Go to content

Sprawdź swój poziom inteligencji emocjonalnej [QUIZ]

Inteligencja emocjonalna - sprawdź czy ja masz QUIZ
Fot. Pexels

Jak inteligentne są twoje emocje? Wysoka inteligencja emocjonalna jest atutem w dzisiejszym świecie. Wpływa na relacje z innymi, satysfakcję z życia i umiejętność radzenia sobie ze stresem. Pomaga nam rozwiązywać problemy codzienności. Jej brak to nie tylko niedojrzałość, ale również spore utrudnienie na drodze do najmniejszych sukcesów w relacjach z innymi.

Rozwiąż nasz quiz i sprawdź swój poziom inteligencji emocjonalnej

Inteligencja emocjonalna,

inaczej EQ (ang. Emotional Intelligence Quotient; także EI – Emotional Intelligence) – kompetencje osobiste człowieka w rozumieniu zdolności rozpoznawania stanów emocjonalnych własnych oraz innych osób, jak też zdolności używania własnych emocji i radzenia sobie ze stanami emocjonalnymi innych osób.quote rozowy ohme2

Kompetencje zaliczane do inteligencji emocjonalnej, to zdolności komplementarne w stosunku do inteligencji racjonalnej, rozumianej jako umiejętności czysto intelektualne, analityczne i abstrakcyjne, mierzone ilorazem inteligencji i wyrażane wskaźnikiem IQ [ang.] Intelligence Quotient.

Świadomość emocji jest absolutną podstawą pracy nad nimi.*


Źródło: Definicja za Wikipedia, prace Daniel Goleman