Kosmetyki Uroda Włosy

Odżywka, która nadąży za twoim tempem życia? Wypróbujcie genialną odżywkę do włosów 20 w 1 Czarna Orchidea

Redakcja
Redakcja
3 czerwca 2019
Fot. iStock / Bakharev
 

Lista codziennych obowiązków spoczywających na współczesnej kobiecie wydaje się czasem nie mieć końca. Mimo że przedstawicielki płci pięknej do perfekcji opanowały multitasking, nadal wiele z nich często musi wybierać pomiędzy odhaczeniem kolejnego zadania a chwilą dla siebie. W codziennej gonitwie panie zapominają o choćby odrobinie relaksu, jaką daje na przykład pielęgnacja włosów. Są produkty, które odpowiednio dobrane dostosują się do tempa naszego życia.

Produktem, który doskonale pasuje do każdej torebki jest multizadaniowa odżywka w sprayu 20w1 Czarna Orchidea. Jej zastosowanie jest uniwersalne, więc można skorzystać z niej zarówno na suche, jak i wilgotne kosmyki –  w każdym przypadku bez konieczności spłukiwania.

Skład odżywki bazuje na naturalnych komponentach – wyciągu z 12 ziół (rozmarynu, rumianku, arniki, jasnoty, szałwii, sosny, rukwi, łopianu, cytryny, bluszczu, nagietka, nasturcji), czerwonych algach Nori, aloesie, witaminie PP czy keratynie. Linia zapachowa, podobnie jak w przypadku pozostałych produktów z serii Czarna Orchidea, jest bardzo intensywna i długotrwała.

Odżywka działa powierzchniowo, natychmiast ułatwiając rozczesywanie, zwiększając elastyczność włosów, nadając im połysk, objętość czy eliminując elektryzowanie, a także kondycyjnie, poprawiając stan włosów uszkodzonych – odżywiając je, nawilżając, odbudowując, wzmacniając i redukując łamliwość. Ponadto chroni przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, zabezpiecza przed utratą koloru i matowieniem, a także zapobiega rozdwajaniu końcówek. Podczas procesu stylizacji z powodzeniem może zastąpić inne kosmetyki, zapewnia bowiem ochronę termiczną, skraca czas suszenia, przyspiesza prostowanie, ale też definiuje włosy kręcone. Odżywka przeciwdziała również starzeniu się włosów, podkreśla ich naturalne piękno, a jednocześnie nie obciąża. – Udało nam się opracować produkt działający kompleksowo i naprawdę skutecznie, o czym przekona się każdy, kto po niego sięgnie. Użytkowników, szczególnie tych zabieganych, na pewno ucieszy fakt, że oprócz fantastycznych właściwości, szybko i wygodnie się go aplikuje – dodają Andrzej Wierzbicki i Tomasz Schmidt z WS Academy, twórcy kosmetyków.

„Szybkie tempo życia i pielęgnacja nie idą ze sobą w parze” – do obalenia tego mitu wystarczy odpowiednio dopasowany produkt! Włosy mogą być zdrowe bez konieczności fundowania im czasochłonnych i drogich zabiegów odżywczych.

Fot. Materiały prasowe

Pojemność -150 g
Cena – 29,99 zł w drogeriach Rossmann


Artykuł powstał we współpracy z WS ACADEMY


Kosmetyki Uroda Włosy

Regulamin konkursu „Odnajdź w sobie radość dziecka”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
3 czerwca 2019
Fot. iStock / Imgorthand
 

Regulamin konkursu „Odnajdź w sobie radość dziecka”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Odnajdź w sobie radość dziecka”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Odnajdź w sobie radość dziecka” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Oh!me, Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 03.06.2019 do 17.06.2019, wyniki zostaną opublikowane na stronie www.ohme.pl do dnia 27.06.2019 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie są PZU, Smart Kid Belt, Bartek i Monolith Films, zwani dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe:
  Pokażcie nam, jak się bawicie i głaszczecie swoje wewnętrzne dziecko! Wszystkie chwyty dozwolone – to może być zdjęcie, grafika, komiks, film, piosenka lub prezentacja. Zaskoczcie nas tak, jak tylko dzieci potrafią to zrobić! Jeśli chcecie przesłać pracę w formie nagrania audio lub wideo – opublikujcie ją na portalu społecznościowym lub swoim kanale YouTube (ustawienia prywatności „publiczne” – i wyślijcie do nas link!

  Prace przesyłajcie na adres [email protected] z dopiskiem „#radośćdziecka”.

  Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora oraz Sponsorów konkursu, swoich danych osobowych, uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO.

   

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu, pierwszy nadesłany e-mail.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 18 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 27.06.2019 roku  na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie są PZU, Smart Kid Belt, Bartek i Monolith Films.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 18 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
 3. Nagrody:

  5 x słuchawki JBL

  5 x podwójny zestaw pasów Smart Kid Belt

  5 x wybrane przez Laureata buty z letniej kolekcji BARTEK
  Termin realizacji: do 31.07.2019 na stronie bartek.com.pl.

  3 x zestaw nagród, składający się z:

  1 x HASBRO UGLY DOLLS FIGURKA TOREBKA NIESPODZIANKA
  1 x UGLYDOLLS. (NIE)DOSKONAŁA PRZYGODA PS4
  1 x cukierki, naklejki i zabawy z Paskudami

  Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami RODO. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub kurierską w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Kosmetyki Uroda Włosy

„Listy do K.”. Akcja #matko i córko

Listy do redakcji
Listy do redakcji
3 czerwca 2019

Ten list bierze udział w akcji #Matko i córko. Weź udział w zabawie

Listy do K.

Kasieńko!

Gdy patrzę na Ciebie, na maluteńkie stópki i rączki, bystre niebieskie oczka i malinowe usteczka, tyle chciałabym Ci powiedzieć. Póki co musi wystarczyć mój kojący głos, a nie słowa, bo ich nie rozumiesz. I moja obecność też musi Ci wystarczyć. Zawsze i wszędzie, bo inaczej tracisz poczucie bezpieczeństwa. Już teraz powtarzam Ci, że jesteś moim cudem i ratunkiem. Moim sensem życia, choć za mała jesteś, by to pojąć. Teraz chcę, żebyś wiedziała, że jestem obok, czujna na Twoje potrzeby. Rezygnuję z moich, by zaspokoić Twoje. Nie śpię, kiedy ogarnia mnie zmęczenie. Nie jem, gdy jestem głodna. Nie spotykam się z przyjaciółmi, kiedy mam ochotę. Ty dyktujesz mi dzień. Z Tobą odkrywam nowy świat. Uczę się Ciebie i siebie.

Dzięki Tobie zrzuciłam z siebie egoizm, spojrzałam dalej niż czubek własnego nosa. Nie myślę ja, lecz My. Swoją przyszłość definiuję Tobą. Uczę się odpowiedzialności. Codzienne piszę z niej klasówkę. Idzie mi coraz lepiej. Staję się lepsza dla Ciebie i siebie. W tym macierzyństwie powoli zdobywam kolejne poziomy. Rozważnie. Tu nie ma miejsca na pomyłkę. Tu nie mam dziesięciu żyć. Mam je jedno i Ty wypełniasz je po brzegi. Zrobię wszystko, byś była zdrowa i radosna. Pokażę Ci świat. Wytłumaczę Ci go jak umiem najlepiej. Słowami, smakami, kolorami, muzyką, gestami, obrazami.

Dam Ci tyle miłości, ile zdołam. Byś mogła zasnąć i budzić się beztrosko coraz mądrzejsza każdego dnia.

Kasiu!

Dziś ubrałam Cię w białą bluzkę z kołnierzykiem, granatową spódniczkę i białe rajstopki. Zaplotłam Twoje pukle w dwa warkoczyki. Idziemy razem do szkoły. Jesteś dzielna i już taka duża. Sama wiążesz sznurówki, jeździsz na rowerze, a rolkach i łyżwach lepiej niż ja. Pięknie rysujesz. Jesteś szalenie wrażliwa i pokazujesz to na każdym swoim rysunku. Dziś zaczynasz nowy rozdział w swoim życiu. Chcę byś pamiętała, że jestem z Ciebie dumna. Że dla mnie jesteś najwspanialsza i że nie musisz mieć piątek, i szóstek od góry do dołu. Że nie każda koleżanka czy kolega musi Cię lubić. Trudno, ich strata. Ale na pewno poznasz wspaniałych przyjaciół, być może na całe życie.

Nauczysz się tu wielu rzeczy. I obiecuję, że w czymś będziesz świetna, a w czymś przeciętna. Nie przejmuj się tym. Szlifuj swój talent, nie marnuj czasu i energii na to, by wyjść centymetr poza tę przeciętność. Pamiętaj, że pani w szkole też może mieć gorszy dzień i kiedyś zapomni Ci wstawić za coś plusa. Wszystkim przecież zdarza się o czymś zapomnieć.

To w szkole zaczniesz się zmieniać. Usamodzielniać, podkreślać swoją niezależność i się buntować. Zmieni się Twoje ciało. Nie do końca może Ci się podobać, ale pamiętaj zanim łabędź stał się taki piękny, był brzydkim kaczątkiem. Znasz tą bajkę. Lubiłaś jak Ci ją czytałam. Dbaj o to ciało. Ono chwilowo może wyglądać nie tak jakbyś chciała, by w końcu osiągnąć piękny, kobiecy kształt. Nie ulegaj modzie i trendom. Nie musisz wyglądać jak wszystkie dziewczyny dookoła. Bądź po prostu sobą.
W jakimś momencie przestanę być dla Ciebie ważna. Koleżanki zajmą moje miejsce. Słuchaj wtedy intuicji. Bądź ostrożna i jeśli ktoś każe Ci coś dla przyjaźni udowodnić to znaczy, że nie rozumie, czym ta przyjaźń jest.

To w szkole zakochasz się pierwszy raz. I pewnie nie ostatni. Będzie pięknie, magicznie. Stawiaj siebie na pierwszym miejscu. Oczekuj szacunku, a gdy go nie otrzymasz, oznacza to, że ta osoba nie jest Ciebie warta. Mogą pojawić się łzy, gdy serce pęknie Ci na miliony kawałków. To minie, obiecuję. Może przyjdziesz się wtedy przytulić. Może opiszesz w pamiętniku, co czujesz i zachowasz to dla siebie. Pamiętaj, że po każdej burzy świeci słońce i że karma wraca. Zawsze.  Bądź więc dobra dla siebie, ludzi i świata, nawet gdy złość, i smutek przysłania wszystko. Jesteś mądra i piękna. Dasz radę!

Katarzyno!

Przed chwilą zdmuchnęłaś osiemnaście świeczek na ulubionym czekoladowym torcie. To było jakby wczoraj. Zdałaś maturę i zdecydowałaś, że chcesz iść na studia. Serce podyktowało Ci jakie. Ja mogłam Cię tylko wspierać i wierzyć dalej, że dasz radę.

Oczywiście dałaś, choć przyszło Ci iść pod górę, by za chwilę spaść boleśnie w dół. Było śmieszno i smutno. Przekonałeś się, czym jest prawdziwa przyjaźń i że pierwsza miłość nie musi być tą ostatnią. Że dla niektórych ludzi pieniądze są ważniejsze niż drugi człowiek, ale i że w trudnej chwili możesz liczyć na Ankę, z którą się znasz od pierwszej klasy. Przekonujesz się, że życie jest usłane różami, ale większość z nich ma kolce i trzeba cholernie uważać, żeby się nie dać pokłuć. A jak już trafi się na kolec, należy zagryźć zęby, uronić więcej niż jedną łzę, może zwątpić, by nabrać siły i iść dalej.

Wiesz, że możesz na mnie zawsze liczyć. Że usuwam się w cień, byś samodzielnie mogła żyć swoim życiem i podejść do mnie, gdy będziesz tego potrzebować.

I dziękuję Ci, że to mnie wybrałaś na swoją towarzyszkę na sali porodowej. Dałam Ci życie, prowadziłam przez nie, by stopniowo wypuszczać Cię ze swoich ramion. Ty znów wracasz do mnie, obdarzając zaufaniem, szukając poczucia bezpieczeństwa, które zawsze starałam Ci się dać. Chcesz, bym w najważniejszym dla Ciebie dniu to ja trzymała Cię za rękę i dostąpiła zaszczytu zobaczenia mojej wnuczki, a Twojej córki jako pierwsza. Chcesz, bym w wychowaniu małej Ci pomogła. Ja, jak do tej pory, będę obecna w Twoim życiu na tyle, na ile będziesz mnie potrzebować. Jestem pewna, że dasz radę. Zapewne popełniłam podczas naszej wędrówki wiele błędów, ale mimo to widzę, że mając taką córkę, odniosłam sukces. Nie chcę byś mnie ślepo naśladowała. Skorzystaj z moich rad i pamiętaj, że dziecko wystarczy kochać mądrze. Reszta przyjdzie sama. Spójrz na siebie. Mi się przecież udało. Ty zrobisz to jeszcze lepiej!

Twoja Mama
Autor: Poli Ann

Akcja #matko i córko

Zbyt często brakuje nam słów. Zbyt często odkładamy prawdziwe życie na później. Dziś nie odkładaj już niczego. Usiądź i napisz do niej list. Wyjątkowy. Być może jest jeszcze tak mała, że biega po piaskownicy – nie szkodzi. Przyjdzie odpowiedni czas na jego przeczytanie…

Przyłączcie się dzisiaj do naszej akcji. Niech tegoroczny Dzień Matki będzie czasem budowania niezniszczalnych zamków. Momentem przypominającym nam wszystkim o tym, co najcenniejsze – czasie na bycie ze sobą blisko.

Napisz list do swojej córki i przyślij go do nas.

Prace przesyłajcie na adres [email protected] z dopiskiem „#matkoicórko” oraz informacją, jak chcecie zostać podpisane (w przypadku braku informacji, list podpiszemy pierwszą literą imienia lub nicku).

Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora oraz Sponsorów konkursu, swoich danych osobowych, uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO.

Nagrody:

1 x Wyciskarka wolnoobrotowa Kuvings EVO820 (kolor grafitowy)*

Fot. Materiały prasowe

Wyciskarka wolnoobrotowa Kuvings EVO820 otrzymała nagrodę Red Dot Award, która nazywana jest przez wielu „Oscarem Designu”. Przez brytyjski Independent uznawana jest, jako Rolls-Royce wśród wyciskarek. Jakość wyciskarek docenili także polscy konsumenci, którzy przyznali wyciskarkom Kuvings złoty Laur Konsumenta już czwarty raz z rzędu. Kuvings – na całe owoce.

*Cena detaliczna: 2390 zł. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) wydanie nagród, o których mowa w ust.1 powyżej, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Sponsor dodatkowo przyznaje laureatowi nagrodę finansową w wysokości odpowiadającej wysokości należnego podatku od wygranej oraz w imieniu laureata ureguluje zaliczkę na podatek dochodowy z tytułu wygranej. Warunkiem wydania nagrody jest uregulowanie zaliczki na podatek dochodowy.

 

5 x Depilator Panasonic ES-EL8A 

Fot. Materiały prasowe

 

Głowica depilatora delikatnie usuwa włoski razem z cebulkami, a głowica golarki pasmami ścina włoski przy skórze.
Funkcjonalne nasadki usuwają niechciane włosy z wszystkich części ciała. Kliknij przycisk, aby sprawdzić możliwości optymalnej pielęgnacji każdej z części ciała.

Fot. Materiały prasowe

3 x zestaw książek, składający się z:

1 x Nie wiem gdzie jestem

„Wzruszająca opowieść o trójce młodych ludzi. Dzięki przypadkowemu spotkaniu ich życie zmieni się na zawsze. Głęboko skrywane tajemnice wyjdą na jaw, a oni przekonają się, że najlepszym lekarstwem na każdą stratę i tęsknotę jest drugi człowiek. Niezrównana Gayle Forman ofiaruje swoim czytelnikom emocjonalne katharsis.”

1 x  Słodkie i gorzkie migdały

Inspirująca, napisana z rozmachem opowieść o kobiecie, która chcąc uchronić rodzinę przed okrucieństwami drugiej wojny światowej, walczy o przetrwanie na ubogiej włoskiej prowincji.

Rok 1923. Dwudziestopięcioletnia Maria Vittoria mieszka w niewielkiej górskiej wiosce. Gdy ojciec przyprowadza do domu mężczyznę, który ma zostać jej mężem, Maria zabiera ze sobą własnoręcznie haftowaną pościel i figurkę Madonny z Gór i wyrusza z nieznajomym, żeby stworzyć z nim własną rodzinę. Przyszłość okaże się jednak zupełnie inna od jej wyobrażeń.

„Słodkie i gorzkie migdały” to opowieść o kolejnych dekadach życia Marii Vittorii – przeprowadzce do małego miasteczka na równinach, gdzie wraz z mężem będzie prowadziła sklep, narodzinach pięciorga dzieci, a także dramatycznej walce o przetrwanie w okrutnych, ciężkich czasach pod rządami Mussoliniego, gdy opowiedzenie się po niewłaściwej stronie mogło kosztować życie. Dzieci dorastają, a małżeństwo przechodzi kryzysy, Maria zaś wytrwale będzie scalać rodzinę, nie tracąc wiary i miłości, aż pewnego dnia podejmie decyzję, która zaważy na życiu wszystkich…

1 x  Buntowniczki. Niezwykłe Polki, które robiły co chciały

Nie akceptowały świata, który je otaczał, i były gotowe pójść na wojnę nawet z największymi – męskimi – autorytetami epoki. Nie znaczy to, że były wrogami mężczyzn, gdyż to właśnie mężczyźni stawali się ich największymi zwolennikami, otaczając buntowniczki aurą niewyobrażalnego wręcz uwielbienia. Wiele z naszych buntowniczek pozostawiło po sobie barwne – i zdumiewająco szczere – wspomnienia. Po wielu dekadach, a nawet wiekach od ich powstania to wciąż niezwykle inspirująca lektura. Zasiane przez nie ziarno buntu kiełkuje wciąż w nowych pokoleniach Polek.”

2 x książka „Buntowniczki”

1 x zestaw kosmetyków WS ACADEMY, składający się z:

Fot. Materiały prasowe

1 x Książka Tomasza Schmidta „Pod włos, czyli kiedy powinnaś zmienić fryzjera” to próba wyłowienia z natłoku informacji uniwersalnych prawd o ludzkim wyglądzie. Pomiędzy wierszami autor przemyca najważniejszą bodaj myśl książki jaką jest samoakceptacja, która w dzisiejszym świecie występuje rzadko i niczym gatunek zagrożony wymarciem wymaga autentycznej ochrony. O byciu sobą, z sercem na dłoni, uśmiechem na twarzy i ” Pod Włos ”.

1 x Profesjonalny szampon z ekstraktem z egzotycznych owoców oczyszcza włosy oraz skórę głowy, pozostawiając je nawilżone. Ekstrakty z mango i marakui, dzięki właściwościom zmiękczającym, dogłębnie odżywiają oraz regenerują włosy.

1 x Profesjonalna odżywka do włosów z ekstraktem z egzotycznych owoców. Odpowiednia ilość składników pielęgnujących działa antystatycznie, zapobiegając puszeniu się włosów i ich elektryzowaniu. Cukry i witaminy zawarte w wyciągu z papai pomagają nawilżyć oraz odświeżyć włosy. Dodatkowo, prowitamina B5 poprawia stan uszkodzonych włosów oraz nadaje im wyjątkową gładkość i blask.

1 x Żel do włosów STRUKTURA to klasyka w nowym, profesjonalnym wydaniu. Służy utrwaleniu i podkreśleniu kształtu fryzury, zapewniając przy tym bardzo mocne i długotrwałe utrwalenie. Może być stosowany na mokre lub suche kosmyki, a najlepsze efekty da na normalnych i grubych włosach. Sprawdzi się też w przypadku loków, podkreślając ich naturalny skręt.

1 x Lakier do włosów FORMA mocno utrwali i podkreśli kształt każdej fryzury. Nada włosom połysk i pozwoli na uzyskanie efektu świetlistego, a jednocześnie naturalnego wykończenia. Nie skleja włosów i nie pozostawia na nich osadu, ale dyscyplinuje je, działa antyseptycznie oraz chroni przed wilgocią. Jego dodatkowym atutem jest słodki, landrynkowy zapach.

2 x zestaw kosmetyków WS ACADEMY, składający się z:

Fot. Materiały prasowe

1 x Profesjonalny szampon z ekstraktem z egzotycznych owoców oczyszcza włosy oraz skórę głowy, pozostawiając je nawilżone. Ekstrakty z mango i marakui, dzięki właściwościom zmiękczającym, dogłębnie odżywiają oraz regenerują włosy.

Cena – 29.99 zł

1 x Profesjonalna odżywka do włosów z ekstraktem z egzotycznych owoców. Odpowiednia ilość składników pielęgnujących działa antystatycznie, zapobiegając puszeniu się włosów i ich elektryzowaniu. Cukry i witaminy zawarte w wyciągu z papai pomagają nawilżyć oraz odświeżyć włosy. Dodatkowo, prowitamina B5 poprawia stan uszkodzonych włosów oraz nadaje im wyjątkową gładkość i blask.

Cena – 29.99 zł

1 x Żel do włosów STRUKTURA to klasyka w nowym, profesjonalnym wydaniu. Służy utrwaleniu i podkreśleniu kształtu fryzury, zapewniając przy tym bardzo mocne i długotrwałe utrwalenie. Może być stosowany na mokre lub suche kosmyki, a najlepsze efekty da na normalnych i grubych włosach. Sprawdzi się też w przypadku loków, podkreślając ich naturalny skręt.

Cena – 24,99 zł

1 x Lakier do włosów FORMA mocno utrwali i podkreśli kształt każdej fryzury. Nada włosom połysk i pozwoli na uzyskanie efektu świetlistego, a jednocześnie naturalnego wykończenia. Nie skleja włosów i nie pozostawia na nich osadu, ale dyscyplinuje je, działa antyseptycznie oraz chroni przed wilgocią. Jego dodatkowym atutem jest słodki, landrynkowy zapach.

Cena – 24,99 zł

5 x zestaw Floradix, składający się z:

1 x Floradix żelazo i witaminy 500 ml,

1 x Floradix żelazo i witaminy 250 ml,

 • W płynnej formule
 • Zawiera ekstrakty ziołowe i koncentraty soków owocowych
 • Żelazo, witaminy B2, B6,B12 i C przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia

Składniki: Zawiera żelazo – składnik niezbędny do regeneracji czerwonych krwinek, a tym samym wspomagający prawidłowe funkcjonowanie serca, wątroby, układu pokarmowego i mięśni. Składnikami dodatkowymi są wyciągi z kopru włoskiego i kłącza perzu, które poprawiają działanie układu trawiennego, co jest istotne w procesie przyswajania żelaza z pożywienia.

Dla kogo? Dla osób, które chcą utrzymać prawidłowy poziom żelaza we krwi. Polecany w stanach zwiększonego zapotrzebowania organizmu na żelazo – w momentach intensywnego wzrostu organizmu (dzieci), w czasie ciąży, karmienia piersią, a także przy diecie, która zawiera małą ilość tego składnika (np. wegetariańskiej).

Zalety: Zawiera dobrze przyswajalne żelazo. Nie powoduje zaparć. Produkt w stu procentach naturalny.

Suplement diety

1 x Floradix tabletki 84 szt.

Floradix tabletki to źródło organicznego żelaza, witamin B2,B6, B12, C oraz kwasu foliowego, które przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Dla kogo? Floradix jest adresowany głównie dla kobiet: przemęczonych, odchudzających się, aktywnych, planujących ciążę, w ciąży, w okresie laktacji.
Jest również idealny dla młodzieży, osób starszych, rekonwalescentów, wegetarian.

Zalety: jest wygodny w użyciu i pozwala zachować równowagę żelaza oraz witamin B1, B2, B6, B12, C i kwasu foliowego w organizmie.

5 x Floradix żelazo i witaminy 250 ml

Przy zalecanym spożyciu: 2 x dziennie po 10 ml – opakowanie 500 ml wystarczy na 25 dni, opakowanie 250 ml na 12 dni. Tabletki  przy spożyciu 2 x dziennie po 2 tabletki wystarczą one na 42 dni.

Akcja trwa od 20.05.2019 do 10.06.2019 roku. Regulamin akcji dostępny jest tutaj.

TWOJE DANE: Pamiętaj, udział w konkursie jest dobrowolny. Dodając swój komentarz, wyrażasz zgodę na opublikowanie twojego imienia i nazwiska (lub pseudonimu), w przypadku ewentualnej wygranej, na liście laureatów, czyli na wykorzystanie i przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu (zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO). Nie używamy twoich danych do  innych celów, niż czynności związane z niniejszym konkursem.


Zobacz także

10 klasycznych błędów, które mogą kosztować cię utratę ładnego uśmiechu

7 produktów z kosmetyczki, na których nie warto oszczędzać

Slugging

Slugging, koło ratunkowe dla przesuszonej skóry. Dlaczego warto go stosować?