Go to content

Okulary plusy czy minusy – jakie powinienem kupić?

Okulary korekcyjne oznaczane są jako plus albo minus – i to mówi wiele na temat tego, jaką wadę wzroku korygują. „Minusy” dedykowane są pacjentom z krótkowzrocznością, a „plusy” są noszone przez osoby z dalekowzrocznością. Niekiedy te wady wzroku określane są jako wada wzroku minus i wada wzroku plus. Jakie są kryteria dopasowania okularów do wady wzroku?

Jak dopasować okulary do wady wzroku?

Osoby doświadczające pogorszenia wzroku powinny udać się do optometrysty w celu zbadania wzroku. Specjalista określi, jakiego typu wada wzroku występuje i jakie należy nosić okulary – plusy czy minusy. Okulary plusy przeznaczone są dla osób dotkniętych dalekowzrocznością, a minusy – dla osób z krótkowzrocznością. Oczywiście krótkowzroczność i dalekowzroczność to nie jedyne wady wzroku. Często pojawiającą się wadą wzroku jest też astygmatyzm, związany z nieprawidłową krzywizną rogówki. Prawidłowa rogówka ma kształt przypominający sferę, a w przebiegu astygmatyzmu powierzchnia rogówki jest asferyczna. Wydłużeniu rogówki towarzyszy nieprawidłowe załamywanie światła – promienie rozpraszają się, dając nieostry i rozmazany obraz. Taka wada wzroku wymaga specjalnej korekty – wskazane jest noszenie okularów z soczewkami cylindrycznymi. Mają one różną moc załamywania światła w płaszczyźnie pionowej i poziomej.

Kolejna wada wzroku, która wymaga skorygowania odpowiednimi okularami to prezbiopia, czyli starczowzroczność. Ta wada cechuje zaburzeniem akomodacji oka i postępuje wraz z wiekiem. Aby przywrócić komfort widzenia, konieczne jest zastosowanie szkieł progresywnych, których cechą charakterystyczną jest różna moc optyczna w poszczególnych obszarach soczewki okularowej. Dzięki temu możliwe jest wyraźne widzenie zarówno obiektów dalekich, bliskich i pośrednich. To właśnie takie okulary umożliwiają skorygowanie jednocześnie wady plus i minus.

Okulary plusy – skuteczne korygowanie dalekowzroczności

Wada wzroku plus określana jest mianem nadwzroczności lub dalekowzroczności. Polega ona na tym, że zachowane jest wyraźne widzenie odległych przedmiotów, natomiast problematyczne staje się czytanie, praca na komputerze czy wyraźne widzenie obiektów znajdujących się blisko twarzy. Zazwyczaj dalekowzroczność diagnozowana jest u osób dojrzałych i bardzo często współwystępuje ze starczowzrocznością. Wynika to z faktu, że dalekowzroczność może rozwijać się bardzo powoli i nie dawać żadnych objawów aż do momentu, gdy dodatkowo pojawi się problem z akomodacją oka. W przypadku dzieci może wystąpić dalekowzroczność fizjologiczna, która powinna ustępować samoistnie wraz z wiekiem. Jeśli jednak dalekowzroczność u dziecka nadal się utrzymuje, nie zawsze wymaga korygowania wzroku przy pomocy okularów – takie rozwiązanie stosowane jest u tych dzieci, u których wada wzroku jest większa niż + 3 dioptrie.

A skoro jesteśmy już przy określaniu wielkości wady wzroku – uwzględniając stopień zaawansowania wady wzroku wyróżnić można:

  • dalekowzroczność niska do + 2 dioptrii,
  • dalekowzroczność umiarkowana od +2 do +5 dioptrii,
  • dalekowzroczność wysoka powyżej +5 dioptrii.

Dalekowzroczność korygowana jest przy pomocy okularów „plusów”. Ich działanie polega na takim skorygowaniu załamywania światła padającego na oko, aby nie załamywało się ono za siatkówką, a na niej. Więcej o dalekowzroczności i sposobach jej korygowania możesz przeczytać tutaj.

Okulary minusy do korygowania krótkowzroczności

Krótkowzroczność, czyli wada wzroku minus oznacza wyraźne widzenie obiektów bliskich i problem z wyraźnym widzeniem przedmiotów znajdujących się daleko. Zazwyczaj taka wada wzroku spowodowana jest wydłużeniem gałki ocznej lub nadmierną wypukłością rogówki.

Uwzględniając stopień zaawansowania wady, wyróżnić można:

  • krótkowzroczność niska do -3 dioptrii,
  • krótkowzroczność umiarkowana od -4 do -7 dioptrii,
  • krótkowzroczność wysoka powyżej -7 dioptrii.

Krótkowzroczność korygowana jest przy pomocy okularów „minusów”, których rolą jest skorygowanie kąta załamywania światła tak, aby promienie przecinały się na siatkówce, a nie przed nią. Krótkowzroczność bardzo często diagnozowana jest u dzieci. Więcej informacji o krótkowzroczności można znaleźć tutaj.