Go to content

Dr Iliana Ramirez: Bądźcie odważne i zaufajcie intuicji! Prawdopodobnie pozwoli wam podjąć najlepsze decyzje

fot. Kat Piwecka

Dr Iliana Ramirez to Meksykanka, urodzona w rodzinie z tradycjami curanderos, mieszkająca w Polsce. Z wykształcenia jest chemikiem – farmakobiologiem. Pasjonatka podróży, medytacji, jogi i rozwoju holistycznego. Specjalnie dla nas, odpowiedziała na pytania o tym, jak ważna jest nasza intuicja podczas podejmowania najtrudniejszych życiowych decyzji.

Czym jest intuicja? Dlaczego jest taka ważna i dlaczego należy jej słuchać?

Dr Iliana Ramirez: Intuicja jest integralną częścią człowieka i uzupełnia naszą zdolność logicznego myślenia. Opisywana jest jako jedno z ważniejszych narzędzi podczas procesu decyzyjnego i to nie tylko wśród artystów, czy ludzi sztuki, ale też badaczy, naukowców czy przedsiębiorców. Mogłabym nawet powiedzieć, że te dwa aspekty wzajemnie się uzupełniają i są synergiczne. Wszyscy na co dzień korzystamy z zasobów swojej intuicji, często nawet o tym nie wiedząc. Chyba każdy doświadczył tego niepokojącego uczucia w żołądku czy w sercu, które zmusza nas do określonego działania, albo do zaniechania działania. Pozornie – zupełnie bez powodu. Czasami podejmujemy określone decyzje odbiegające od rutyny. Na przykład, codziennie jeździmy do pracy określoną trasą, aż pewnego dnia “coś” po prostu każe nam jechać zupełnie inną drogą. Za kilka godzin okazuje się, że w tym  miejscu, o naszej stałej porze wydarzył się dramatyczny wypadek – jak choćby taki, jak ten ostatnio Warszawie, kiedy autobus spadł z wiaduktu. Albo inny przykład: idziemy do restauracji z przyjaciółmi na ulubione danie wszystkich i nagle stwierdzamy, że dziś mamy ochotę na potrawę, której jeszcze tu nie jedliśmy. Jeszcze tego samego dnia przyjaciele trafiają do szpitala z powodu silnego zatrucia pokarmowego, my tymczasem czujemy się świetnie. Albo najprostszy – zastanówmy się, ile razy pomyśleliśmy o kimś i dosłownie minutę, czy pięć później – ta osoba do nas dzwoni…  To “COŚ” – to jest własnie nasza intuicja. Ona pozwala nam podejmować dobre decyzje i ostrzega przed niebezpieczeństwem.

Wydaje nam się, że wiele takich sytuacji pojawia się spontanicznie, że nie możemy ich kontrolować, że mamy ich ograniczony zasób, prawda?

Ja twierdzę, i pokazuję to na moich warsztatach z intuicji (https://ilianaramirez.com/) , że możemy się nauczyć “czytać” naszej intuicji, tak, jak uczymy się czytać liter. Ponadto poprzez regularną praktykę, ćwicząc naszą intuicję, możemy nauczyć się wykorzystywać jej potencjał. Myślę, że warto podkreślić, że intuicja jest ważnym narzędziem nie tylko dla osób otwartych na ogólnie pojęte mindfulness. Jest ona bardzo często wykorzystywana w przedsiębiorstwach, firmach, dużych korporacjach jako jeden z czynników wspierających podejmowanie decyzji, zwłaszcza gdy z jakichś powodów brakuje wystarczających danych do podjęcia ostatecznej decyzji.

Czy zawsze powinniśmy działać racjonalnie? Dlaczego czasem decyzje podejmowane pod wpływem impulsu są po prostu skuteczniejsze?

Nasza wczesna edukacja, a potem kształcenie zawodowe koncentruje się na kształceniu logicznego myślenia, całkowicie ignorując intuicję. Od dziecka wpaja się nam, że rozumowanie jest najważniejsze i na nim powinniśmy opierać wszystkie ważne decyzje. Przez to wytwarza się w nas nawyk, który powoduje, że przez większość dnia nasza uwaga koncentruje się na danych odbieranych przez nasz mózg, nasz umysł zajmuje się analizowaniem i interpretowaniem tych danych, w poszukiwaniu możliwie najbardziej logicznego wyjaśnienia sytuacji. Całe dni spędzamy na myśleniu, etykietowaniu, osądzaniu, kontekstualizowaniu … Korzystamy z naszych map mentalnych wyciągniętych z przeszłych doświadczeń, czyli podstawy, która nas ogranicza. Ignorujemy fakt, że przy okazji przeoczamy znacznie więcej informacji, które są wewnątrz i na zewnątrz.

fot. Kat Piwecka

Mamy skłonność, by wierzyć, że jedynym kanałem, przez który odbieramy informacje jest nasz mózg. W ten sposób ograniczamy się, bo zapominamy, że reszta ciała jest w stanie odbierać miliony danych, a algorytmy, których używają do interpretacji są inne niż te w mózgu. I ta informacja jest intuicyjna. To wiedza, którą zdobywamy kontemplując nasze ciało, nasze wnętrze. Jest nieświadoma, bez racjonalnej analizy lub dedukcyjnego myślenia i z absolutną pewnością, że ta informacja jest poprawna.

Dlatego uważam, że konieczne jest rozwijanie zarówno racjonalnych jak i intuicyjnych  predyspozycji oraz nauczenie się równoważenia ich w zależności od potrzeb. Korzystanie z nich bowiem w każdej sytuacji byłoby nieskuteczne, a nawet ograniczające.

Co znaczy zatem słuchać intuicji?

Słuchanie intuicji oznacza, że jesteśmy w stanie rozpoznać i zinterpretować sygnały odbierane przez ciało oraz ufać, że istnieje jakieś odgórne “źródło informacji”, które zawiera dane o przyszłych zdarzeniach. I że słuchając go uzyskamy wskazówki dotyczące najlepszego działania, rozwiązania, które pomoże nam podjąć optymalnie najlepszą dla nas decyzję.

Jak rozwijać intuicję? Jak można nad nią pracować?

Należy skoncentrować się na tym, co jest tu i teraz. Uczyć się życia w akceptacji, otwartości i zwracać uwagę na sygnały wysyłane przez nasze ciało. Nie należy koncentrować się tylko na mózgu. Eksplorujmy nasze wnętrze z ciekawością i otwartością. Pełen zakres ćwiczeń zawsze pokazuję na moich dwudniowych warsztatach zatytułowanych: „Na ścieżkach intuicji”. I przedstawię tu jedno proste ćwiczenie, dzięki któremu zaczniesz rozwijać swoją intuicję.

Ćwiczenie.

Zamknij oczy i weź kilka głębokich oddechów, bardzo wolno wydychając powietrze. Skieruj swoją uwagę na to, co myślisz. Jakich myśli teraz doświadczasz? Zwróć uwagę na to, jak teraz czuje się twoje ciało. Wykonaj szybki skan swojego ciała. Jak się czujesz? Jesteś spięty czy zrelaksowany? Cały czas oddychaj głęboko i bardzo wolno wydychaj powietrze. Uważnie eksploruj swoje wnętrze. Czy jest coś, na co teraz szczególnie powinieneś zwrócić uwagę? Jakie masz odczucia myśląc o tym?

Bez względu na to, czy otrzymujesz konkretne informacje lub wiedzę – ciesz się chwilą obecną. Bo im bardziej jesteśmy obecni i związani ze sobą, tym bardziej prawdopodobne jest, że zauważymy i podążymy za naszymi intuicyjnymi zdolnościami. A dzięki praktyce będziemy bardziej skuteczni w tym, jak będziemy z niej korzystać! Prawdopodobnie to intuicja pozwoli Wam podjąć najlepsze decyzje, kiedy będziecie na życiowym rozdrożu, albo kiedy będziecie zastanawiać się, czy zacząć na przykład nowy etap w swoim życiu! Bądźcie odważne i zaufajcie jej!