Go to content

Zostać czy odejść – skąd wiadomo, co zrobić?

zostać czy odejść
fot. Artem Peretiatko/iStock

Często zdarza ci się pomyśleć: „Zostanę, bo boję się, że nie będę mógł widywać dzieci”, “Nikt już nie będzie mnie tak kochał”? A może twoją motywacją jest chęć przeżycia czegoś więcej niż nieszczęśliwe małżeństwo? Są pewne czynniki, które mogą nam podpowiedzieć, czy związek można uratować i inne wskazujące poziom prawdopodobieństwa, że nasza relacja będzie jeszcze satysfakcjonująca i szczęśliwa. Oczywiście, jeśli obie strony chcą uratować ten związek, szanse na sukces rosną.

Ci, którzy rozważają pozostanie lub opuszczenie małżeństwa, aby osiągnąć określony cel, są bardziej skłonni do podjęcia działań niż ci, którzy nie mają celu. Sukces małżeństwa może być określony przez to, jak dobrze potrzeby każdego z partnerów są zaspokajane w trzech obszarach: bezpieczeństwo, miłość i szacunek. Całkowicie niewykonalne czynniki w małżeństwie obejmują patologiczną nieuczciwość i brak wzajemnej miłości.

Jeśli obie strony są gotowe włożyć w związek pracę, której przecież wymaga małżeństwo, szanse na rozwiązanie problemów dramatycznie rosną. Jednak nawet jeśli oboje małżonkowie chcą, aby małżeństwo trwało, istnieją pewne sytuacje, w których brakuje wystarczającej ilości niezbędnych składników, aby utrzymać je na powierzchni.

Małżeńska hierarchia potrzeb składa się z pięciu poziomów potrzeb: przetrwania, bezpieczeństwa, miłości, szacunku i urzeczywistnienia. Czynniki wykonalności są tak naprawdę istotne tylko dla trzech potrzeb średniego poziomu – bezpieczeństwa, miłości i szacunku – ponieważ jeśli małżeństwo zstąpiło do trybu przetrwania, z definicji nie jest to sytuacja wykonalna. Z drugiej strony, jeśli małżeństwo funkcjonuje na poziomie aktualizacji, jest to wysoce funkcjonujące małżeństwo, którego potrzeby niższego poziomu są zaspokojone.

Podstawowe potrzeby w związku

Potrzeba bezpieczeństwa

Można pracować nad związkiem, jeśli są w nim obecne:

Wzajemne zaufanie, uczciwość, poczucie bezpieczeństwa (psychicznego, emocjonalnego, fizycznego i finansowego), dobra komunikacja, opieka i wzajemna troska, życzliwość, brak przemocy (fizycznej, seksualnej, emocjonalnej, werbalnej lub psychicznej).

Praca nad związkiem jest niemożliwa, jeśli są w nim obecne:

Brak zaufania, patologiczna nieuczciwość, brak bezpieczeństwa (psychicznego, emocjonalnego, fizycznego i finansowego), brak komunikacji, brak opieki i wzajemnej troski, skrajne nadużycia (fizyczne, seksualne, emocjonalne, werbalne lub psychiczne).                                                   

Jeśli oboje małżonkowie chcą pracować nad swoimi problemami, jeśli zaufanie zostało nadszarpnięte, ale nadal łączy was wspólne pragnienie, aby stworzyć sobie bezpieczne środowisko (psychiczne, emocjonalne, fizyczne i finansowe), jeśli jest w was chęć komunikacji, jest duża szansa, że wysiłek się opłaci.

Potrzeba miłości

Można pracować nad związkiem, jeśli są w nim obecne:

Wzajemna miłość, wspólne cele, zaangażowanie (obu stron) w małżeństwo, wzajemne partnerstwo, wierność.

Praca nad związkiem jest niemożliwa, jeśli są w nim obecne:

Brak wzajemnej miłości, notoryczne zdrady, brak wspólnych celów, brak zaangażowania jednej lub obu stron w związek.

Jeśli oboje małżonkowie chcą „przepracować” zdradę i utratę zaufania, jest szansa, że wysiłek się opłaci.

Potrzeba szacunku

Można pracować nad związkiem, jeśli są w nim obecne:

Poczucie własnej wartości i szacunek dla małżonka, wspólne cele, gotowość do pracy obojga małżonków nad ich małżeństwem.

Praca nad związkiem jest niemożliwa, jeśli są w nim obecne:

Brak szacunku dla siebie samego lub/i małżonka, brak chęci do zmian, brak szacunku w ogóle, niechęć przynajmniej jednego z małżonków do pracy nad związkiem.

Jeśli oboje małżonkowie są skłonni do pracy nad swoją niską samooceną i szacunkiem do drugiej strony oraz nad niektórymi wspólnymi celami, warto podjąć wysiłek.

psychologytoday.com