Macierzyństwo

Zawód położna, to dużo więcej niż troska

Połozna na medal
Połozna na medal
4 lipca 2022
 

– Mówi się, że położna to najpiękniejszy zawód świata. I trudno się z tym nie zgodzić, biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich położna realizuje swoje zadania. Większości społeczeństwa zawód ten kojarzy się z przyjmowaniem porodów i opieką nad  noworodkami. Natomiast zakres zadań, jakie położna może realizować i kompetencji, które posiada jest zdecydowanie szerszy. O zawodzie położnej, o tym, co zrobić, żeby nią zostać i o możliwościach jakie daje praca położnej pisze Małgorzata Drężek Skrzeszewska – laureatka 8. edycji konkursu Położna na medal. 

Położną być

Zawód położnej, podobnie jak lekarza, jest zawodem wolnym. Oznacza to, że nadzór nad jego wykonywaniem sprawuje samorząd zawodowy oraz to, że wykonywać go można nie tylko pracując na etacie, ale także w ramach samodzielnej praktyki. Koniecznym jest, żeby pamiętać, że pracę położnej – przy sprawowaniu opieki medycznej nad kobietą ciężarną, rodzącą, będącą po porodzie oraz nad noworodkiem – należy wykonywać przestrzegając zasad etyki zawodowej. Sam zakres obowiązków jest bardzo szeroki i nie ogranicza się tylko do pomocy kobietom rodzącym bądź po porodzie.

W trakcie kształcenia przyszłe położne mogą wybrać specjalizacje, które determinują różnorodność zadań zawodowych. Dziś położna może samodzielnie rozpoznawać ciążę, monitorować płód, opiekować się kobietą ciężarną, sprawować opiekę nad kobietą w każdym okresie życia. Ponadto w kompetencjach położnej leży też badanie noworodków i niemowląt oraz edukacja zdrowotna kobiet w zakresie planowania rodziny. Są więc położne, które pracują w szpitalach i poradniach, ale też wiele z nas pracuje z kobietami w środowisku, realizując opiekę nad kobietami w każdym wieku. Nawiasem mówiąc, rola położnych sprowadza się też do edukowania w kwestii zdrowia, i to zarówno nastolatek, jak i kobiet po menopauzie.

Położne odgrywają niezwykle istotną rolę w trakcie ciąży i po porodzie. Wykonują nie tylko wizyty patronażowe matek i noworodków, ale również zajmują się kobietami po operacjach ginekologicznych.

Porody domowe

W zakresie fizjologii położna może samodzielnie przyjmować porody również w warunkach pozaszpitalnych. Żeby móc realizować takie porody, istotne jest zdobycie co najmniej dwuletniego doświadczenia w zakresie fizjologii oraz patologii porodu. W kwestiach formalnych trzeba wiedzieć, że położna powinna też prowadzić oraz spełniać wymogi prowadzonej działalności gospodarczej lub współpracować z innym podmiotem leczniczym, a także posiadać ubezpieczenie OC oraz umowę na odbiór odpadów medycznych. W ramach przygotowania do wykonywania zawodu należy odbyć kursy specjalistyczne w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej osoby dorosłej oraz noworodka, a także kurs przygotowujący do przyjmowania takich porodów, który pomaga przygotować się do pierwszego wyjazdu. Na tym etapie nie obejdzie się też bez wyposażenia torby wyjazdowej i przygotowania odpowiedniej dokumentacji.

Szkoła rodzenia wsparciem dla kobiet

W ramach opieki okołoporodowej położne, po odbyciu odpowiednich kursów i szkoleń, prowadzą także szkoły rodzenia. Obecnie często łącząc je z doradztwem laktacyjnym, tak istotnym w trakcie trwania połogu i nie tylko. Dzięki takiemu podejściu rodzice otrzymują konkretną i wartościową wiedzę oraz nabywają umiejętności w opiece nad dzieckiem.

Zawód położna i wiele więcej

Jest jeszcze innym obszar aktywności w który angażują się położne. To nauczanie zawodu, prowadzenie prac naukowo-badawczych w swojej dziedzinie, a często także zarządzanie. Aby dziś zostać położną, trzeba zdobyć co najmniej tytuł licencjata położnictwa, czyli ukończyć 3-letnie studia. Jednak wszystkie te informacje nie miałyby znaczenia, gdyby nie cechy, bez których położne nie mogłyby być profesjonalistkami. Kiedy słyszę pytania o to, co powinno cechować przyszłą położną, to odpowiadam – opiekuńczość, serdeczność i otwarcie na potrzeby innych kobiet. Bardzo istotne jest, że położne dbają o stałe podnoszenie jakości pracy, którą wykonują. Aktualizują i uzupełniają swoją wiedzę, poszerzają umiejętności zawodowe. Szczególnie, kiedy uczestniczą w zajęciach w ramach studiów podyplomowych czy kursów zawodowych.

Bliższe poznanie „położnictwa położnych” umożliwia prowadzona od 9 lat kampania społeczno-edukacyjna Położna na medal. Stara się ona uwrażliwiać na kwestie związane z jakością opieki okołoporodowej oraz zaangażowaniu i roli położnej w życiu kobiety i jej rodziny w tym ważnym dla nich czasie. Ważnym elementem całej kampanii jest konkurs, który co roku wyłania trzy najlepsze położne ogólnopolskie oraz trzy najlepsze położne z każdego województwa. Moim zdaniem, jako położnej, oddanie głosu czy zgłoszenie do plebiscytu to swego rodzaju podziękowanie za zaangażowanie i empatię, jaką położna obdarza rodzinę, za poświęcony czas, za zrozumienie i wysłuchanie w czasie, kiedy rodzi się wiele pytań i obaw związanych z ciążą i porodem.

___

Położna na medal to kampania społeczno-edukacyjna prowadzona od 2014 roku. Zwraca uwagę na kwestie związane z koniecznością
podnoszenia standardów i jakości opieki okołoporodowej w Polsce poprzez edukację i promocję dobrych praktyk. Jej celem jest również
podnoszenie świadomości społecznej na temat roli położnych w opiece okołoporodowej.

Jednym z kluczowych elementów kampanii jest konkurs na najlepszą położną w Polsce. Zgłoszenia do tegorocznej, dziewiątej edycji konkursu przyjmowane są od 1 kwietnia do 30 września 2022 r. Głosy na nominowane położne można oddawać od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku. Oddawanie głosów odbywa się na stronie www.poloznanamedal.info Mecenasem kampanii jest marka Oktaseptal, a pomysłodawcą i głównym organizatorem AMA – Akademia Malucha Alantan oraz Zakłady Farmaceutyczne UNIA.


Macierzyństwo

Jak uczyć rodziców w zakresie opieki nad noworodkiem?

Połozna na medal
Połozna na medal
10 sierpnia 2022
opieka nad noworodkiem
 

Narodziny dziecka są dużym wydarzeniem. Dla przyszłych rodziców brak wiedzy i umiejętności związanych z obserwacją i pielęgnacją jest dużym stresem i wyzwaniem. Prowadzona edukacja przedporodowa, okołoporodowa i poporodowa przez szkołę rodzenia czy położną środowiskową ma niebagatelne znaczenie w przygotowaniu rodziców do zupełnie nowej roli. O opiece nad maluszkiem i jego pielęgnacji opowiada Urszula Piskorska, zwyciężczyni 8. edycji konkursu Położna na medal.


Jedziemy do domu

W czasie pobytu w szpitalu personel powinien przekazać rodzicom informacje dotyczące prawidłowej opieki nad noworodkiem. Po porodzie bez komplikacji, w drugiej lub trzeciej dobie noworodek wraz z mamą zostaje wypisany do domu. Noworodka należy przewozić w foteliku. Najlepsze są foteliki typu kołyska, i dobrze pamiętać, że każdy fotelik powinien mieć specjalny atest bezpieczeństwa. W niektórych przypadkach fotelik można zastąpić gondolą z wózka, pod warunkiem jednak, że w samochodzie będzie możliwość zapięcia go pasami.

Kategorycznie nie wolno noworodka przewozić na rękach. Jeżeli powrót do domu odbędzie się taksówką, warto wtedy mieć własny fotelik, w którym dziecko zostanie przewiezione samochodem.

Noworodka powinno się ubierać jak dorosłego pamiętając o jednym dodatkowym okryciu. Latem wystarczy body na krótki rękaw oraz kocyk do przykrycia. Zimą body na długi rękaw, sweterek, kombinezon na długi rękaw. Bez względu na porę roku należy nałożyć dziecku czapeczkę. O odpowiedniej grubości na daną porę roku.

Pielęgnacja

Czynności pielęgnacyjne w domu skupiają się na karmieniu, przewijaniu, pielęgnacji pępka i całego ciała. Należy wspierać rodziców, aby nabrali pewności i wprawy, gdyż jest to trudny czas. Młode mamy często mają dolegliwości połogowe, depresje, a niekiedy tzw. “baby
blues”. Powinny one jak najczęściej odpoczywać, a część obowiązków domowych przyjąć powinien ojciec. Podczas pierwszych dni w domu noworodek powinien mieć zapewniony spokój. Mama i dziecko potrzebują przede wszystkim ciszy i spokoju. Tradycją są odwiedziny u świeżo upieczonych rodziców, nic się jednak nie stanie, jeśli rodzina czy znajomi zobaczą malucha jak będzie miał 2-3 miesiące. Malca nie izolujemy całkowicie od dźwięków, ważne jest natomiast, żeby przez pierwsze tygodnie w jego otoczeniu nie było zbyt głośno.

Noworodki przyzwyczajają się do dotyku podczas codziennych zabiegów pielęgnacyjnych. Dotyk jest potrzebny do prawidłowego rozwoju, jednak powinien być delikatny, bo noworodki są bardzo wrażliwe. Wszystkie czynności powinno wykonywać się bardzo delikatnie. Do codziennych zabiegów, jakie trzeba wykonywać, zaliczana jest pielęgnacja kikuta pępowinowego. Miejsce to należy obserwować i dopóki kikut nie odpadnie traktować go jak gojącą się ranę, która może ulec zakażeniu. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego zalecana jest pielęgnacja pępka na sucho, a jeżeli pojawi się zaczerwienienie lub krwista wydzielina można przetrzeć pępek preparatem do odkażania, np. Oktaseptalem. W ciągu dnia dobrze jest odsłonić kikut, by docierało do niego powietrze.

Nadmierne pobudzenie noworodka może być spowodowane problemem z przystosowaniem się do nowej rzeczywistości. Pomocne może być wtedy otulanie malucha, co sprawi, że poczuje się podobnie jak wtedy, kiedy przebywał w brzuchu matki. Trzeba pamiętać, że podczas przenoszenia dziecka główkę trzeba przytrzymać, aby nie odginała się do tyłu. Skóra noworodka jest delikatna i podatna na odparzenia, a kontakt z kałem lub z moczem może spowodować odparzenie. Dlatego też należy przebierać malucha, jak tylko zrobi kupkę. Należy delikatnie unieść pupę i nie wolno ciągnąć za nóżki. U dziewczynek pamiętamy o kierunku przecierania od cewki moczowej do pupy. Zawsze staramy się możliwie dokładnie, ale bardzo delikatnie czyścić wszystkie zagłębienia i fałdki. Układ termoregulacji u noworodka jest także niedojrzały, ciepłotę ciała sprawdzamy na karku – jeżeli jest rozgrzany, należy zdjąć jedną warstwę odzieży, jeżeli chłodny należy dziecko dodatkowo ubrać.

Karmienie

Noworodka należy karmić piersią “na żądanie” zarówno w dzień i w nocy. I jeżeli przesypia porę karmienia, to należy je obudzić. Po kilku dniach matka będzie rozpoznawać, kiedy płacz dziecka sygnalizuje, że jest ono głodne. Karmienie może trwać nawet 30 minut, ponieważ oprócz głodu zaspokajany jest także odruch ssania. Noworodek czuje bliskość mamy, dzięki czemu jest spokojniejszy. Po karmieniu trzeba dziecko lekko unieść, co pomaga w odbiciu i zapobiega ulewaniu pokarmu. Istotne jest też prawidłowe przystawianie do piersi, które zapobiega zranieniu brodawek. Przy bólu i krwawieniu można zastosować maść przyspieszającą regenerację naskórka. Taką, której nie trzeba zmywać przed każdym karmieniem.

Podczas nawału pokarmu, trzeba dziecko często przystawiać do piersi. Dobrze wiedzieć, że przed karmieniem można zrobić ciepłe okłady i odciągnąć trochę pokarmu co ułatwi przystawienie dziecka do piersi. Przy karmieniu sztucznym ważne jest, aby butelki i smoczki przed pierwszym użyciem wyparzyć, a po karmieniu od razu umyć przy użyciu płynów do czyszczenia akcesoriów noworodkowych. Dbanie o czystość jest o tyle ważne i konieczne, że układ pokarmowy noworodka jest niedojrzały i bakterie mogą wywołać dolegliwości chorobowe.

Kąpiel i ubieranie

Z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego noworodka kąpiemy co 2-3 dni. Temperatura wody powinna mieć około 37 stopni Celsjusza, a otoczenia między 21 a 22. W czasie kąpieli noworodka trzeba pewnie trzymać. I nie pocierać jego skóry w trakcie mycia, a ochlapywać ją wodą. Woda w wanience powinna sięgać do bioder. Przez pierwsze dni życia noworodka nie należy przegrzewać, nie należy też przykrywać go kołdrą, bo istnieje ryzyko, że naciągnie sobie ją na główkę. Ubranko maluszka powinno być wygodne, ważne, by na plecach nie miało zapięć drażniących skórę. W ubranku może być cały dzień, chyba że uleje pokarmem, wówczas trzeba zmienić na suche. Jeżeli jest ciepło nie należy noworodkowi zakładać czapki. Czapka konieczna jest podczas spacerów, powinna zakrywać uszy, a im chłodniej tym powinna być cieplejsza.

Tato do opieki

W opiekę nad noworodkiem należy włączyć tatę. Nie tylko po to, aby odciążył mamę od niektórych obowiązków, ale też nawiązał bliższą więź z dzieckiem. Pierwszy spacer rodzice mogą zrobić już w pierwszym tygodniu od powrotu ze szpitala. Ważne, żeby spacerować w miejscu, gdzie jest w miarę cicho i spokojnie. Pierwszy spacer może trwać około 30 minut. Należy pamiętać, że skóra noworodka jest bardzo delikatna i wrażliwa. Latem konieczne jest stosowanie preparatów ochronnych, a pielęgnacja powinna uwzględniać nie tylko kremy z filtrem SPF, ale także dobre i delikatne kremy nawilżające, na przykład lekki krem – tzw. niebieski – alantandermoline, który w składzie ma alantoinę i 5 proc. D-pantenol.

Niepokojące objawy

Jeżeli u maluszka wystąpią objawy, które jakkolwiek niepokoją rodziców, powinni oni jak najszybciej skontaktować się z położną środowiskową lub z lekarzem. Niepokojące objawy u noworodka mogą być różne i nigdy nie wolno ich lekceważyć. Sine rączki, wydzielina z
pochwy, opuchnięte powieki, zmiany na skórze (trądzik, rumień) nie zawsze sygnalizują, że z dzieckiem coś się dzieje. Objawy te są naturalną konsekwencją okresu adaptacyjnego noworodka, ale trzeba je skonsultować.

Co wiedzieć o śmierci łóżeczkowej

Śmierć łóżeczkowa jest klasyfikowana jako przypadek SIDS, jeżeli wykluczone są jakiekolwiek choroby, przemoc w rodzinie czy nieszczęśliwy wypadek. Pojawia się nagle bez sygnałów ostrzegawczych, a noworodek w czasie snu przestaje oddychać i umiera. Najbardziej narażone są niemowlęta między 2 a 6 miesiącem życia. Według badań zespół nagłej śmierci łóżeczkowej jest wynikiem nałożenia na siebie kilku czynników np.: nieprawidłowa pozycja w czasie snu, palenie papierosów w obecności dziecka oraz wrodzone schorzenia i zaburzenia. SIDS częściej zdarza się u dzieci urodzonych przedwcześnie.

Zapobieganie SIDS

Należy bacznie obserwować dziecko i przestrzegać kilku zasad:

  • na nocne spanie należy układać dziecko na plecach lub na boku, chyba że ze względu na inne schorzenia lekarz zalecił kładzenie dziecka na brzuchu (udowodniono, że takie ułożenie znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia śmierci łóżeczkowej);
  • dziecko trzeba układać w śpiworku, co zapobiegnie zakrywaniu buzi w czasie snu;
  • nie należy ubierać dziecka zbyt ciepło;
  • łóżeczko nie powinno stać przy piecu czy przy kaloryferach, a bezpieczna temperatura to 19 stopni;
  • najlepiej, aby łóżeczko stało w pokoju rodziców, łatwiej wtedy usłyszeć niepokojące odgłosy;
  • przynajmniej do ukończenia 1 roku życia nie wkładać pod główkę dziecka puchatej poduszki;
  • nie wolno palić papierosów przy dziecku;
  • nie wolno spać w łóżku z dzieckiem, jeżeli rodzic pił alkohol lub zażywał środki odurzające, bo substancje te przedostają się przez skórę dorosłego i wnikają przez skórę i układ oddechowy do organizmu dziecka;
  • należy zachować regularność rytmu dnia i nocy.

Zawsze, jeśli dziecko zasypia płacząc należy sprawdzić, czy nic mu nie jest, gdy się już uspokoi. Jeżeli dziecku zdarzały się incydenty bezdechu warto zakupić monitor bezdechów lub materacyk z funkcją monitorowania oddechu.


Położna na medal to kampania społeczno-edukacyjna prowadzona od 2014 roku. Zwraca uwagę na kwestie związane z koniecznością podnoszenia standardów i jakości opieki okołoporodowej w Polsce poprzez edukację i promocję dobrych praktyk. Jej celem jest również podnoszenie świadomości społecznej na temat roli położnych w opiece okołoporodowej.

Jednym z kluczowych elementów kampanii jest konkurs na najlepszą położną w Polsce. Zgłoszenia do tegorocznej, dziewiątej edycji konkursu przyjmowane są od 1 kwietnia do 30 września 2022 r. Głosy na nominowane położne można oddawać do 31 grudnia 2022 r. Oddawanie głosów odbywa się na stronie www.poloznanamedal.info

Mecenasem kampanii jest marka Oktaseptal, a pomysłodawcą i głównym organizatorem AMA – Akademia Malucha Alantan oraz Zakłady Farmaceutyczne UNIA.


Macierzyństwo

Położne na medal spotkały się w Warszawie

Połozna na medal
Połozna na medal
2 czerwca 2022

W ostatni piątek maja w stołecznym hotelu Intercontinental spotkały się najlepsze położne w Polsce. To one, dzięki głosom tysięcy kobiet w ciąży, matek, pacjentek i ich rodzin zostały wyróżnione w 7. i 8. edycji konkursu Położna na medal. Piątkowe wydarzenie otworzył Wiesław Napiórkowski, nowy prezes Zakładów Farmaceutycznych “Unia”, a muzyczną atrakcją wieczoru był występ grupy Pectus. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 50 położnych. W roku 2020 i 2021 ze względów pandemicznych uroczysta gala, która od samego początku projektu podsumowywała każdą kolejną edycję kampanii społeczno-edukacyjnej i organizowanego w jej ramach plebiscytu, nie odbyła się.

Tradycyjnym otwarciem wydarzenia było poranne spotkanie z mediami. O tym, jak pandemia zmieniła podejście kobiet do położnych, jakie były najważniejsze oczekiwania związane z zaspakajaniem potrzeb przyszłych matek, co dała edukacja on-line i czy porody domowe to moda czy trwały trend debatowały położne i ekspertki. Położne reprezentowały laureatka ostatniej edycji konkursu, położna z Olsztyna Małgorzata Drężek-Skrzeszewska i położna z Nowej Soli, Monika Całko. W dyskusji głos zabrały też reprezentantki instytucji, które od samego początku wspierają merytorycznie projekt – Ewa Janiuk, Wiceprezeska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, prof. UM dr hab. Beata Pięta, Prezeska Polskiego Towarzystwa Położnych i prof. UM, dr hab. Grażyna Iwanowicz – Palus, pełniąca funkcję Konsultanta Krajowego ds. Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego.

Ze strony organizatorów spotkanie prowadziły Iwona Barańska reprezentująca Zakłady Farmaceutyczne UNIA oraz AMA Akademię Malucha Alantan oraz Monika Majcher z agencji komunikacyjnej Heima PR.

– Zmiany w opiece okołoporodowej zaczęły zachodzić już w trakcie pandemii. Wzrosła świadomość kobiet na temat własnych potrzeb, oraz zapotrzebowanie na edukację i opiekę świadczoną przez położne. Dobrze dopracowane i przemyślane plany porodu to również efekt zmian na plus. Kobiety zauważyły jak dużą rolę odgrywa położna przy porodzie, szczególnie w czasach kiedy obecność kogoś z rodziny czy bliskiego była utrudniona lub wręcz niemożliwa. Wzrosło zaufanie do położnych i chęć budowania z nami szczególnej więzi. Przyszłe mamy zaczęły doceniać wzrost wartości rodziny i ich wsparcie w czasie porodu. Stąd nastąpił również wzrost ilości porodów domowych, a tym samym jeszcze bardziej wzrosła rola położnej w życiu kobiety – mówi położna z Olsztyna, Małgorzata Drężek – Skrzeszewska, laureatka 8. edycji konkursu Położna na medal.

 

– Dodatkowe zalecenia z Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dały nam położnym wytyczne jak bezpiecznie opiekować się kobietą po porodzie, aby zachować ciągłość opieki poporodowej mimo ograniczeń możliwości odwiedzin w domu. Zauważyłam, że w tym okresie wzrosło zdyscyplinowanie kobiet i ich rodzin. Zwiększył się autorytet położnych i ich kompetencji. To my stałyśmy na czele walki z pandemią nie
rezygnując z odwiedzin kobiet i noworodków w ich domach. Maksymalnie został wykorzystany system edukacji on-line. Zwiększyło się zaangażowanie w przygotowanie do rodzicielstwa ze strony ojców, którzy chętnie brali udział w edukacji przedporodowej w formie wirtualnej. Powstały grupy wsparcia i wymiany doświadczeń w internecie. Sama osobiście prowadziłam cotygodniowe spotkania w sieci, podczas których wspierałam, doradzałam i budowałam relacje z moimi pacjentkami i ich rodzinami. Te grupy wsparcia zostały do dziś i cały czas budzą żywe zainteresowanie – dodaje położna Monika Całko z Nowej Soli, która zajęła 3 miejsce w konkursie ogólnopolskim 8. edycji konkursu Położna na medal.

Głównym punktem programu był wieczorna, uroczysta Gala, którą po raz kolejny poprowadził Marcin Prokop. Na scenie znalazły się po trzy najlepsze położne w kraju i najlepsze położne z poszczególnych województw zarówno z 7., jak i 8. edycji konkursu. Z rąk organizatorów i mecenasów plebiscytu położne odebrały nagrody, dyplomy i pamiątkowe medale.

– Powiedzieć, że położne stęskniły się za sobą, to nic nie powiedzieć. Potrzebę kontaktu i rozmowy twarzą w twarz widać było na każdym kroku. Jako organizator kampanii i konkursu bardzo się cieszymy, że po dwóch latach przerwy znów mogliśmy stworzyć wyjątkowym położnym, a także naszym ekspertkom, przestrzeń do edukacji i wymiany doświadczeń – mówi Iwona Barańska, Zastępca Dyrektora Generalnego – Członek Zarządu Zakładów Farmaceutycznych UNIA i AMA Akademii Malucha Alantan.

9. edycja konkursu i kampanii Położna na medal wystartowała 1 kwietnia br. Nominacje położnych można zgłaszać do końca września pod linkiem https://poloznanamedal.info/zglos Mecenasami kampanii jest marka Oktaseptal i Natalis. Patronat honorowy sprawuje Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Partnerami merytorycznymi są Polskie Towarzystwo Położnych, Fundacja Rodzić po Ludzku i Stowarzyszenie Dobrze Urodzeni.


“Położna na medal” to kampania społeczno-edukacyjna prowadzona od 2014 roku. Zwraca uwagę na kwestie związane z koniecznością podnoszenia standardów i jakości opieki okołoporodowej w Polsce poprzez edukację i promocję dobrych praktyk. Jej celem jest również podnoszenie świadomości społecznej na temat roli położnych w opiece okołoporodowej.

Jednym z kluczowych elementów kampanii jest konkurs na najlepszą położną w Polsce. Zgłoszenia do tegorocznej, dziewiątej edycji konkursu przyjmowane będą od 1 kwietnia do 30 września 2022 r. Głosy na nominowane położne można oddawać od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku. Oddawanie głosów odbywa się na stronie www.poloznanamedal.info

Mecenasem kampanii jest marka Oktaseptal.