Lifestyle Macierzyństwo

Konkurs „Aktywne wakacje”

Redakcja
Redakcja
18 sierpnia 2016
Fot. Materiały prasowe
 
Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Aktywne wakacje z dzieckiem? Udręka i konieczność spędzenia tego lata w czterech ścianach z powodu nowego członka rodziny? Nic z tych rzeczy! Można śmiało powiedzieć, że dopiero teraz macie naprawdę duże pole do popisu. I wcale nie musicie wybierać się w podróż dookoła świata – choć podróże z maluszkiem bywaja dużo mniej skomplikowane niż z bardzo wymagającym przedszkolakiem ;). Aktywne wakacje możecie spędzić na zabawach i grach, małych wycieczkach, możecie szaleć w swoim ogrodzie czy pobliskim parku – albo pojechać tam, gdzie chcecie. Jedno jest pewne – wasze dziecko to odzwierciedlenie aktywności, przyłączcie się do niego!

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Serdecznie zapraszamy was do wspólnej zabawy! Pokażcie nam jak aktywnie spędzacie z dzieckiem wakacje i wygrajcie fantastyczną matę edukacyjną, która zadowoli gusta małych podróżników i domatorów ;).

  1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. Pokażcie nam jak spędzacie aktywne wakacje z waszymi maluchami.
  2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
  3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszą nadesłaną wiadomość.

lionelo logotypy_1

Zadanie konkursowe:

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Pokażcie nam, jak spędzacie aktywne wakacje z waszymi maluchami. Zdjęcia* w formie elektronicznej przesyłajcie na adres [email protected] w temacie wiadomości wpisując Konkurs „Aktywne wakacje”. Nie zapomnijcie w wiadomości podać swojego imienia i nazwiska.

Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

*Dopuszczalny jest kolaż składający się maksymalnie z 3 zdjęć.

Nagrody:

2 x  mata edukacyjna Lionelo IRIS

Konkurs "Aktywne wakacje"

Fot. Materiały prasowe

Konkurs "Aktywne wakacje"

Fot. Materiały prasowe

Konkurs "Aktywne wakacje"

Fot. Materiały prasowe

Konkurs trwa od 18.08.2016 do 31.08.2016 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 10.09.2016 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj

Galeria konkursowa:

Hanna rowska

Hanna rowska

Katarzyna Sirek

Katarzyna Sirek

Joanna Sobaczyńska

Joanna Sobaczyńska

Marek Kowalski

Marek Kowalski

Edyta Dziurzyńska

Edyta Dziurzyńska

Anna Walczak

Anna Walczak

Katarzyna Walczak-Kowalska

Katarzyna Walczak-Kowalska

Monika Folcik

Monika Folcik

Aneta Grzelak

Aneta Grzelak

Joanna Osowska

Joanna Osowska

Magdalena Mogielnicka

Magdalena Mogielnicka

 Adrian Nabiałczyk

Adrian Nabiałczyk

Malwina Chwierut

Malwina Chwierut

Justyna Pichit

Justyna Pichit

Monika Horych

Monika Horych

Joanna Mikołajczak

Joanna Mikołajczak

ANDŻELIKA NADOBNIK

ANDŻELIKA NADOBNIK

Dagmara Kolad-Chodakowska

Dagmara Kolad-Chodakowska

Dominika Podgórska

Dominika Podgórska

Paulina Golda

Paulina Golda

ANNA PRZYBYŁO

ANNA PRZYBYŁO

Klaudia Beśka

Klaudia Beśka

Łukasz Kołek

Łukasz Kołek

Weronika Kępa

Weronika Kępa

Mirosława Murcha

Mirosława Murcha

Łukasz Kołek

Łukasz Kołek

Anna Kołek

Anna Kołek

Barbara Dziok

Barbara Dziok

Agnieszka Kędziora

Agnieszka Kędziora

Jagoda Markanicz

Jagoda Markanicz

Kasia Sosowska

Kasia Sosowska

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Agnieszka Szczygieł

Agnieszka Szczygieł

Roksana Wilk

Roksana Wilk

 Katarzyna Grzegorowska


Katarzyna Grzegorowska

WIOLETA JAGIEŁŁO

WIOLETA JAGIEŁŁO

Karolina Krawczyk

Karolina Krawczyk

Maciej Wieprzycki

Maciej Wieprzycki

Hanna Wasyk

Hanna Wasyk

Anita Kal

Anita Kal

Monika Binkowska

Monika Binkowska

Joanna Sokołowska

Joanna Sokołowska

Ania Hodun

Ania Hodun

Karolina Wiatrowska

Karolina Wiatrowska


Lifestyle Macierzyństwo

Regulamin konkursu „Aktywne wakacje”

Redakcja
Redakcja
18 sierpnia 2016
Mat. prasowe
 

Regulamin konkursu „Aktywne wakacje”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Aktywne wakacje”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Aktywne wakacje” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 18.08.2016 do 31.08.2016 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 10.09.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest firma Overmax – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  Zadanie konkursowe:Pokażcie nam jak spędzacie aktywne wakacje z waszymi maluchami. Zdjęcia* w formie elektronicznej przesyłajcie na adres [email protected] w temacie wiadomości wpisując Konkurs „Aktywne wakacje”. Nie zapomnijcie w wiadomości podać swojego imienia i nazwiska.

  Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  *Dopuszczalny jest kolaż składający się maksymalnie z 3 zdjęć.

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi lub przesłania większej ilości zdjęć, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwsze zdjęcie z pierwszej  nadesłanej wiadomości.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 2 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 10.09.2016 roku. na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest  Overmax.
 2. Laureatami Konkursu zostaną 2 osoby, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  Nagrody:
  2 x  mata edukacyjna Lionelo IRIS (o wartości ok. 150zł każda)
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle Macierzyństwo

Taka miłość się nie zdarza… Nieprawda, moja trwa już prawie 40 lat. Posłuchaj, jak się jej uczyliśmy

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
17 sierpnia 2016
Fot. iStock / Mrdylanvandijk

No cóż, może pomyślisz, że my („starzy” dla ciebie dziś ludzie) żyliśmy innym życiem, mieliśmy mniej zmartwień, więcej czasu, że świat był prostszy, miłość była prostsza. Będziesz miała trochę racji, nasze życie było inne, nadal jest. Nawet dziś – choć żyjemy w tym samym świecie. Dla niektórych miłość zawsze była prosta, ograniczała się do jednego „tak” przed ołtarzem, a potem trzeba było jakoś z tym żyć, tak musiało być, nie było pozwolenia na zmianę. Ale nie dla wszystkich, nie dla mnie.

Może nie znajdziesz tu gotowego przepisu na miłość, na udane małżeństwo – bo czym ono tak naprawdę jest? Czy da się w ogóle odfajkować na liście cechy udanego związku? Mam nadzieję, że znajdziesz tu kawałek siebie, was – ten kawałek układanki, którego nie powinno wam nigdy zabraknąć. Więc pozwól, że opowiem ci o mojej miłości. Posłuchaj, jak się jej uczyliśmy

Wczoraj czy dziś, nawet nie wiesz jak niewiele się zmieniło

Przyznam, że trochę nie rozumiem tej współczesnej filozofii, tego szukania siebie. Przecież być szczęśliwym dla kogoś, kto kocha drugą osobę, to móc z nią być. Jeśli drugi człowiek daje nam szczęście samą swoją obecnością – czego tu szukać? Może po prostu sama miałam szczęście, że myślimy podobnie, dążymy do tego samego choć różnymi drogami i sposobami. Córka ostatnio zapytała mnie: „Jak wy to robicie?!” – sama nie wiem, dla nas to wszystko wydaje się takie oczywiste, to że chcemy już zawsze być razem. Może mieliśmy farta, a może tak długo się kochamy, bo:

Nigdy nie pozwoliliśmy, żeby ktoś rozbił naszą jedność

To jest najpiękniejsze, nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej. Obserwuję świat i nie umiem pojąć, że tyle par ze sobą walczy, stoi po przeciwnych stronach barykady. Przez te wszystkie lata zawsze wiedziałam, że ON stanie zawsze za mną murem. Że ktokolwiek by mnie nie zaatakował, cokolwiek by się nie zdarzyło – ON będzie po mojej stronie, a ja po jego. Nawet gdy któreś z nas ma zupełnie inny pogląd, jest innego zdania, „na zewnątrz” zawsze jesteśmy razem, zawsze jesteśmy sobie podporą. Nasze różnice i problemy, nasze konflikty i kompromisy – to tylko nasza sprawa, to załatwiamy w naszym domu.

Nie zapomnieliśmy nawet na chwilę o szacunku

To dla nas nieprzekraczalna granica. Jeśli zabraknie szacunku, nie ma już niczego (a co dopiero miłości). W najtrudniejszych momentach, najgorszych kłótniach nigdy nie zabrało nam wzajemnego szacunku. Chyba właśnie w takich momentach wiesz, czy to jeszcze jest miłość. Nie myślisz wtedy o rozstaniu, nie bierzesz pod uwagę takiej opcji, jakby w ogóle ta możliwość nie istaniała.

Możesz się wściekać, złościć, mieć żal, miotać szukając rozwiązania – ale w każdym wariancie nadal występujecie jako „MY”.

Potrafiliśmy odpuścić, bo naprawdę mało jest w życiu rzeczy, dla których warto poświęcić drugą osobę

To trochę przypomina otwartość na zmiany, gotowość do poznawania nowego. Zapewne masz kilka rzeczy, których nie lubisz, np. potrawy – ale wśród nich są takie, które zjesz i takie, na myśl o których robi ci się niedobrze. Podobnie jest w życiu – masz granice, których nikomu przekraczać nie wolno, nie wolno nawet o to prosić. I w małżeństwie musicie tego przestrzegać. Odpuszczanie w związku to trochę zjedzenie tej pomidorowej, za którą nie przepadasz, gdy jemu/jej na tym zależy. Ale odpuszczanie to też, nie proszenie o to by ona/on spróbowali krewetek, na które nawet nie mogą i nie chcą patrzeć.

Wiesz, że są rzeczy, o które nie powinieneś prosić, na które nie powinieneś nalegać i takie, na które zgoda nie jest dla ciebie policzkiem, a zwykłym ustępstwem, dobrą wolą, ustąpieniem.

Nie musieliśmy trzaskać drzwiami i bić talerzy – rozwiązywaliśmy sprawy na bieżąco

Zawsze rozmawialiśmy. Zawsze dbaliśmy o to, by nie zasypiać w milczeniu i złości. I zawsze dawaliśmy sobie czas. Ale pamiętaj dawać czas, nie znaczy udawać, że nic się nie stało.

Oboje chcieliśmy założyć rodzinę. Wychowywaliśmy wspólnie dzieci

Naprawdę wspólnie. Nawet, gdy przez chwilę nasz dom żył rytmem klasycznego patriarchatu. Ja z dziećmi, on wiecznie zapracowany, żeby starczyło do pierwszego. Oboje powołaliśmy dzieci do życia, oboje założyliśmy rodzinę i oboje mieliśmy wobec niej zobowiązania. Było łatwiej – bo łączyły nas fundamentalne zasady. Tak, rozmawialiśmy o tym „przed ślubem”, życie nas sobą nie zaskoczyło, gdy zniknęły fajerwerki.

To może wydawać się dziś abstrakcyjne, bo coraz częściej (z bardzo różnych powodów) powiększenie rodziny jest traktowane, jako odległa przyszłość. Tak odległe, że zazwyczaj kochankowie długo nie zaprzątają sobie tym tematem głowy. Może właśnie tym wygraliśmy na starcie?

Nie przestaliśmy być dla siebie ważni

I wtedy gdy pojawiły się dzieci, i wtedy, gdy ktoś oczekiwał od nas czegoś innego, i wtedy, gdy żegnaliśmy swoich bliskich. Przez czterdzieści lat w każdym związku dzieje się bardzo wiele. I przez te czterdzieści lat wiedziałam, że:
– on zawsze jest i zawsze będzie, choćby nie wiem co,
– mój dom jest moim schronienem, oazą – w dużej mierze dzięki niemu,
– nie jedyne czego się obawiam, to to, że mogłoby go zabraknąć – ze wszystkich innym można sobie w życiu poradzić,
– on myśli to samo.

Oboje chcieliśmy być dorośli. Dzieliliśmy ze sobą wszystko co mamy

Łóżko, troski, kłopoty, pieniądze i radości. To nasze „MY” oznaczało, odpowiedzialność za druga osobę – i tę wewnętrzną świadomość, że cokolwiek robię, każda decyzja którą podejmuję dotyczy nas, nie mnie – nas. To najlepszy hamulec etyczny, bodziec do dojrzałości, do lepszych relacji z innymi ludźmi. Świadomość, że tak naprawdę nikt nie jest samotną wyspą – mimo, że chwilę wcześniej, w buncie młodości byliśmy gotowi oddawać życie za swoją niepokorną niezależność. Miłość uczy pokory – ale ta dobra miłość odwdzięcza się zupełnie innym, lepszym i świadomym życiem.

Wybaczaliśmy

Bo przecież mimo wszystko, tak bardzo się różnimy. Czasem  zawarte kompromisy uwierały któreś z nas jak za mała skarpeta. Czasem nieświadomie gwałciliśmy swoje marzenia, priorytety, cele. Ale wybaczaliśmy sobie i każde z nas ciężko pracowało nad tym, żeby swoich błędów nie powtarzać, winy wynagrodzić, sprawić by znów nie zrobić sobie krzywdy. A to pozwalało nam budować zaufanie, bliskość.

Pamiętam taki moment, gdy Tomek wrócił z pracy obwieszczając, że własnie okazyjnie kupił świetny samochód. Dzieci piszczały z radości, on ciężko przełykał ślinę, a ja byłam blada jak kreda. Nie mieliśmy zbyt wiele pieniedzy, okazja okazała się starym gratem (dawno już pełnoletnim), do którego przyszło nam dokładać jeszcze długie lata. Ale w ostatecznym rozrachunku, to były tylko rzeczy, zła decyzja, zła ale nie naruszająca niczyjej godności. Dziś to nawet zabawne, że zwykły przedmiot, samochód mógł tak mocno zakłócić czyjeś poczucie bezpieczeństwa. Cieszę się, że ani samochód, ani inny kolor szafki niż ten wymarzony, nigdy nie okazał się wazniejszy od człowieka.

Szczere przebaczenie pozwala się uwolnić. Nie musicie wtedy krzyczeć „bo ty zawsze, a ty  nigdy”.

Wy, młodzi rozpaczliwie szukacie gwarancji na miłość. My nie mieliśmy tyle śmiałości, mieliśmy za to nadzieję, że razem wszystko może nam się udać.

Udało. Raz lepiej, raz gorzej, jak to w  życiu. Choć nigdy tego, jak to zrobić, nie planowaliśmy. Po czterdziestu wspólnych latach chyba nadal szczenięco wierzymy, że po prostu nam się uda, bo mamy siebie.

I tego wam życzę w miłości. Nie musieć wybierać między miłością a szczęściem, kochać bez krzywdy i całym sercem. A reszta, a reszta zawsze jakoś się ułoży. W końcu macie siebie.

Ewa

PS: Napisz proszę jeszcze, żeby nigdy nie tłumaczyły miłością przemocy i krzywdy. To nie jest miłość. To zło, czasem choroba, ale na pewno nie miłość (choć tak bardzo jej łakniemy za wszelką cenę).


Wysłuchała: Hanna Szczygieł


Zobacz także

Marzenia Matki Niespełnione. Czyli co ułatwiłoby mi życie, a czego jeszcze nikt nie wymyślił

Regulamin konkursu „Wspomnienia mają swoje zapachy”

Przystojny Daniel Craig powróci jako agent 007. I to nie raz!