Go to content

Narcyzm groźniejszy niż myślisz. Nowe badanie ujawnia ryzyko PTSD u ofiar

Narcyzm, charakteryzujący się brakiem empatii i nadmiernym egoizmem, może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego partnera. Nowe badanie ujawnia, że związki z narcyzami mogą prowadzić do objawów PTSD. Badacze odkryli, że osoby będące w takich związkach często doświadczają długotrwałego stresu, który może doprowadzić do rozwinięcia zespołu stresu pourazowego. To odkrycie zmienia nasze spojrzenie na skutki toksycznych relacji. Czy związki z narcyzami mogą być bardziej szkodliwe, niż dotychczas sądzono?

Związki z narcyzami a objawy PTSD

Wielu ludzi martwi się, jak cechy narcystyczne u partnera mogą wpływać na ich zdrowie psychiczne. Istnieje długo utrzymujące się przekonanie, że długotrwałe pozostawanie w związku z narcyzem, może prowadzić do wystąpienia objawów zespołu stresu pourazowego (PTSD). Jednakże dotychczas brakowało empirycznych badań potwierdzających tę tezę.

W badaniu przeprowadzonym w 2022 roku na Uniwersytecie Harvarda, w którym uczestniczyło 1294 osób, opublikowanym w czasopiśmie „Personality and Individual Differences”, odkryto istotny związek między cechami narcystycznymi a objawami zespołu stresu pourazowego (PTSD) u ich partnerów. Badacze skupili się szczególnie na narcyzmie wielkościowym, który przewidywał wystąpienie objawów PTSD u osób pozostających w związkach romantycznych z partnerami wykazującymi wysoki poziom tych cech. To pierwsze badanie na dużą skalę, które empirycznie potwierdziło taki związek.

Dodatkowo, cechy psychopatyczne również przewidywały objawy PTSD u osób uczestniczących w związkach romantycznych, jednak tylko w podgrupie, gdzie badanie przeprowadzono podczas trwania takiego związku. Badanie podkreśla silny wpływ narcyzmu wielkościowego, który najbardziej przewidywał wystąpienie większości klastrów objawów PTSD i okazał się silniejszym predyktorem niż narcyzm podatny lub psychopatia u osób, które zakończyły związek. To może wynikać z faktu, że narcyzm wielkościowy jest związany z silnym poczuciem własnej wartości i może prowadzić do intensyfikacji poczucia winy oraz natrętnych myśli u osób doświadczających przemocy ze strony partnera wykazującego te cechy pewności siebie i bezwzględności.

Cechy narcyzmu wielkościowego były najbardziej skorelowane z objawami intruzji (np. natrętne wspomnienia) i unikania (np. unikanie miejsc związanych z traumą) zespołu stresu pourazowego (PTSD). Oznacza to, że osoby przebywające w związkach z partnerami o silnych cechach narcystycznych, mogą częściej doświadczać takich objawów w wyniku ich zachowań i interakcji.

Ze względu na agresywne zachowania związane z cechami narcystycznymi oraz manipulacyjny wpływ narcyzmu, jest zrozumiałe, że osoby przebywające w związkach z narcystycznymi partnerami często doświadczają objawów potraumatycznych. Takie objawy mogą obejmować natrętne myśli, flashbacki, koszmary oraz unikanie myśli i sytuacji związanych z traumatycznymi doświadczeniami w ramach tego konkretnego związku.

Wyniki te podkreślają znaczenie długotrwałego wpływu cech narcystycznych i psychopatycznych partnerów na zdrowie psychiczne ich bliskich, sugerując potrzebę większej świadomości i badań nad tym zagadnieniem w kontekście terapeutycznym i społecznym.