Go to content

Ulga podatkowa na dziecko. Sprawdź, ile możesz sobie odliczyć w tym roku

Fot. iStock/gruizza

Jeśli co roku zwlekacie z rozliczeniem podatkowym, warto zabrać się za to trochę wcześniej niż zwykle. Tym bardziej, że jeśli macie dzieci na pewno skorzystacie z ulgi podatkowej, która może wynieść nawet kilka tysięcy złotych. Czy wiecie, jakie odliczenia wam przysługują?

Kto może skorzystać z ulgi podatkowej

Podatnicy (rodzice lub opiekunowie), którzy mają na utrzymaniu:

♦ małoletnie dzieci

♦ dzieci, które się uczą i nie skończyły 25 roku życia

♦ dzieci pełnoletnie, na które płacą alimenty albo w stosunku do których wykonują funkcję rodziny zastępczej.

Na jakiej zasadzie

Kwota odliczenia to suma kwot przysługujących nam za wszystkie miesiące danego roku, w których sprawowaliśmy opiekę nad dzieckiem.

Jakie są limity odliczeń

Za każdy miesiąc, w którym sprawowaliśmy opiekę nad dzieckiem możemy odliczyć sobie od podatku:

  • na 1 dziecko – 92,67 zł (rocznie 1 112,04 zł)
  • na drugie dziecko  –  92,67 zł (rocznie 1 112,04 zł)
  • na trzecie dziecko  –  166,67 zł (rocznie2 000,04 zł)
  • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225 zł (2 700 zł)

Odliczenie dotyczy łącznie:

  • obojga rodziców,
  • opiekunów prawnych dziecka,
  • rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim.

Kto może skorzystać z ulgi, jeśli na jego utrzymaniu pozostaje jedno dziecko

  1. Podatnik pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, pod warunkiem, że ich roczne dochody (łacznie) nie są wyższe niż 112 000 zł.
  2. Podatknik będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, samotnie wychowujący dziecko, pod warunkiem, że jego roczne dochody nie są wyższe niż 112 000 zł,
  3. Podatnik niepozostający w związku małżeńskim (przez cały rok podatkowy lub jego cześć) oraz niebędący osobą samotnie wychowującą dziecko, jeżeli jego roczne dochody nie są wyższe niż 56 000 zł.

Na podstawie: businessinsider.com.pl