Go to content

Nowości w programie 500 plus – zobacz, jakie szykują się zmiany i od kiedy składać nowe wnioski

Rodzicielstwo w erze niepewności. Jak wychować dziecko, które przetrwa największe wyzwania?
Fot. iStock / LaraBelova

W nocy z 14 na 15 lipca Senat poparł ustawę wprowadzającą zmiany w programie „Rodzina 500 Plus”. Choć główne założenia programu pozostały bez zmian, to jest kilka modyfikacji w zakresie opieki żłobkowej, Karty Dużej Rodziny, czy takich, które dotyczą samotnych rodziców.

Rząd podkreślał, że wprowadzone zmiany miały na celu uszczelnienie programu, dopracowanie niektórych jego przepisów oraz likwidację niepożądanych zjawisk związanych z systemem świadczeń, jak np. dopasowywanie dochodów do kryterium programu czy fałszywe oświadczenia w sprawie samotnego rodzicielstwa. Co zatem się zmieni?

– od 1 sierpnia można składać wnioski o świadczenia na nowy okres zasiłkowy (drogą elektroniczną lub w postaci papierowej), który rozpocznie się 1 października – dotyczy to świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i tych z funduszu alimentacyjnego. Wnioski musi złożyć każdy zainteresowany – nie ci, którzy chcą dołączyć do programu, ale także ci, którzy już z niego korzystają!

– od rodzica samotnie wychowującego dziecko wymaga się prawnego rozwiązania kwestii alimentów – wyjątkiem jest sytuacja śmierci partnera, nieznany ojciec lub odrzucenie wniosku o alimenty przez sąd. Jeśli samotny rodzic wnioskodawca nie wystąpił wcześniej o ustalenie obowiązku alimentacyjnego wobec byłego partnera, urzędnicy będą mogli poprosić go o dodatkowe wyjaśnienia w tej sprawie

– osoby, które osiągają przychody rozliczane zryczałtowanymi formami (karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany) do wniosku o przyznanie świadczenia 500 Plus muszą dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego 

– jeśli urzędnicy gminy uznają, rodzic pobierający świadczenie 500 plus mieszka poza granicami Polski, będą mogli wezwać go w celu osobistego złożenia wyjaśnień w tej sprawie

–  rozwiązanie umowy z pracodawcą i podpisanie kolejnej tak, by spełnić warunki kryterium dochodowego, przez trzy miesiące nie będzie to traktowane jako utrata dochodów

– anulowano planowany wcześniej wzrost kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wzrost wysokości świadczeń rodzinnych – argumentowano to tym, iż po wprowadzeniu programu 500 plus (od 1 kwietnia 2016 r.) sytuacja rodzin poprawiła się

– ustawa znosi także wymóg posiadania przez żłobek lub klub dziecięcy dwóch oddzielnych sal, z zastrzeżeniem, że należy zapewnić miejsce na odpoczynek dla dzieci. Żłobki i kluby dziecięce będą też zwolnione z opłat od nieruchomości, podobnie jak to jest w przypadku przedszkoli

– zmniejszone zostanie dofinansowanie na zatrudnienie niani

– od 2019 do Karty Dużej Rodziny uprawnieni będą rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Poszczególne zmiany mają wchodzić w życie etapami – większość od 1 sierpnia 2017, niektóre od 2018 roku oraz od 2019 roku.


 

Na podstawie: www.mpips.gov.pl       www.polskieradio.pl