Go to content

Samozatrudnienie a praca na etacie

W dzisiejszych czasach rynek pracy prężnie się rozwija. Osoby rozpoczynający swoją karierę zawodową, jak i ci już będący w jakiejś branży, zastanawiają się nad odpowiednią dla nich formą zatrudnienia. Pojawiające się w ich głowie dylematy – samozatrudnienie czy praca na etacie – są możliwe do rozstrzygnięcia po zgłębieniu mocnych i słabych stron obu opcji. Zapoznaj się z obiema formami zatrudnienia, aby podjąć możliwie najlepszą, dopasowaną do Twoich oczekiwań, decyzję.

Plusy i minusy pracy na etacie

Pracowanie na etacie to przede wszystkim pewna forma zatrudnienia. Co miesiąc pracownik może liczyć na stałą pensję zagwarantowaną przez swojego pracodawcę. Plusem jest także wyższa niż w przypadku samozatrudnienia emerytura. Oprócz tego, praca na etat gwarantuje szereg przywilejów wynikających z Kodeksu pracy – zatrudniony może liczyć m.in. na płatny urlop wypoczynkowy, chorobowy czy też macierzyński.

Praca na etacie ma także kilka wad. Po pierwsze, pracodawca ponosi wysokie koszty zatrudnienia pracownika, przez co zatrudniony otrzymuje niższe wynagrodzenie netto. Pracując w ten sposób, nie ma także możliwości odliczenia kosztów od zarobków, przez co nie można obniżyć zaliczek na podatek dochodowy.

Blaski i cienie samozatrudnienia

Niewątpliwą zaletą prowadzenia własnej działalności gospodarczej jest swoboda działania. Osoby samozatrudnione same decydują o tym, kiedy, gdzie oraz w jaki sposób wykonują prace. Nie mają nad sobą żadnego kierownictwa i nie są nikomu podporządkowani. Dodatkowo dzięki możliwości współpracy z wieloma przedsiębiorcami, mają szansę na liczne zlecenia, a co za tym idzie – wyższe zarobki. Dużym plusem jest także możliwość opłacania niższego niż w przypadku etatu podatku – opcji jest kilka:

  • podatek dochodowy w wysokości 18% lub 32%,
  • podatek liniowy (czyli 19% niezależnie od kwoty dochodu),
  • kartę podatkową,
  • zryczałtowany podatek dochodowy.

Samozatrudnienie ma również swoje słabe strony. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to brak stabilizacji zatrudnienia – konieczność samodzielnego pozyskiwania klientów, nieregularna ilość zleceń wpływają na to, że zarobki w poszczególnych miesiącach mogą się znacząco różnić. Taka praca wiąże się również z dużo większą odpowiedzialnością za jakość świadczonych usług. Samozatrudnienie wymaga także od nas prowadzenia dokumentacji rozliczeń firmy i odpowiadania za prawidłowe rozliczenie składek ZUS i podatków, co jest czasochłonnym zajęciem.

Zastanawiasz się jak zmienić pracę? Odwiedź porady.pracuj.pl. Znajdziesz tam praktyczne wskazówki dotyczące tego jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz w jaki sposób napisać profesjonalne CV czy list motywacyjny.