Psychologia

Są trzy rodzaje poczucia własnej wartości. Który pasuje do ciebie?

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
27 marca 2017
Fot. iStock/Vizerskaya
 

Gdybym spytała każdego z nas o poczucie własne wartości, co byście odpowiedzieli? Jesteście pewni siebie? Znacie swoje mocne i słabe strony? Umiecie powiedzieć: „Tak, w tym jestem dobra, z tym na pewno sobie poradzę”? 

Miewam poczucie, że nasza pewność siebie to taka wielka pięta achillesowa. Wszyscy wiedzą, że istnieje i że jest ważna w życiu, ale z drugiej strony większość z nas ją ignoruje, nie pracuje kompletnie nad tym, by myśleć o sobie dobrze. Dlaczego? Wydaje mi się, że z jednego prostego powodu: boimy się, że ktoś o nas powie, że zadzieramy nosa, że jesteśmy aroganccy. Niestety wychowani zostaliśmy w zakompleksionym kraju, gdzie kilkadziesiąt lat temu nie można było mówić, co się naprawdę myśli i czego się chce. Pokutuje to w nas do dziś. Ale przecież wszystko można zmienić!

Warto zapamiętać, że miarą poczucia własnej wartości jest to, co ty myślisz o sobie, a nie co myślą o tobie inni. Poza tym pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie, co więcej ma zasadnicze znaczenie przy tworzeniu dobrych i zdrowych relacji z innymi ludźmi.

Są trzy rodzaje poczucia własnej wartości. Oczywiście nie każdemu da się sztywno przypisać dany rodzaj, wszystko zależy od tego, co dzieje się w naszym życiu.

Ale możesz dowiedzieć, jaki typ poczucia własnej wartości przeważa w tobie. Który jest najbardziej widoczny?

1. Przerośnięte poczucie własnej wartości

Ludzie z nadętym poczuciem własnej wartości myślą, że są lepsi od innych i nie mają właściwie co do tego żadnych wątpliwości. To jest ta pewność siebie, której się obawiamy – to znaczny obawiamy się, że o właśnie taką zostaniemy posądzeni. Ale pamiętając – że ważne jest to, co my myślimy o sobie, a nie, co inni o nas sądzą, trzeba wiedzieć, że ludzie z przerośniętym ego mają problem z budowaniem zdrowych relacji, a także trwałego związku, gdyż drugiego człowieka postrzegają jako rywala. A oni zawsze chcą być na górze, za wszelką cenę chcą wygrywać. Dla nich szczęście jest równoznaczne z osiągnięciem sukcesu, ale paradoksalnie nie są szczęśliwi, gdy go osiągają…

Obawiasz się, że gdy pomyślisz o sobie dobrze, ktoś powie, że jesteś arogancka? Zapamiętaj, że ludzie z przerośniętym poczuciem własnej wartości nie słuchają innych i nie przyjmują krytyki na swój temat. Nie dostrzegają swoich błędów, więc nie są w stanie nad nimi pracować i je naprawiać. Winę swoich pomyłek zawsze postrzegają w innych. Ponadto mają tendencję do lekceważenia innych lub zachowują się agresywnie.

I jak? Nadęte poczucie własnej wartości, to ten rodzaj, który tobie można przypisać?

2. Wysokie poczucie własnej wartości

I to jest ten rodzaj poczucia własnej wartości, który sprawia, że jesteśmy zadowoleni z naszego życia – i nie widzimy w tym nic złego. Osoby z wysokim poczuciem własnej wartości akceptują siebie ze swoimi mocnymi, ale też słabymi stronami, nie oceniają samych siebie. Czy przez to mają łatwe życie? Oczywiście, że nie, ale ta wzmacniająca pewność siebie pozwala im zaufać sobie i mieć odwagę stawić czoło problemom, z takim podejściem wszystko staje się łatwiejsze.

Wysokie poczucie własnej wartości, to jedna z najlepszych rzeczy, jaką możemy sobie dać, bo daje nam radość z bycia sobą – po prostu. Nie mamy potrzeby udowadniania, że jesteśmy lepsi od innych. Wierzymy w siebie, co wcale nie jest arogancją.

Ale uwaga, nawet wśród tych, którzy mają wysokie poczucie własnej wartości, są ci którzy postrzegani są jako rozchwiani w tej pewności siebie, brak im równowagi. Oni nie są w stanie utrzymać wysokiej samooceny, dlatego bywa, że zachowują się pasywnie, agresywnie, mają negatywne nastawienie do innego punktu widzenia niż ich własny. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy brak im poczucia bezpieczeństwa, kiedy nie czują się pewni w danej sytuacji.

3. Niskie poczucie własnej wartości

Ludzie, którzy mają niską samoocenę, są przeciwieństwem tych z wysokim poczuciem własnej wartości. Nie cenią siebie, nie ufają swoim możliwościom, a niepewność, którą czują, przenoszą na niemal każdą sytuację. Strach przed porażką to coś, co ich dręczy i sprawia, że nie wierzą w siebie. To ci z niską samooceną są modelem nieszczęśliwych ludzi. Warto jednak zwrócić uwagę, że właśnie te osoby często mówią źle o innych: „jeśli pokażę, że inni są beznadziejni, to może nikt nie zauważy, jak beznadziejny jestem ja”.

Ludzie z niskim poczuciem własnej wartości są w euforii, gdy wszystko układa się po ich myśli. Ale gdy tylko pojawiają się problemy, ich pewność drastycznie spada. Są wrażliwymi ludźmi, którzy bardzo łatwo ulegają wpływowi innych.

To co charakterystyczne dla osób z niską samoocenę, to niestabilność i niezdecydowanie. Mają tak małe zaufanie do siebie, że nieustannie się boją, że źle oceniają okoliczności, że przeceniają własne możliwości.

I jak? Który rodzaj pewności siebie pasuje do ciebie? Jasne, że często trudno uniknąć tego nadętego, ale też niskiego poczucia własnej wartości. Warto jednak dążyć do adekwatnej oceny siebie, pracować nad wiarą w swoje siły, poznawać siebie i budować w ten sposób wysokie poczucie własnej wartości. Bez obaw, że ktoś posądzi cię o arogancję.


źródło: explorignyourminde.com

 


Psychologia

Jak uspokoić niemowlę? Daj mu do powąchania koszulkę jego mamy

Anna Frydrychewicz
Anna Frydrychewicz
27 marca 2017
Fot. Screen Facebook / USA TODAY
 

Zostajesz w domu z niemowlęciem, a ono zaczyna płakać? Spróbuj najprostszej metody na świecie. Daj mu dobrze znany i miły dla serca zapach. Szybkie skojarzenie z kimś kto jest ostoją bezpieczeństwa i… sukces gwarantowany!

Ten filmik nakręcił pewien tata trzymiesięcznego chłopca z San Francisco. Jego syn głośno płakał, więc mężczyzna podał mu do powąchania… koszulkę jego mamy. Zobaczcie koniecznie, jak zareagowało dziecko. „Mam nadzieję, że ten film pomoże innym tatusiom wybrnąć  z trudnej sytuacji” – powiedział ojciec chłopca, kiedy wideo zyskało popularność w Internecie.

Uwaga! Można się wzruszyć!


Psychologia

Regulamin konkursu „Pokaż swojego pupila i napisz, dlaczego jest dla ciebie ważny!”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
27 marca 2017
Fot. iStock / M_a_y_a

Regulamin konkursu „Pokaż swojego pupila i napisz, dlaczego jest dla ciebie ważny!”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Pokaż swojego pupila i napisz, dlaczego jest dla ciebie ważny!”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Pokaż swojego pupila i napisz, dlaczego jest dla ciebie ważny!”, zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 27.03.2017 do 09.04.2017 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 19.04.2017 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest TOZ w Polsce – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  Zadanie konkursowe:

  „Pokaż swojego pupila i napisz, dlaczego jest dla ciebie ważny!”

  Zdjęcia* w formie elektronicznej z  opisami przesyłajcie na adres [email protected] w temacie wiadomości wpisując Konkurs TOZ. Nie zapomnijcie się podpisać.

  Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  *Dopuszczalny jest kolaż składający się maksymalnie z 3 zdjęć.

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi lub przesłania większej ilości zdjęć, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwsze zdjęcie z pierwszej  nadesłanej wiadomości.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 10 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 19.04.2017 roku na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest  TOZ w Polsce.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 10 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  Nagrody:
  1 x Indywidualne zaproszenie do Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie oraz szklanki okolicznościowe na 150-lecie TOZ w Polsce, opaska i długopis.
  To niepowtarzalna okazja, by zwiedzić schronisko „od kuchni”, ramię w ramię z tymi, którzy na co dzień pomagają porzuconym zwierzętom. Okazja by zobaczyć i zrozumieć więcej, usłyszeć te wszystkie ważne historie, które zostają za bramą przytuliska dla zwierząt. Pogłaskać, dać z siebie trochę miłości – a w zamian otrzymać jeszcze więcej!
  PS: To oczywiście niezwykłe doświadczenie dla młodzieży.9 x szklanki okolicznościowe na 150-lecie TOZ w Polsce, opaska oraz długopis.
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Zobacz także

Misja spełnienie. Dlaczego dziś kochamy nasze dzieci „za bardzo”?

Czy wiesz, ile mechanizmów używasz, żeby się obronić?

5 kłamstw, w które każe ci wierzyć twoja depresja. Po piąte: „Nie jest wcale aż tak źle”