Go to content

8 praw karmy, które zmienią twój sposób myślenia

Fot. iStock/Marcin Wiklik

Jeśli chcesz wyjaśnić komuś w bardzo prosty sposób, czym jest karma, powiedz, że życie jest jak pudełko. Za każdym razem, gdy robisz coś dobrego, wkładasz dobrą rzecz do pudełka i za każdym razem, gdy robisz coś złego, umieszczasz w pudełku coś złego.

Zadaniem karmy jest uprzątnięcie rzeczy znajdujących się w twoim pudełku.

Więc jeśli w pudełku jest więcej złych rzeczy niż dobrych rzeczy, prawdopodobnie dostaniesz od życia coś negatywnego. Jeśli „włożyłeś” tam więcej dobrego, twoja karma nagrodzi cię dobrem.

Jest to bardzo uproszczona wizja. Prawdziwa karma jest w rzeczywistości złożoną i szczegółową siłą, która zawiera wiele szczegółowych kryteriów.

Poniżej znajduje się wyjaśnienie 8 mniej znanych praw karmy, które zmienią sposób, w jaki postępujesz, myślisz i żyjesz.

1. Prawo pokory

Prawo pokory wyraża ideę, że jeśli nie możesz czegoś zaakceptować, nie możesz tego zmienić. Musimy nauczyć się akceptować rzeczy takimi, jakie są, zanim spróbujemy je zmienić.

2. Prawo tworzenia

Dotyczy kreowania własnego życia i rzeczywistości. Stwierdza, że ​​życie nie tylko „po prostu” nam się przydarza, ale wymaga naszego uczestnictwa. Jeśli skupisz swoją energię na tworzeniu życia i świata, w którym chcesz mieszkać, uczynisz go takim, jakim chcesz.

3. Prawo wzrostu

Prawo wzrostu mówi nam, że potencjał prawdziwego postępu i zmiany pochodzi z nas samych, a nie z zewnętrznych źródeł. Jeśli chcemy się zmienić, nie możemy patrzeć na ludzi, rzeczy i okoliczności w naszym życiu, ale na nasze własne serca i umysły.

4. Prawo odpowiedzialności

Prawo odpowiedzialności mówi, że jeśli mamy trudności w naszym życiu,  coś jest „nie tak” , nie możemy winić nikogo oprócz nas samych. Twoje własne życie jest twoją własną odpowiedzialnością.

5. Prawo połączenia

Ta zasada odnosi się do idei, że wszystko we wszechświecie jest połączone. Każde działanie, każda osoba, każda rzecz  jest w jakiś sposób połączona ze wszystkimi innymi rzeczami. Nawet czas, nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są ze sobą połączone i nie można ich naprawdę od siebie oddzielić.

6. Prawo dawania

Prawo dawania mówi o tym, że ​​cokolwiek dasz komuś w życiu, otrzymasz to z powrotem. Zamknij przed kimś drzwi, a wszystkie drzwi, które będziesz próbował otworzyć, również zastaniesz zamknięte.

7. Prawo skupienia

Prawo skupienia mówi, że naprawdę jesteśmy w stanie myśleć o jednej rzeczy naraz. Nie możesz zająć więcej części swojego umysłu, ponieważ nie możesz podzielić swojej uwagi „aż tak”.

8. Prawo obecności

Prawo obecności jest być może najważniejszym ze wszystkich, a mówi o  pełnej mentalnej, emocjonalnej i fizycznej obecności w danej chwili. Nie możemy rozpamiętywać przeszłości i iść naprzód, i nie możemy rozwodzić się nad przyszłością, ponieważ nie sposób jej poznać. Bądźmy tu i teraz.


Na podstawie: dailyvibes.co