Lifestyle

Regulamin konkursu „Zainspirujmy się nawzajem”

Redakcja
Redakcja
11 stycznia 2021
Fot. iStock/AleksandarNakic
 

Regulamin konkursu „Zainspirujmy się nawzajem”

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE: „Zainspirujmy się nawzajem”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Zainspirujmy się nawzajem”” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.

  1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora, w okresie Akcja trwa od 11.01.2021 do 26.01.2021 roku. Wyniki zostaną opublikowane do 06.02.2021 roku.
 2. Sponsorami nagród w Konkursie jest: producent marki Epson – zwany dalej Sponsorem.
 3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.

  Zadanie konkursowe:

  W komentarzach po tym tekstem należy podzielić się swoim sposobami na to, jakie pomysły narodziły się uczestnikom konkursu przez ostatnie miesiące na wspólne spędzanie czasu. 

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu, pierwszy zapisany komentarz na platformie do komentowania pod artykułem:

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. Trzech laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do 27.01.2021 roku.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

  1. Sponsorami nagród w Konkursie jest producent marki Epson- zwany dalej Sponsorem.
  2. Laureatami Konkursu zostaną trzy osoby, które jury wybierze na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  3. Nagrody:

   1 miejsce: EcoTank 3150 (ok 1000zł więc kupa kasy) + papier foto A4.

   2 miejsce: papier foto A4, elegancki długopis Mercedes – Epson, kubek termiczny, torba materiałowa eco na zakupy,  książka Kabaret Hrabi

   3 miejsce: papier foto pocztówka, kubek Mercedes, torba materiałowa eco na zakupy, książka kabaret Hrabi

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i RODO. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.

Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).


Lifestyle

Jaki najmodniejszy wózek wybrać?

Redakcja
Redakcja
11 stycznia 2021
 

Młode przyszłe mamy marzą o wózku, który będzie piękny i spełni ich oczekiwania co do wyposażenia. Wygląd jest jednak jednym z najważniejszych elementów, na które zwraca się uwagę w pierwszej kolejności. Sprawdź, jak wybrać modny i dobrze zaprojektowany wózek 2w1!

Praktyczny i polecany przez mamy

Jaki powinien być najlepszy wózek dla wymagających rodziców? Taki, który sprawdzi się w każdych warunkach, o każdej porze roku. Wózek Espiro Next Multicolor  został zaprojektowany tak, aby umożliwiać rodzicom swobodne przemieszczanie się po urozmaiconych przestrzeniach, zarówno miejskich jak i w terenie. Posiada bardzo wiele funkcji, które przydają się podczas wypraw mniejszych i większych.

Gondola jest niezwykle obszerna, posiada zewnętrzny, ergonomiczny system podnoszenia zagłówka. Budkę można dodatkowo powiększyć i opuścić na dół, dzięki czemu dziecko jest w pełni osłonięte od słońca czy wiatru. Wszyta moskitiera i folia przeciwdeszczowa w zestawie przyda się na sezon wiosenno-letni. 

Unikalny design 

Wózek Espiro Next Multicolor  to wyjątkowa propozycja w kolekcji Espiro 2021. Inspiracje do niej zostały zaczerpnięte ze słynnych targów branży meblarskiej Mobile di salone w Mediolanie. Elegancja została podkreślona doborem szlachetnych odcieni szarości oraz granatu okrzykniętego nową czernią.

Tkanina została utkana z trzech przędz w różnych kolorach, splot i kolorystyka przędz zostały specjalnie dobrane przez naszych projektantów. Dbałości nie ogranicza się tylko do wyglądu. Dzięki specjalnemu wykończeniu tkaniny, wózek może być użytkowany niezależnie od warunków atmosferycznych.

Zaskakujące funkcjonalności

Zachwyt przyszłych rodziców budzi kompleksowe wyposażenie i mnóstwo przydatnych funkcji Espiro Next Multicolor  Kupując jeden wózek, możemy mieć pewność, że wystarczy on do końca okresu wózkowania.

Next jest dedykowany dzieciom do wagi aż 22kg. Dwa ciepłe pokrowce na gondolę i spacerówkę, sprawdzą się podczas zimowych dni. Tkanina jest wodoodporna, a dwie dedykowane folie przeciwdeszczowe gwarantują pełną ochronę przed opadami. Spacerówka jest bardzo wygodna, z ogromną budką chroniącą dziecko także przed słońcem. Można ją wpinać w dwóch kierunkach: przodem i tyłem do rodzica.

Idealne rozwiązanie dla maluszków ciekawych świata! Pełna wentylacja gondoli z dodatkowo opuszczanym panelem przy jej spodzie, jak również regulowana wentylacja dna sprawia, że maluch będzie miał zagwarantowany komfort termiczny, jeśli rodzisz latem. Gondolę można też łatwo złożyć na płasko do transportu lub przechowywania. Bezobsługowe koła Espiro Next Multicolor to gwarancja spokoju i beztroski: tych kół nie da się przebić, nie musisz ich dodatkowo pompować. Taki wózek to prawdziwy ideał!


Artykuł stworzony przy współpracy z marką Espiro.


Lifestyle

Wygraj drukarkę! Mamy dla was wyjątkowy konkurs – zainspirujmy się nawzajem

Redakcja
Redakcja
11 stycznia 2021
Fot. iStock/AleksandarNakic

Marzyliście kiedyś o pracy z domu? Home office jawił się wam, jako idealne rozwiązanie na ciągłe życie w biegu? Cóż, ktoś kiedyś powiedział, że lepiej niektórych marzeń nie wypowiadać na głos, bo mogą się spełnić – taki żart w sytuacji tego, co nas spotkało.

Wychodzę jednak z założenia, że nie ma co załamywać rąk. Miniony rok nas zaskoczył, przyniósł nieoczekiwane rozwiązania, o których myśleliśmy, że nie można ich wprowadzić w życie.

Jedną z tych zmian stała się praca zdalna, wiele firm zdecydowało się wysłać swoich pracowników do domu, by ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Część z nas pracuje na home office już od wielu miesięcy, inni w systemie zmianowym co jakiś czas wracają do biura. I pewnie ta sytuacja nie byłaby dla nas męcząca, gdyby nie fakt, że w domach zostały także nasze dzieci, które z krótką jedynie przerwą powróciły do szkół.

Doświadczyliśmy tego, jak trudno jest wraz z upływem mijających tygodni koegzystować razem w domu przez 24 godziny na dobę, gdzie oprócz przyjemnością, czasu spędzanego wspólnie, należy wypełnić obowiązki zawodowe i też te szkolne. Do tego dochodzą oczywiście wszystkie około domowe sprawy, które przecież nie zniknęły jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, a wręcz przeciwnie, przez to, że jesteśmy cały czas w domu, tych zadań także przybywa.

W tym czasie musimy się wykazywać ogromną kreatywnością, żeby zapewnić sobie i naszym dzieciom choć chwilę wytchnienia, poczucie, że istnieje jakaś “normalność”, a przynajmniej taka, którą próbujemy stworzyć  w tych nowych warunkach.

Jeśli chodzi o kreatywność, mamy dla was propozycję. Podzielcie się z nami swoim sposobami na to, jakie pomysły narodziły się wam przez ostatnie miesiące na wspólne spędzanie czasu. Zainspirujmy się nawzajem, podpowiedzmy sobie, jak można wykorzystać okres, gdy pomimo zmęczenia i nierzadko frustracji staramy się, by jednak nie zwariować. Wasze propozycje zamieścicie w komentarzach pod tym tekstem.

Oczywiście mamy dla autorów najciekawszych, najbardziej kreatywnych pomysłów wyjątkowe nagrody. Firma Epson, która specjalizuje się w produkcji drukarek, podpowiada, w jaki sposób można spędzić wspólnie czas – choćby spędzając go na wyszukiwaniu i drukowaniu zdjęć, a później tworzeniu albumów rodzinnych. Pamiętajcie, że wspominanie dobrych chwil z waszego życia nastraja pozytywnie, co obecnie bywa nie do przecenienia. Zajrzyjcie też na instagramową stronę marki Epson, może tam odnajdziecie nowe inspiracje, bo przecież drukować można wszystko: zadania domowe, planery, kolorowanki, które zajmą czas naszym dzieciom, a nawet rysunki do gry w memory, czy inne kreatywne narzędzia do zabawy i do pracy. Podpowiadamy również, że jeśli dołączycie do fanów marki na ich Instagramie (TUTAJ), z pewnością zostanie to docenione.

 

UWAGA KONKURS

W komentarzach pod tym tekstem podzielcie się z nami swoimi sposobami na to, jakie pomysły narodziły się wam przez ostatnie miesiące na wspólne spędzanie czasu. Dla autorów najciekawszych, najbardziej kreatywnych pomysłów mamy wyjątkowe nagrody od marki Epson.

NAGRODY

I miejsce

Dla autora najciekawszego pomysł być może inspirowanego produktami marki Epson, mamy:

Drukarkę EcoTank 3150 oraz papier fotograficzny w formacie foto A4

II miejsce

Wyjątkowy zestaw składający się z:

 • papieru fotograficznego A4,

 • eleganckiego długopisu Mercedes – Epson,

 • kubka termicznego,

 

 • torby materiałowej eco na zakupy,

 • książki Kabaret Hrabi.

III miejsce

Autor trzeciego najciekawszego pomysłu otrzyma zestaw składający się z:

 • papieru fotograficznego w formacie pocztówki,

 • kubka Mercedes,

 • torby materiałowej eco na zakupy, 
 • książki Kabaret Hrabi.

Konkurs trwa od 11.01.2021 do  26.01.2021 roku, wyniki zostaną opublikowane na stronie www.ohme.pl do  06.02.2021 roku. Regulamin konkursu jest dostępny jest tutaj.


Zobacz także

S.O.S. dla opiekunów rodzinnych

A jeśli wszystko, czego chcesz, to proste i „zwyczajne” życie?

7 czynności, które fundują nam przyjemność porównywalną do orgazmu