Go to content

Rodzę i wiem, jakie mam prawa! Nowa kampania społeczna. Zobacz spot

Fot. Screen z YouTubeFundacja Rodzić Po Ludzku

Fundacja Rodzić po Ludzku ruszyła z nową kampanią społeczną. Chociaż wiele się zmieniło w tematyce okołoporodowej. Choć sale wyglądają pięknie, a kobiety są coraz bardziej świadome tego, co w czasie porodu i tuż po nim jest dla nich i dziecka najważniejsze, to jednak nadal zbyt często słychać głosy o przedmiotowym traktowaniu o obelgach, poniżaniu i lekceważeniu kobiet.

Często przestraszone tym, co dzieje się z naszym ciałem, oszołomione bólem i troską o dziecko zapominamy, że na sali porodowej mamy swoje prawa. Nie sprzeciwiamy się, nie dyskutujemy, bo dla nas w tym momencie najważniejsze jest dziecko. Tyle tylko, że to my kobiety powinniśmy być najważniejsze dla personelu szpitala.

Kampania „Rodzę – mam prawa” przypomina:

Standardy Opieki Okołoporodowej, czyli Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2012 roku, to dokument, który podkreśla podmiotowość i decyzyjność kobiety podczas porodu. Kobieta ma być w centrum uwagi. Rzetelna informacja ma dawać jej poczucie bezpieczeństwa, a właściwe traktowanie zapewniać poczucie godności i intymności. Czytaj więcej

W spotach telewizyjnych i radiowych, rozmowach ze specjalistami podkreśla się, że należy uszanować decyzje kobiety, jej zachowania podczas porodu, gdyż one są naturalnym reakcjami. To rodząca instynktownie wie najlepiej co jest dla niej i dziecka najlepsze. Fundacja „Rodzić po Ludzku” przypomina kobietom, że poród to intymne i rodzinne wydarzenie, a one same mają prawo do:

– podejmowania własnych decyzji,

– do uzyskania rzetelnych informacji o stanie zdrowia jej i dziecka,

– do przytulenia dziecka zaraz po porodzie „ciało do ciała” przez dwie godziny,

– do pomocy laktacyjnej,

– do wsparcie położonej środowiskowej.

Ponadto kampania ma na celu uświadomienie przyszłym mamom, że mogą stworzyć swój plan porodu w którym zapiszą, kto z najbliższych przy porodzie będzie obecny, w jakiej pozycji i jakich warunkach chcą rodzić. Przygotowany plan ma pomóc w poszanowaniu praw kobiety i zrozumieniu jej potrzeb.

Chciałoby się napisać: „Oby takie kampanie były coraz rzadziej potrzebne”. Mamy nadzieję, że kolejna kampania Fundacji uświadomi jeszcze bardziej szpitalnemu personelowi, że wzajemny szacunek i zrozumienie pozwoli zachować najwspanialsze wspomnienia z jednej z najważniejszych chwil w życiu. Wierzymy, że wasze właśnie takie są.


 

Źródło: Fundacja Rodzić po Ludzku