Go to content

7 powodów, dla których warto uczyć dzieci mediów

„Edukacja medialna bywa utożsamiana z procesem zaznajamiania młodzieży z technicznymi aspektami komunikacji społecznej. To błąd. Nie o znajomość sprzętów, urządzeń i programów bowiem tutaj chodzi, a o naukę krytycznego, refleksyjnego odbioru przekazu medialnego” – przekonuje doradczyni metodyczna ds. nowych mediów i nowoczesnej edukacji medialnej – Anna Hacuś z #SowardMediaKids.

W praktyce oznacza to wyposażenie dzieci i młodzież w narzędzia i umiejętności, dzięki którym będą świadomymi użytkownikami mediów. Dlaczego warto uczyć dzieci mediów?

Oto 7. Powodów, dla których warto zapisać dziecko na zajęcia z edukacji medialnej

Nauka krytycznego myślenia

Edukacja medialna ma na celu nauczenie uczniów, jak skutecznie analizować i oceniać informacje pojawiające się w mediach. Warto uczyć dzieci i młodzież, jak rozróżniać wiarygodne źródła informacji od fałszywych, rozumieć manipulacje w mediach i
identyfikować uprzedzenia czy ukryte intencje.

Rozwój umiejętności cyfrowych

Zajęcia medialne pozwalają dzieciom zdobyć umiejętności cyfrowe, które są niezbędne do funkcjonowania w dzisiejszym świecie. Dzieci uczą się obsługiwania sprzętu elektronicznego, korzystania z programów komputerowych i edytorskich oraz tworzenia różnorodnych treści cyfrowych. Te umiejętności są przydatne nie tylko w edukacji, ale również w przyszłym życiu zawodowym.

Rozwój kreatywności

Edukacja medialna zachęca uczniów do aktywnego tworzenia treści medialnych. Dzieci uczą się, jak wyrażać swoje pomysły i opinie za pomocą różnych mediów, takich jak pisanie, fotografia, wideo itp. Kreatywne tworzenie treści daje uczestnikom #SowardMediaKids możliwość wyrażania siebie i rozwijania swojego głosu – to ważne kompetencje życiowe: zarówno tu i teraz, w czasie edukacji, jak i w przyszłości.

Nauka bezpieczeństwa

Media społecznościowe odgrywają dużą rolę w życiu dzieci i młodzieży. Edukacja medialna uczy, jak bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystać z platform społecznościowych. „Chcemy, aby dzieci rozumiały konsekwencje swoich działań online, potrafiły dbać o prywatność i wiedziały, jak budować pozytywne relacje w sieci” – dodaje Anna Hacuś.

Wsparcie rozwoju społecznego

Podczas zajęć medialnych dzieci pracują w grupach, uczą się współpracy i komunikacji. Wspólnie rozwiązują problemy, wymieniają się pomysłami i wspierają się nawzajem w procesie tworzenia treści medialnych. To wspaniała okazja do budowania więzi i rozwoju umiejętności społecznych.

Nauka empatii i szacunku

Edukacja medialna ma na celu rozwijanie empatii i szacunku wśród uczniów. Uczestnicy uczą się rozumienia różnorodności, poszanowania poglądów innych ludzi i wykazują szacunek dla różnych kultur, grup społecznych i perspektyw.

Wsparcie kompetencji komunikacyjnych

Edukacja medialna wspiera rozwój umiejętności komunikacyjnych uczniów. Nauka jasnego wyrażania swoich myśli i uczuć, rozumienia słuchaczy i dostosowywania komunikacji do różnych mediów jest kluczowa w społeczeństwie opartym na mediach.

„Edukacja medialna ma na celu przygotowanie uczniów do skutecznego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, w którym media odgrywają kluczową rolę”- mówi Anna Hacuś, autorka programu #SowardMediaKids, który został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie na najbardziej rozwojową inicjatywę dla dzieci.

Jeśli i Ty chcesz, aby Twoje dziecko stało się świadomym użytkownikiem mediów, wejdź na https://smartkids.soward.eu/nasze-zajecia/media-kids/ i skorzystaj ze sprawdzonego programu edukacyjnego.