Lifestyle

Regulamin akcji „Mój pierwszy raz”

Redakcja
Redakcja
24 marca 2022
 

WEŹ UDZIAŁ W AKCJI: „Mój pierwszy raz”

§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Akcji pod nazwą „Mój pierwszy raz” zwanego dalej „akcją”, jest portal Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
2. Akcja zostanie przeprowadzona na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora, w okresie 24.03.2022 do 10.04.2022 roku. Wyniki zostaną opublikowane do 30.04.2022 roku.
3. Sponsorami nagród w Konkursie są: Talaria Resort&Spa, Farmona, wydawnictwo Znak, Ritualia, – zwani dalej Sponsorami.
4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

§2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w
Konkursie.
4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.

ZADANIE KONKURSOWE

Napisz historię swojej pierwszej miesiączki. Każda z nas przeżywała to po swojemu. Każdej towarzyszyły inne emocje. Inaczej wspominać ją będą młode dziewczyny, inaczej kobiety, które pamiętają czasy, kiedy stały całą rodziną w kolejce po podpaski. Ale każda taka historia zawsze będzie miała wspólny mianownik – to kobiece spraw. Fachowo nazywana
menarche, zwykle pojawia się między 11. a 14. rokiem życia. Jeśli zdarzyła się wcześniej, to również nie jest to powód do zmartwień. Czy byłyśmy gotowe na pierwszą miesiączkę? Czy można było w ogóle się do tego przełomowego momentu w życiu kobiety przygotować?

Jaki był Wasz pierwszy raz? Pełen niewiedzy, czy przeciwnie? Kto o was zadbał? Jakie emocje temu towarzyszyły?

Wybrane listy opublikujemy, nagrodzimy 13 prac. Prace należy wysyłać na adres [email protected] wpisując w temacie wiadomości „Mój pierwszy raz” oraz z informacją, jak chcecie zostać podpisane (w przypadku braku informacji, list podpiszemy pierwszą literą imienia lub nicku).

Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:

Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora oraz Sponsorów konkursu, swoich danych osobowych, uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO.

2. Za moment dokonania zgłoszenia do akcji w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
3. Jedna osoba może przesłać tylko jeden list. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania akcji, pierwszy nadesłany e-mail.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów akcji

1. Zwycięzcy akcji zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
2. Laureaci zostaną wyłonieni na podstawie najciekawszego listu wybranego przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
3. Wyniki zostaną opublikowane do 15.04.2022 roku.

 §5. Nagrody w akcji i sposób ich przekazania

1. Sponsorami nagród w akcji są: Talaria Resort&Spa – 3-dniowy pobyt w hotelu TALARIA RESORT & SPA, 2 noce z wyżywieniem dla 2 osób; Farmona – 4 zestawy 3 produktów, wydawnictwo Znak – 4 książki ONA; Ritualia – 4 zestawy 3 produktów.
2. Laureatami akcji zostaną osoby, które wybierze jury.
3. Nagrody zostaną wysłane bezpośrednio od Sponsorów w terminie do 30.04.2022r.
4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
5. O wynikach laureat zostanie poinformowany przez profil Oh!Me za pośrednictwem prywatnej wiadomości. Zwycięzca skontaktuje się z Organizatorem za pośrednictwem prywatnej wiadomości. W przypadku braku zgłoszenia się Laureata w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników, nagroda przechodzi na osobę kolejną wg. ocen redakcji.



Lifestyle

Co z nami robi zmiana czasu. Pamiętajcie, to już dziś

Redakcja
Redakcja
24 marca 2022
fot. iStock/ lolostock

Od dziś śpimy krócej. W nocy przesunęliśmy nasze zegarki o całą godzinę do przodu, by cieszyć się letnim czasem. I, jak co roku, mimo że zmiana wypada w niedzielę, będzie nam ciężko do niej przywyknąć. Wiecie, jak sobie z tym poradzić?

Ile czasu organizm potrzebuje, by przywyknąć do zmiany czasu

Zdaniem ekspertów, nasz organizm przyzwyczaja się do nowych godzin funkcjonowania  (podobnie jak w przypadku zjawiska jet lag) około tygodnia. Przez ten czas możemy odczuwać dolegliwości, takie jak nadmierna senność, zmęczenie bądź podenerwowanie, zaburzenia trawienia, zaburzenia nastroju, zaburzenia rytmu życia, ogólna. dezorientacja.

Jak możemy sobie pomóc

Możemy spróbować zaradzić kłopotom związanym ze zmianą czasu. Dr Magdalena Łużniak-Piecha, psycholog z Uniwersytetu SWPS  radzi, by w dniu poprzedzającym noc przesunięcia wskazówek zegara spróbować pójść wcześniej spać. Im łagodniej wprowadzimy wszelkie zmiany, tym lepiej. A póki pogoda nas nie rozpieszcza, spróbujmy rozpieścić się sami, na przykład porcją ulubionej porannej kawy.

Trudno nam się przyzwyczaić do myśli, że i ranek i  wieczór zapadają szybciej, niż byśmy chcieli i wciąż wydaje nam się, że możemy „dłużej posiedzieć”, że jeszcze mamy trochę czasu… Co się dzieje następnego dnia, rano, wszyscy wiemy.

Cóż, pozostaje nam podążyć za radami ekspertów i dać sobie trochę czasu. Bądźmy dla siebie w tym tygodniu bardziej wyrozumiali. Następna okazja zdarzy się za pół roku 😉

Zmiana czasu – skąd się wzięła?

Do zmiany czasu w dużej mierze przyczynił się Benjamin Franklin, który zauważył, że ludzie kładą się do łóżka o konkretnej, ustalonej godzinie. Nie kierują się słońcem, a tym samym więcej korzystają ze sztucznego oświetlenia. Choć w przygotowanym przez niego artykule było zbyt mało argumentów, by kogokolwiek przekonać do zmiany czasu, to tematem zaczęli interesować się inni.

Za inicjatora zmiany czasu na letni uznaje się Williama Willetta, który opublikował broszurę The Waste of Daylight. Zaproponował, by w okresie letnim przestawić zegary o 80 minut, co jego zdaniem przyniosłoby oszczędności na oświetlaniu. Ostatecznie pionierami zmiany czasu byli Niemcy, którzy to 30 kwietnia 1916 roku podczas pierwszej wojny światowej przesunęli wskazówki zegara o godzinę do przodu, a do tyłu 1 października 1916 roku. W Polsce nieprzerwana zmiana czasu została wprowadzona w 1977 roku, choć po raz pierwszy miała miejsce w 1919 roku.


Na podstawie: centrumprasowe.swps.pl

 


Zobacz także

Chcą być instagramerkami, a najważniejsza jest dla nich przyjaźń i bycie sobą. 8 rzeczy, które musisz wiedzieć o polskich nastolatkach. Nowy raport

„Wróć do mnie”… jest tyle okazji do powrotu. Intuicja podpowiada mi, że zmiany nie przychodzą tak łatwo

„Wiesz, czas może nieodpowiedni, ale chcę być z tobą uczciwy. Bo ja mam dwoje dzieci, no i żonę jakby też mam”