Go to content

Wbrew stereotypom kobiety nie są bardziej emocjonalne niż mężczyźni

fot. skynesher/iStock

Uczucia, takie jak entuzjazm, nerwowość, czy siła, są często różnie interpretowane w zależności od płci osoby ich doświadczającej. Powszechnie uważa się, że kobiety są bardziej wrażliwe, mają większe skłonności do nerwowości i dużo łatwiej niż mężczyźni ulegają emocjom. Jednak nowe badanie naukowe dowiodło, że ten pogląd  jest mitem, utrwalonym przez stereotypy. Okazuje się, że w konkretnych sytuacjach zarówno kobiety, jak i mężczyźni, reagują w podobny i nierzadko bardzo emocjonalny sposób. Płeć i hormony nie mają nic do rzeczy.

Na przykład mężczyzna, którego emocje zmieniają się podczas wydarzenia sportowego, określany jest jako „namiętny”. Ale kobieta, której emocje zmieniają się w wyniku dowolnego zdarzenia, nawet jeśli jest sprowokowana, jest uważana za „irracjonalną” – mówi autorka badania Adriene Beltz, adiunkt na wydziale psychologii na Uniwersytecie Michigan.

Beltz i jej współpracownicy: Alexander Weigard, adiunkt psychiatrii i Amy Loviska, absolwentka Uniwersytetu Purdue, przez 75 dni obserwowali 142 mężczyzn i kobiet, aby dowiedzieć się więcej o ich codziennych emocjach, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Podzielili kobiety na cztery grupy: jedną naturalnie jeżdżącą na rowerze i trzy inne stosujące różne formy doustnych środków antykoncepcyjnych.

101 metod wpływania na swoje emocje. Bądź w życiu szczęśliwsza!

Naukowcy wykryli fluktuacje emocji na trzy różne sposoby, a następnie porównali mężczyzn i kobiety. Odkryli niewielkie lub żadne różnice między mężczyznami, a różnymi grupami kobiet, co sugeruje, że emocje mężczyzn zmieniają się w takim samym stopniu jak emocje kobiet (choć prawdopodobnie z różnych powodów).

„Nie znaleźliśmy również znaczących różnic między grupami kobiet, co jasno pokazuje, że emocjonalne wzloty i upadki są spowodowane wieloma wpływami – nie tylko hormonami”

Naukowcy twierdzą, że odkrycia mają implikacje wykraczające poza zwykłych ludzi. Kobiety historycznie były wykluczane z udziału w badaniach, częściowo ze względu na założenie, że fluktuacje hormonów jajnikowych prowadzą do zmienności, zwłaszcza w zakresie emocji, których nie można kontrolować eksperymentalnie. „Nasze badanie w unikalny sposób dostarcza danych psychologicznych, aby pokazać, że uzasadnienie wykluczenia kobiet w pierwszej kolejności (z powodu wahań hormonów jajnikowych, a w konsekwencji emocji, mylących eksperymentów) było błędne”

University of Michigan