Go to content

Luke. I am your Partner. O współpracy słów kilka :-)

Według Wikipedii jeśli dwie osoby będą chciały przesunąć ciężką szafę działając razem mogą dokonać zmiany na przestrzeni nawet 10 m. Działając osobno przesuną mebel o max. 3 metry. Tym właśnie jest SYNERGIA.

Kiedy zaczynasz realizować swoje pomysły biznesowe, nierzadko początki są takie, że robisz wszystko sama. Od stworzenia strony www, profili w mediach społecznościowych, poprzez pozyskiwanie nowych klientów, szukanie nowych przestrzeni rynkowych gdzie mogłabyś sprzedawać swoje produkty i usługi, kończąc na realizacji „tego wszystkiego” co chcesz przekazać światu.

Jak zaczynałam prowadzić Fundację, wszystko spoczywało na moich barkach. Rozmiar działań nie należał jeszcze do spektakularnych (ciągle nie należy, ale już niedługo ;-)), potrzeba rozsądnego inwestowania była istotna i co najważniejsze, poczucie misji – przeogromne a satysfakcja z jej realizacji wypełniała bilansowe pola przychodu i dochodu.

Po pewnym czasie działania, które wykonujesz zaczynają się intensyfikować, jeśli robisz coś dobrze, zaczynają cię polecać, przybywa Ci klientów, angażujesz się w nowe projekty itd. To taki etap gdzie już się sporo dzieje, być może już nie dokładasz a zerujesz ponoszone koszty (hurra!) i okazuje się, że potrzebujesz przysłowiowych „rąk do pracy”. Oczywistym jest, że możesz po prostu kogoś zatrudnić, ale zastanów się czy nie warto pozyskać do Twojego przedsięwzięcia, partnera biznesowego. Partnerem biznesowym może zostać inna firma, organizacja, osoba, która będzie wspierała Cię długoterminowo lub na wybranym etapie projektu.

Namierzenie potencjalnego partnera to nie sztuka. Przekonanie do swojej wizji i misji również nie jest kłopotliwe. Wyzwaniem jest ustalenie zasad współpracy, tak aby była ona faktycznie partnerska. Określenie zasad jest o tyle istotne, iż w sytuacjach, które będą dla obu stron, nazwijmy to delikatnie, wyzwaniem będziesz mogła się odwołać do konkretnych ustaleń poczynionych na początku waszej współpracy. Oczywiście zasady raz ustalone mogą ulegać modyfikacjom. Tu wszystko leży w obustronnej woli współpracy, spójnym rozumieniu łączących Was spraw, podobnych wartościach i dialogu, dialogu, dialogu…

A co jeśli nie wiemy jak „technicznie” stworzyć zasady współpracy z kimś kogo już namierzyliśmy? Warto zastanowić się co jest dla nas ważne w relacji z drugą osobą. Co jest ważne w biznesie, który prowadzimy. Po co to robimy. Z jakiego powodu, zapraszamy drugą stronę do współpracy i z jakiego powodu ona może być tym zainteresowana. Jeśli mamy już pierwsze doświadczenia współpracy z innymi to możemy je wykorzystać do tego aby zastanowić się nad IDEALNYM PARTNEREM.

Zrób sobie tabelę z 3 kolumnami. W pierwszej z lewej wypisz osoby, firmy z którymi współpracowałaś do tej pory z sukcesem. Obie strony były zadowolone. Po tej stronie wypisz wszystko to co sprawiło, że Waszą relację i współpracę chciałabyś kontynuować. Po prawej stronie tabeli wypisz te osoby i firmy, z którymi NIGDY WIĘCEJ. Z jakich powodów Wasza współpraca nie przyniosła owocu, oczekiwanego efektu. Co stanęło na drodze. Nieterminowość? Niesłowność? Brak zrozumienia idei tego co robisz? Następnie środkową kolumną zatytułuj IDEALNY PARTNER BIZNESOWY i czerpiąc z obu kolumn stwórz sylwetkę Twojego idealnego partnera, z którym chciałabyś współpracować na poziomie biznesu. Przesuwać szafy nie o 3 metry, nawet nie o 10 ale o 15 metrów czy nawet 20 🙂

Gratuluję! Właśnie stworzyłaś podwaliny do zasad partnerskiej współpracy. Pamiętaj, jak w każdej relacji ważne jest aby zadbać o : Ja – OK, Ty – OK.

A Wy jak ustalacie zasady współpracy i czy w ogóle to robicie?