miłość wbrew regule oraz Costello. Przebudzenie
   3 x Class A Collagen Complex
   4 x Detox na Maxa
   2 x Detox Tea + kubek
   1 x Żelkowe love

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.

Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

5, odkrytych na nowo, faktów o męskiej agresji, złości i pojęciu męskości

Anna Frydrychewicz
Anna Frydrychewicz
12 kwietnia 2017
Przyjaźń czy kochanie? Co on naprawdę do ciebie czuje
Fot. Pixabay / unsplash / CC0 Public Domain – Przyjaźń czy kochanie? Co on naprawdę do ciebie czuje

Zależność pomiędzy płcią, gniewem i przemocą jest bardziej złożona niż nam się wydaje. Powinniśmy być dalecy od wysuwania tez, że agresja to zjawisko charakterystyczne jedynie dla mężczyzn i „niekobiece”. Badania naukowe potwierdzają jednak, że istnieje związek między męskością, a złością i to nie tylko w społecznym odczuciu.

1. Męskość kojarzy nam się ze złością

W 2014 roku na Uniwersytecie w Południowej Australii, Michelle Wharton wraz ze swoimi współpracownikami badał relacje między męskością i gniewem. Uczestnicy eksperymentu (kobiety i mężczyźni) musieli wypełnić szereg kwestionariuszy dotyczących ról płciowych i gniewu. Okazało się, że więcej gniewu miały w sobie kobiety o męskiej naturze, a mniej mężczyźni o „kobiecej tożsamości płciowej”.

2. Kiedy męskość jest zagrożona, mężczyźni reagują narastającym gniewem

W 2015 roku na Uniwersytecie w Penn State odkryto, że kiedy kwestionuje się ich męskość, mężczyźni reagują z jeszcze większą niż normalnie złością i zwiększonym poparciem społecznym dla dominacji nad kobietami. W kwestionariuszu pytano uczestników (tylko mężczyzn) o stereotypy dotyczące płci.  Połowie z nich powiedziano, że ich wyniki były zbliżone do średniej wyników kobiet, a nie mężczyzn. Ta właśnie połowa reagowała w drugiej części badania zwiększonym poziomem gniewu.

3. „Drażnienie” męskiego testosteronu daje podobny efekt

Podobne wyniki badań uzyskano w 2016 roku na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie odkryto, że mówienie mężczyznom, że mają niski poziom testosteronu wyzwalało w nich strach przed utratą męskości i prowadziło do angażowania się na siłę, w zachowania stereotypowo wiązane z płcią, na przykład bijatykę… Tymczasem mężczyźni, którym powiedziano, że mają wysoki poziom testosteronu byli bardziej skłonni do wspierania równości płci i częściej angażowali się w stereotypowo kobiece zachowania, takie jak dbanie o dom…

4. Męskość jest także kojarzona z mocno prawicowymi, autorytarnymi postawami

Osoby o skrajnie prawicowych poglądach mają szczególnie silne przekonanie, że mężczyźni powinni być szanowani i wzbudzać zaufanie, że powinni być silni fizycznie oraz agresywni w osiąganiu zamierzonych celów, a także unikać działań uznawanych stereotypowo za kobiece. Wszystkie trzy przekonania występują jednak zarówno u osób wyznających prawicowy autorytaryzm jak i u osób dopuszczających się przemocy na tle seksualnym i tych, które odczuwają agresję w stosunku do homoseksualistów.

5. „Uśpiona męskość” aktywizuje się, gdy mężczyźni się upijają

Podczas przeprowadzonych w 2015 roku badań okazało się, że mężczyźni, którzy cenią sobie siłę fizyczną i wyznają anty-kobiece postawy byli bardziej agresywni wobec swojego przeciwnika, pod wpływem alkoholu i gdy uważali, że ich  przeciwnik jest gejem.


Na podstawie: psychologytoday.com

 


Zobacz także

Czy lubimy jeszcze swoje towarzystwo i czy jesteśmy gotowi na wspólne rozrywki? Rozwiązanie konkursu „Połącz swoją rodzinę na nowo”

wierzenia Indian na temat snów

Dokąd wędruje nasza dusza, kiedy śpimy? Cztery wierzenia Indian na temat snów

Jak często zmieniać prześcieradła? Sorry, ale ja jestem w szoku