Lifestyle

Regulamin akcji #MiesiącKobiet

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
5 marca 2018
Fot iStock/macniak
 

Regulamin akcji „#MiesiącKobiet”

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE „#MiesiącKobiet”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą Konkurs „#MiesiącKobiet”” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora, w okresie  05.03.2018 – 31.03.2018. roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Oh!me do dnia 15.04.2018 roku
 3. Sponsorem nagród w Konkursie są: Drogerie Natura,  Vippi Design, Klapp Cosmetics, Klinika Młodości Blanki Pawłowskiej, BaByliss Polska, Baton Warszawski – zwani dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE

  Akcja #MiesiącKobiet 

  Codziennie będziemy zachęcać was do przyglądania się sobie. Swoim emocjom, radościom, ale też pewnie strachom. Chciałybyśmy, abyście wraz z wiosną budziły się do życia, by móc czerpać z niego jeszcze więcej. By wiedzieć: czego chcę, o czym marzę, co chciałabym zmienić. I nie bać się powiedzieć tego głośno.

  To jak? Jesteście chętne? Każdego dnia (do końca marca) umieszczać będziemy codziennie jeden wpis – wyzwanie, które sprawi, że skupicie się na sobie, choćby na chwilę. Ale przecież wszystko zaczyna się od małych kroków i krótkich chwil. Bądźcie z nami, wpisujcie swoje komentarze pod artykułami każdego dnia. Jak zawsze mamy dla was fantastyczne nagrody.

  Zadanie na dziś – zaczniemy od prostej rzeczy – w komentarzu do tego artykułu, napisz, co w sobie lubisz najbardziej.

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania.
 3. W czasie trwania konkursu można dodawać wiele komentarzy. Organizator weźmie również pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu aktywność uczestników podczas wszystkich wyzwań.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 23 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Oh!me do dnia 15.04.2018 roku

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

  1. Sponsorem nagród w Konkursie są Drogerie Natura,  Vippi Design, Klapp Cosmetics, Klinika Młodości Blanki Pawłowskiej, BaByliss Polska, Baton Warszawski  – zwani dalej Sponsorem.
  2. Laureatami Konkursu zostanie 23 osoby, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  3. Nagrody:

   Nagrody:

   5 x zestaw kosmetyków KOBO, w skład zestawu wchodzą:

   KOBO PROFESSIONAL PRIMER APRICOT (1 szt.)

   KOBO PROFESSIONAL CUSHION FOUNDATION  (1 szt.)

   KOBO PROFESSIONAL 01 GOLDEN SAND HIGHLIGHTER PALETTE  (1 szt.)

   KOBO PROFESSIONAL 3 MY FAVORITE COLORS 9X EYESHADOW PALETTE (1 szt.)

   KOBO PROFESSIONAL BRILLANT LIPSTICK  (1 szt.)

   KOBO PROFESSIONAL MATTE TINT  (1 szt.)

   Fot. Materiały prasowe

   Fot. Materiały prasowe

   Fot. Materiały prasowe

   Fot. Materiały prasowe

   Fot. Materiały prasowe

   Fot. Materiały prasowe

   Fot. Materiały prasowe

   Fot. Materiały prasowe

   Fot. Materiały prasowe

   Fot. Materiały prasowe

   Fot. Materiały prasowe

   4 x bon o wartości 300 zł na zakupy w vippidesign.com oraz designerski kubek, notes i kostka biurowa

   Fot. Materiały prasowe

   Fot. Materiały prasowe

   Fot. Materiały prasowe

   Fot. Materiały prasowe

   1

   Fot. Materiały prasowe

   Fot. Materiały prasowe

   Fot. Materiały prasowe

   Fot. Materiały prasowe

   Fot. Materiały prasowe

   4 x zestaw kosmetyków profesjonalnych Kiwicha Face Care Set 

   Kiwicha Face Care Set mit Day Cream 50ml & Line Smoother Serum 30ml KIWICHA

    

   1 x  depilacja laserowa 1 sesja – 4 dowolne parte ciała 

   1 x depilacja laserowa 1 sesja – pachy + bikini + łydki

   1 x laserowy peeling węglowy twarz + szyja + dekolt

   1 x infuzja tlenowa twarz + szyja + dekolt 

   2 x Obrotowa loko-suszarka z jonizacją AS200E

   Stylizuj i susz jednym ruchem. Poznaj loko-suszarkę AS200E od Babyliss Paris, która umożliwia jednoczesne suszenie i modelowanie Twoich włosów. Od dziś ułożenie idealnej fryzury zajmie Ci dosłownie kilka minut. Sprawdź jakie to proste!

   Fot. Materiały prasowe

   Fot. Materiały prasowe

   1 x Automatyczna lokówka Curl Secret C1200E od BaByliss Paris

   Automatyczna lokówka Curl Secret C1200E od BaByliss Paris to opatentowana technologia, która sprawi, że w kilka minut uzyskasz piękne i delikatne fale.

   Fot. Materiały prasowe

   Fot. Materiały prasowe

   3 x Zestaw Prezentowy Baton Warszawski, każdy składający  się z:

   – pięciu energetycznych Batonów Warszawskich,

   – eleganckiego Kremu Warszawskiego,

   – przepysznych prażonych na ksylitolu migdałów z cynamonem lub chilli (100g).

   Całość pięknie zapakowana w warkocz z celofanu i wstążkę.Wszystkie produkty są bez glutenu i bez cukru, zdrowe słodycze bez wyrzutów sumienia 🙂

   BW-7 BW-4
   baton_warszawski_truskawka-2 baton_warszawski_figa z goi-2

    

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.

Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).


Lifestyle

Bardzo się kochają, ale nie mogą być razem. Co powinni zrobić?

Anna Frydrychewicz
Anna Frydrychewicz
6 marca 2018
Fot. iStock / olegbreslavtsev
Następny

Miłość wszystko pokona. Jeśli bardzo chcecie, znajdziecie sposób, żeby być razem. Niestety, to nie zawsze jest prawda. Zdarza się, że mimo wielkiego uczucia, z jakiegoś zupełnie niezależnego powodu, dwie osoby naprawdę nie mogą być razem. I nie zmienią okoliczności, nie zagną osi czasu, nie wpłyną na przeszłość, która jest już zamkniętym rozdziałem. To się po prostu nie uda. Co wtedy?

Nie możesz nic zrobić, żeby zmienić twoją sytuację. Nie możesz zrobić niczego, żeby wasz związek był możliwy. Może on jest juz związany z kimś innym i nie zrezygnuje z tej relacji, bo jest człowiekiem honoru. Chociaż twoje serce krwawi wiesz, że nic z tego nie będzie. Płaczesz, odczuwasz fizyczny ból, wewnętrzne rozdarcie. Nie potrafisz się skupić na swoim życiu, na obowiązkach. Musisz po prostu to przeczekać lub się z tym pogodzić.

Nawet jeśli ta druga osoba  próbowałaby o was walczyć, ty jesteś realistą. Nie chcesz iść głębiej w coś, co nie ma racji bytu, co może nie powinno się nigdy wydarzyć. I to wcale nie znaczy, że tylko on ma złamane serce, a ty jesteś z kamienia. Próbujesz chronić – siebie, ją. Próbujesz się oddalić, żeby obojgu wam było łatwiej. Kurczowo trzymasz się powiedzenia „czas leczy rany”. A może jesteś introwertykiem, przeżywasz to wszystko bardzo głęboko, ale nie okazujesz na zewnątrz. Wówczas jest ci jeszcze trudniej.

Co teraz?

Jak sobie poradzić, gdy już wiesz, że choć kochasz bardzo mocno i choć jesteś kochany, te uczucia nigdy nie zaowocuje trwałym związkiem? Psycholodzy i specjaliści od ludzkiego mózgu wiedzą, że miłość nie jest niczym tajemniczym. Możesz zakochać się w kimkolwiek, o ile tylko to pomoże ci zaspokoić twoje potrzeby. Ludzie, którzy naprawdę nie potrafią zdefiniować emocji, jakie żywią wobec innych, mają tendencję do gloryfikowania tych emocji. Kiedy zrozumiesz, jak działa twój mózg, nie będziesz już przywiązany do tego, którego kochasz. I to będzie prawdopodobnie najlepsze możliwe rozwiązanie.

strona 1 z 2
druga część artykułu na następnej stronie

Lifestyle

Powiedz, czego chcesz, o czym marzysz, co chciałabyś zmienić. Weź udział w naszej akcji #MiesiącKobiet

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
5 marca 2018
Fot iStock/macniak

I przyszedł marzec. Miesiąc, kiedy wracamy do życia, kiedy budzi się nadzieja, kiedy każdego ranka czekamy na to powietrze wypełnione świeżością, zapowiedzią czegoś nowego. W naszej redakcji co roku powtarzamy, że marzec to miesiąc kobiet. I choć ten ósmy marca jest bardzo symboliczny, to jednak sprawia, że właśnie wtedy czujemy się wyjątkowo.

Tyle tylko, że wcale nie chodzi tu o kwiaty, prezenty, życzenia. Chodzi o to, że zaczynamy dostrzegać siebie. Przyglądać się sobie. Jakbyśmy się trochę wybudziły z zimowego snu, prawda? Bardzo często piszemy, że my, kobiety, powinniśmy być dla siebie ważne, że jesteśmy warte tego by zająć się sobą, żeby nie ustawiać się na samym końcu rodzinnego łańcucha pokarmowego. I choć wiemy, jak jest to istotne, to trudno nam to wszystko wprowadzić w życie. Dlatego nie chcąc zostać jedynie dobrymi w teorii, mamy dla was w tym miesiącu trochę praktyki. Praktyki uważności na siebie, swoje emocje, relacje z innymi.

Ostatnio Kasia Miller powiedziała mi, że najważniejsze dla kobiety (no dobra, faceta też)  jest higiena psychiczna. I o nią w akcji #MiesiącKobiet chciałybyśmy zadbać. Chciałybyśmy, żebyście poprzyglądały się sobie, jednak nie tylko w lustrze krytykując często swój wygląd, ale głębiej. Żebyście dotknęły siebie naprawdę, może odkryły swoje schowane pragnienia, a może bardziej polubiły siebie. Niech ten miesiąc będzie wyjątkowy dla każdej z nas.

Akcja #MiesiącKobiet 

Codziennie będziemy zachęcać was do przyglądania się sobie. Swoim emocjom, radościom, ale też pewnie strachom. Chciałybyśmy, abyście wraz z wiosną budziły się do życia, by móc czerpać z niego jeszcze więcej. By wiedzieć: czego chcę, o czym marzę, co chciałabym zmienić. I nie bać się powiedzieć tego głośno.

To jak? Jesteście chętne? Każdego dnia (do końca marca) umieszczać będziemy codziennie jeden wpis – wyzwanie, które sprawi, że skupicie się na sobie, choćby na chwilę. Ale przecież wszystko zaczyna się od małych kroków i krótkich chwil. Bądźcie z nami, wpisujcie swoje komentarze. Jak zawsze mamy dla was fantastyczne nagrody.

Zadanie na dziś – zaczniemy od prostej rzeczy – w komentarzu do tego artykułu, napisz, co w sobie lubisz najbardziej.

Nagrody:

5 x zestaw kosmetyków KOBO, w skład zestawu wchodzą:

KOBO PROFESSIONAL PRIMER APRICOT (1 szt.)

KOBO PROFESSIONAL CUSHION FOUNDATION  (1 szt.)

KOBO PROFESSIONAL 01 GOLDEN SAND HIGHLIGHTER PALETTE  (1 szt.)

KOBO PROFESSIONAL 3 MY FAVORITE COLORS 9X EYESHADOW PALETTE (1 szt.)

KOBO PROFESSIONAL BRILLANT LIPSTICK  (1 szt.)

KOBO PROFESSIONAL MATTE TINT  (1 szt.)

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

4 x bon o wartości 300 zł na zakupy w vippidesign.com oraz designerski kubek, notes i kostka biurowa

vippi

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

1

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

4 x zestaw kosmetyków profesjonalnych Kiwicha Face Care Set 

Kiwicha Face Care Set mit Day Cream 50ml & Line Smoother Serum 30ml KIWICHA


Kiwicha Face Care Set 

Day Cream – przyjemny i łatwy do nałożenia krem rekonstruuje bariery ochronne skóry odwodnionej, suchej i dojrzałej. Redukuje wysuszenie, zmarszczki, utratę elastyczności i konturu. Nadaje skórze świeżości, gładkości oraz poprawia jej wygląd i gęstość. Łatwo się wchłania, zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniami środowiska, sprawia, że skóra staje się miękka i delikatna, a dzięki efektowi anti-aging nadaje jej młody wygląd. Idealny jako baza pod makijaż.

Line Smoother Serum – bogate i intensywne serum, przeznaczone dla skóry wymagającej odżywienia, odwodnionej i dojrzałej. Wygładza zmarszczki i poprawia rysy twarzy. Chroni przed działaniem wolnych rodników, stymuluje wzrost komórek, regeneruje DNA, spowalnia proces starzenia się skóry oraz chroni kolagen przed degradacją.

1 x  depilacja laserowa 1 sesja – 4 dowolne partie ciała 

1 x depilacja laserowa 1 sesja – pachy + bikini + łydki

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

1 x laserowy peeling węglowy twarz + szyja + dekolt

1 x infuzja tlenowa twarz + szyja + dekolt 

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

2 x Obrotowa loko-suszarka z jonizacją AS200E

Stylizuj i susz jednym ruchem. Poznaj loko-suszarkę AS200E od Babyliss Paris, która umożliwia jednoczesne suszenie i modelowanie Twoich włosów. Od dziś ułożenie idealnej fryzury zajmie Ci dosłownie kilka minut. Sprawdź jakie to proste!

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

1 x Automatyczna lokówka Curl Secret C1200E od BaByliss Paris

Automatyczna lokówka Curl Secret C1200E od BaByliss Paris to opatentowana technologia, która sprawi, że w kilka minut uzyskasz piękne i delikatne fale.

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

3 x Zestaw Prezentowy Baton Warszawski, każdy składający  się z:

– pięciu energetycznych Batonów Warszawskich,

– eleganckiego Kremu Warszawskiego,

– przepysznych prażonych na ksylitolu migdałów z cynamonem lub chilli (100g).

Całość pięknie zapakowana w warkocz z celofanu i wstążkę.Wszystkie produkty są bez glutenu i bez cukru, zdrowe słodycze bez wyrzutów sumienia 🙂

BW-7 BW-4
baton_warszawski_truskawka-2 baton_warszawski_figa z goi-2
Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Odwiedź naszych partnerów na Facebooku i Instagramie

NATURA logo

FB/drogerienaturapl

instagram.com/drogerienatura

FB/VippiDesignPolska

instagram.com/vippidesign

klapp-cosmetics.pl

 FB/KLAPPCosmeticsPolska

 instagram.com/klapppolska

klinikamlodosci.com

 FB/klinika.mlodosci

 instagram.com/klinikamlodosci

 babyliss-totallook.pl/

FB/BabylissPolska

  instagram.com/babylisspolska

 logo

 FB/batonwarszawski

instagram.com/baton_warszawski

Czas trwania akcji: 05.03.2018 – 31.03.2018.

Regulamin akcji dostępny jest tutaj.


Zobacz także

jak korzystać z lata

Nie tylko urlop, czyli jak korzystać z lata. 5 sposobów na jednodniowy odpoczynek

6 najbardziej upartych znaków zodiaku. Śmiało mogłyby zmienić nazwę na Osioł

sneakersy

Sneakersy do letnich sukienek – te modele sprawdzą się podczas spacerów