Lifestyle

Regulamin akcji Jestem Kobietą

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
2 marca 2020
Fot. iStock
 

Regulamin Akcji Jestem Kobietą

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE: Jestem Kobietą

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą „Jestem kobietą” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.

  1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora, w okresie Akcja trwa od 1 do 31.03.2020 roku. Wyniki zostaną opublikowane do 14.04.2020 roku.
 2. Sponsorami nagród w Konkursie są: Nova Res, Best Film, Dekoria.pl, Gatta- zwani dalej Sponsorami.
 3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE

  Napisz swoją historię. Napisz o sobie, o swojej kobiecości, o tym, co bycie kobietą dla ciebie oznacza lub czego byś sobie życzyła. O jakim świecie marzysz – dla siebie, dla nas, dla naszych córek.
  Dzisiejszy świat na pozór nowoczesny i równy jest światem wyjątkowo trudnym, pełnych wybojów. Jedno jest pewne, my kobiety powinnyśmy się teraz trzymać razem. Bo nikt nie da ci tyle, co druga kobieta. Właśnie dlatego, i w tym orku nie będziemy czekać na goździka z okazji Dnia Kobiet.

  Piszcie do nas, anonimowo jeśli chcecie. Wybrane listy opublikujemy, a niektóre z nich nagrodzimy. Pokażmy światu, jak pięknie się różnimy, jak wiele barw ma kobiecość. I jak bardzo swoją kobiecość kochamy. Bądźmy razem!

  Prace przesyłajcie na adres [email protected] wpisując w temacie wiadomości „Jestem kobietą” oraz z informacją, jak chcecie zostać podpisane (w przypadku braku informacji, list podpiszemy pierwszą literą imienia lub nicku).

  Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora oraz Sponsorów konkursu, swoich danych osobowych, uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO.

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu, pierwszy nadesłany e-mail.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 24 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do 14.04.2020 roku.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

  1. Sponsorami nagród w Konkursie są: Nova Res, Best Film, Dekoria.pl, Gatta – zwani dalej Sponsorami.
  2. Laureatami Konkursu zostanie 24 osób, które jury wybierze na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  3.  

   Nagrody:

   1 x Puf Barrel (Kod tkaniny: 142-43)

   1 x Obraz na płótnie Expression Pink II1 x Komplet 2 zasłon na taśmie marszczącej  (Kolekcja: Velvet, Kod tkaniny: 704-18)

   1 x Komplet 2 poszewek welwetowych pikowanych Kinga, (kolor 704-30)

   1 x Pufa- fotel (Kod tkaniny: 705-04)


   5 x zestaw książek autorstwa Agnieszki Janiszewskiej, składający się z:

   • “Kuzynka Marie” I i II tom
   • “Podróż do Carcassonne” I i II tom – autorstwa

   5 x filmowy zestaw nagród, składający się z:

   1 x podwójne zaproszenie na film „Pojedynek na głosy”, do zrealizowania w sieci kin Cinema CityCudowna, pełna humoru i wzruszeń opowieść inspirowana prawdziwą przyjaźnią. Film pełen dobrej energii i muzycznych przebojów, w reżyserii twórcy komediowego hitu „Goło i wesoło” – Petera Cattaneo. Dystrybutor filmu „Pojedynek na głosy” zaprasza do udziału w akcji oraz do kin.
    Zestaw płyt DVD z filmami:

   • Ikony XX wieku
   • Powrót Bena
   • Loveling
   • Młynarski
   • Pavarotti
   • Cudowny świat kociąt
   • Cudowny świat szczeniąt

   5 x filmowy zestaw nagród, składający się z:

   1 x podwójne zaproszenie na film „Pojedynek na głosy”, do zrealizowania w sieci kin Cinema CityZestaw płyt DVD z filmami:

   • Pavarotti
   • Cudowny świat kociąt
   • Cudowny świat szczeniąt

   5 x zestaw rajstop z najnowszej wiosennej kolekcji Gatta

   Rajstopy ozdobione subtelnymi nowoczesnymi wzorami podkreślą piękno twoich nóg.
   Zdobienia na rajstopach niech będą dla Ciebie inspiracją do skomponowania całej stylizacji zarówno do pracy jak i na czas po pracy. Tej wiosny baw się moda z Gattą.W skład zestawu wchodzi 6 par rajstop prezentowanych poniżej modeli, w wybranym przez Laureata rozmiarze

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i RODO. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.

Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).


Lifestyle

Dziewięć rzeczy o koronawirusie, które każdy powinien wiedzieć [FAQ]

Redakcja
Redakcja
2 marca 2020
fot. iStock
 

W ostatnich tygodniach rozmowy zdominował jeden temat: koronawirus. Pojawiła się panika, wiele wątpliwości i obaw, które wynikały przede wszystkim z niewiedzy. Wiadomo, że boimy się tego, czego nie znamy. 

Dziś o nowym wirusie sporo już wiadomo, a że my nie jesteśmy fankami wywoływania paniki i nastroju grozy, chciałyśmy przekazać dziewięć rzeczy, które każdy na temat koronawirusa wiedzieć powinien.

Dziewięć rzeczy o koronawirusie, które każdy powinien wiedzieć [FAQ]

Co to za wirus?

Koronawirus, a właściwie SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawy choroby są bardzo podobne do grypy. Pojawia się gorączka, kaszel, kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i zmęczenie, nieleczony prowadzi do zapalenia płuc i ostrej niewydolności oddechowej.

Jak może dojść do zakażenia?

Koronawirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową – przez kichanie i kaszlenie osoby zakażonej, a także przez dotykanie powierzchni, na których wirus może się znajdować.

Kto narażony jest na cięższą postać choroby?

Eksperci ustalili w ostatnich dniach, że średnia wieku zakażonych wirusem wynosi 59 lat. Ofiarami wirusa są osoby starsze, które cierpią na przewlekłe choroby, np. cukrzycę lub nadciśnienie.

Nie chorują dzieci

Dotychczas nie odnotowano przypadku zakażenia koronawirusem wśród dzieci poniżej 15 roku życia. Być może dzieje się tak, ponieważ dzieci przechodzą infekcję bardzo łagodnie, przez co w ich przypadku koronawirus nie został zdiagnozowany.

Jak chronić się przed koronawirusem?

Choć wirus może znajdować się na różnego rodzaju powierzchniach, żyje na nich kilka godzin. Skutecznie zabija go… mycie rąk. Stąd też powtarzane informacje o tym, by dbać o czystość rąk, wyposażać dzieci w żel antybakteryjny, gdy są w szkole i uczulić, by myć ręce przed jedzeniem, po wyjściu z toalety, po kichaniu i kaszleniu.

Czy maseczki chronią przed wirusem?

Nie, jeśli nie myjemy rąk – to podstawa. Specjaliści nie zalecają używania maseczek, jeśli nie mamy infekcji dróg oddechowych.

Koronawirus – czy powinienem nosić maskę? Jak robić to poprawnie

Śmiertelność wśród zakażonych koronawirusem

Obecnie szacuje się, że umieralność na koronawirusa wynosi około 1,4 procenta, jednak eksperci zakładają, że wiele przypadków zakażenia, zwłaszcza, gdy chodzi o dzieci, nie została wykryta, także są zdania, że śmiertelność kształtuje się poniżej jednego procenta. Tym samym koronawirus podobny jest do grypy sezonowej, albo do pandemii grypy, która miała miejsce w latach 50-tych i 60-tych ubiegłego wieku.

Leczenie koronawirusa

Trwają badania nad szczepionką, która w pierwszą fazę testowania prawdopodobnie wejdą wczesną wiosną. Obecnie do leczenia koronawirusa używa się m.in. leków podawanych zakażonym wirusem HIV. Leczenie polega głównie na leczeniu objawowym, jak przypadku większości chorób wirusowych.

Gdzie się zgłosić?

Jeśli przebywaliśmy w miejscu, w którym zlokalizowano koronawirusa i po powrocie mamy wysoką gorączkę, kaszel, duszności, powinniśmy zgłosić się do szpitala zakaźnego lub na oddział zakaźny, by przejść badania pod kątem obecności koronawirusa.

W Polsce została  uruchomiona specjalna infolinia NFZ w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa. Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800-190-590.


Na podstawie:  
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2002387
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Lifestyle

5 rzeczy, które da ci tylko druga kobieta! Jestem kobietą – jestem z tego dumna. Ruszamy z nową akcją!

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
2 marca 2020
Fot. iStock

„Rzuć wszystko i odbierz telefon!”, „Jadę!!!”,”Jak mi nie odpiszesz, co się dzieję, nakopię ci do tyłka…” – która z nas nie wysłała/nie odczytała takiej wiadomości? Nie trzeba wybierać, pewnie każda z nas ma ich sporo na koncie. Złamane serce, ciąża, dół albo zwykła grypa. Zaręczyny, pierwszy raz, wymarzona posada. Co by się nie działo w naszym życiu, zawsze jest ona, zawsze czeka. W moim życiu jest ich kilka – mama, siostra, E., A., i N.. Piekło nie zna większej furii niż moje przyjaciółki ratujące mnie z opałów. Nikt nie da ci tyle, co druga kobieta. Tak jest. Od początku. Zawsze jest Ona. Matka, babka, ciotka, przyjaciółka, mentorka, sąsiadka z drugiego, blondynka z chusteczkami w autobusie… I ty też nią jesteś. Partnerką w kobiecości. Nikt tak dobrze nie wysłucha i nie popłacze z tobą nad rozlanym mlekiem. Po prostu nie da się kobiety i kobiecości zastąpić, nie ma szans!

5 rzeczy, które da ci tylko druga kobieta!

Czasem myślę, że nasze życie (moje i moich przyjaciółek) przypomina dobry sitcom z lat dziewięćdziesiątych. Boszzz, gdyby nie one… nawet nie chcę myśleć, jak świat by bez nich wyglądał! Zgroza! Dlatego tak bardzo dziękuję im za to, że są i że będą – bo tego jestem pewna. Tej pewności życzę każdemu.

A, co da ci druga kobieta? Chusteczki, czas, akceptację i kopa w tyłek, kiedy tego potrzebujesz. Uśmiechasz się i myślisz o tych wszystkich „razach”? Ileż razy tego kopa dostawałyśmy, gdy było źle… setki. Od podstawówki po zeszły tydzień. Wsparcie – słowo klucz. Bezwarunkowe, nie wymagające od ciebie udawanego uśmiechu, perfekcji i robienia czegoś w zamian. Bo my kobiety mamy ogromną siłę – Fajterki, Romantyczki, Buntowniczki i Zagubione – wszystkie. Mamy siebie.

Czas

Bo ona nie zrzuci cię, gdy dzwonisz. Nie uda, że nie widziała SMS-a. Nie powie ci: oddzwonię do ciebie (nigdy), bo nie mam nastroju na tę rozmowę (czytaj: twoje marudzenie w kółko o tym samym). Nie będzie ci zazdrościć – tylko będzie podziwiać. Nie będzie cię oceniać – będzie wspierać. Nie będzie w nieskończoność moralizować – tylko wysłucha. I nigdy nie powie ci: nie ma o co płakać – tylko zabierze cię na kawę i weźmie ze sobą karton chusteczek.

To wszystko może się udać tylko wtedy, gdy ktoś zechce ci podarować najcenniejszą rzecz na świecie – swój czas. Da zgodę, by ten czas spędzić na śmianiu lub płakaniu – bo akurat TY tego teraz potrzebujesz.

I niekończącą się cierpliwość. Tak, bo nawet, gdy już setny raz wysłucha twojego dramatycznego wyznania i każe ci się zapisać do psychiatry, weźmie potem oddech i doda: „dobra wariatko, i tak cię kocham. Ale pamiętaj, że masz ciut nierówno pod sufitem”.

Wsparcie

„Jest zajeb**cie” -powiedziała E, siedząc na blacie w wyciągniętym dresie. Oczy miała podpuchnięte od płaczu i niewyspania i właściwie wyglądała, jakby miała zaraz zamienić się w mgiełkę i z dresu wyparować… Nie było wyjścia. E., zawsze tak robi, gdy jest jej źle. Znika w oczach, zapada się pod ziemię, ale usilnie przekonuje wszystkich dookoła, że jest wręcz świetnie, genialnie i w ogóle w życiu tak jej dobrze nie było. Ale my to znamy, wiemy. Z jednej linijki wiadomości możemy wyczytać tygodniową historię jej życia. Pięć sekund i wiemy, że Pan Pasożyt jest blisko (tak naprawdę nazywamy go między sobą inaczej, nie tak ładnie, ale obiecuję, że w pełni na to sobie u nas zasłużył). To tylko jedna z miliona sytuacji, kiedy wiemy, że rzucić trzeba wszystko i natychmiast. Stanąć na rzęsach i być. Choćby nie wiem co!

Tylko kobiety to robią, tylko one rozumieją, chcą i potrafią. Czasem wystarczy być, wspólnie pomilczeć, pozwolić na smutek, na łzy. Czasem to wsparcie umoczone jest w morzu nutelki. Innym razem mieni się wszystkimi barwami złota – bo oto mamy okazję zrobić coś wspaniałego, ważnego, pięknego. Bez wsparcia, ściśniętych z całych sił kciuków i kibicowania wbrew wszystkim czarnym scenariuszom, to by się nie udało.

Mam nadzieję, że choć odrobinę potrafię to wsparcie oddać, bo dostaje go ogrom (A. i E. dziękuję!)

Zgodę na inne życie

Na to, że jesteś od niej inna. Że pragniesz innych rzeczy, myślisz coś innego. Inaczej wychowujesz dzieci albo nie chcesz ich mieć. Inaczej kochasz, inaczej odchodzisz. Tylko druga kobieta potrafi zrozumieć, że nasza wolność i marzenia są tak różne. I w dodatku potrafi się z tego cieszyć.

Tu nie trzeba wiele mówić.

A gdy nadepnie za mocno na twoją piętę – przeprosi, nawet jeśli tego wcale od niej nie oczekujesz.

Chusteczki, plaster i proszek na ból głowy

A czasem młotek.

Dodatkowe dłonie, gdy trzeba przenieść szafę. Gumę do żucia, ciasto na urodziny, wieczór z twoimi dziećmi, żebyś mogła iść do kina albo lekarza.

Wieczór z winem i wycie do oklepanej komedii romantycznej. Wspólne wakacje z dzieciakami, żeby się wymieniać opieką. I zakupy, gdy masz gorączkę. Da ci to, czego potrzebujesz najbardziej. A jeśli tego (jeszcze) nie ma – nic się nie martw, na pewno coś wykombinuje.

Pożyczy ci swoją najlepszą sukienkę i samochód.  Serca nie musi pożyczać, bo dawno już ci je oddała.

Kopa w tyłek

Bo po każdym kopie, czeka przytulenie, kubeł lodów i mnóstwo ciepła, bez których nie da się ogarnąć niczego ani nikogo, gdy jest źle. Tylko druga kobieta, potrafi ruszyć cię, gdy utkniesz w miejscu zbyt długo. Tylko ona rozumie, jak trudno czasem jest pójść ten jeden kroczek do przodu. Tylko ona może to zrobić. Przycisnąć cię tak, by nie zabolało. Wiedzieć wszystko, a jednak ani na milimetr nie wejść w buciorach w twoje życie.

Od początku, nasz portal to kobiety. Miliony kopów w tyłek. Ciężka praca i bardzo jasne, małe i wielkie radości. Tysiące historii – naszych i waszych. To miejsce to kobiety. To my, to ty.

Jestem kobietą – jestem z tego dumna.

Jestem Kobietą – wspieram.

Jestem Kobietą – jestem piękna, mądra, odważna.

Jestem kobietą – jestem matką, żoną, kochanką, babcią, siostrą… po prostu jestem sobą! Mam swoją historie.

Szukajmy się nawzajem. Czerpmy od siebie siłę. Inspirację. Wspierajmy się z całej mocy. Zapraszam Was! Piszcie do nas, pytajcie, dzielcie się z nami wszystkimi swoimi sukcesami i radościami. Dla nich – dla nas.

Miesiąc Kobiet pod hasłem „Jestem Kobietą” uważamy za otwarty! Stwórzmy niepowtarzalne portrety nas samych.

O AKCJI

Napisz swoją historię. Napisz o sobie, o swojej kobiecości, o tym, co bycie kobietą dla ciebie oznacza lub czego byś sobie życzyła. O jakim świecie marzysz – dla siebie, dla nas, dla naszych córek.
Dzisiejszy świat na pozór nowoczesny i równy jest światem wyjątkowo trudnym, pełnym wybojów. Jedno jest pewne, my kobiety powinnyśmy się teraz trzymać razem. Bo nikt nie da ci tyle, co druga kobieta. Właśnie dlatego, i w tym roku nie będziemy czekać na goździka z okazji Dnia Kobiet.

Piszcie do nas, anonimowo, jeśli chcecie. Wybrane listy opublikujemy, a niektóre z nich nagrodzimy. Pokażmy światu, jak pięknie się różnimy, jak wiele barw ma kobiecość. I jak bardzo swoją kobiecość kochamy. Bądźmy razem!

Prace przesyłajcie na adres [email protected] wpisując w temacie wiadomości „Jestem kobietą” oraz z informacją, jak chcecie zostać podpisane (w przypadku braku informacji, list podpiszemy pierwszą literą imienia lub nicku).

Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora oraz Sponsorów konkursu, swoich danych osobowych, uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO.

NAGRODY:

1 x Puf Barrel (Kod tkaniny: 142-43)

1 x Obraz na płótnie Expression Pink II1 x Komplet 2 zasłon na taśmie marszczącej  (Kolekcja: Velvet, Kod tkaniny: 704-18)

1 x Komplet 2 poszewek welwetowych pikowanych Kinga, (kolor 704-30)

1 x Pufa- fotel (Kod tkaniny: 705-04)

www.dekoria.pl

Dekoriapl

dekoriapl


5 x zestaw książek autorstwa Agnieszki Janiszewskiej, składający się z:

 • “Kuzynka Marie” I i II tom

Zimą 1914 roku Marie Boratyńska postanawia odwiedzić po raz pierwszy Korbielowo – posiadłość, w której urodził się i wychował jej nieżyjący już ojciec. Rodzinne animozje sprawiły, że krewni z jego strony byli do tej pory obcymi dla niej ludźmi. Teraz jednak nadarza się okazja, by to zmienić: Marie odpowiada na zaproszenie Emilii, swojej kuzynki i nowej właścicielki Korbielowa, chcąc zburzyć narosły przez lata mur rodzinnych nieporozumień i pretensji. Czy kobietom uda się zbliżyć do siebie i zaprzyjaźnić? Czy będą w stanie zaakceptować zaskakującą prawdę o swoich bliskich, którą niebawem odkryją?Tom I 

Nawiązanie szczerej relacji może okazać się trudniejsze, niż z początku przewidywały, a dynamiczne wydarzenia polityczne pierwszej połowy XX wieku sprawią, że wiele ważnych spraw trzeba będzie odłożyć na później…

Tom II 

Wielka Wojna w Europie spowodowała, że to, co wcześniej spędzało sen z powiek Marie Boratyńskiej, nagle straciło na znaczeniu. Wszystkie rodzinne nieporozumienia, tęsknoty, uczucia zostały przyćmione przez dramatyczne wydarzenia związane z wojenną zawieruchą. Młoda kobieta rzuca się w wir pracy w szpitalu, gdzie dniem i nocą dogląda rannych, próbuje ulżyć w bólu konającym żołnierzom oraz pokonać własne, narastające z każdym dniem, zmęczenie. Wkrótce nadchodzi wiadomość z frontu, która przewartościuje całe jej dotychczasowe życie…

 • “Podróż do Carcassonne” I i II tom – autorstwa

„Podróż do Carcassonne” to poruszająca historia jednej rodziny, której członkowie będą musieli zmierzyć się z bolesnymi konsekwencjami swoich decyzji, zawalczyć o marzenia i nauczyć się przebaczać. A w tle – odmalowane z pietyzmem i czułością Warszawa i Kraków z okresu międzywojnia, okupacji i pierwszych lat powojennych.

www.novaeres.pl
www.zaczytani.pl

NovaeRes

wydawnictwo_novaeres


5 x filmowy zestaw nagród, składający się z:

1 x podwójne zaproszenie na film „Pojedynek na głosy”, do zrealizowania w sieci kin Cinema City

Cudowna, pełna humoru i wzruszeń opowieść inspirowana prawdziwą przyjaźnią. Film pełen dobrej energii i muzycznych przebojów, w reżyserii twórcy komediowego hitu „Goło i wesoło” – Petera Cattaneo. Dystrybutor filmu „Pojedynek na głosy” zaprasza do udziału w akcji oraz do kin.

 Zestaw płyt DVD z filmami:

 • Ikony XX wieku
 • Powrót Bena
 • Loveling
 • Młynarski
 • Pavarotti
 • Cudowny świat kociąt
 • Cudowny świat szczeniąt

5 x filmowy zestaw nagród, składający się z:

1 x podwójne zaproszenie na film „Pojedynek na głosy”, do zrealizowania w sieci kin Cinema City

Zestaw płyt DVD z filmami:

 • Pavarotti
 • Cudowny świat kociąt
 • Cudowny świat szczeniąt

5 x zestaw rajstop z najnowszej wiosennej kolekcji Gatta

Rajstopy ozdobione subtelnymi nowoczesnymi wzorami podkreślą piękno twoich nóg.
Zdobienia na rajstopach niech będą dla Ciebie inspiracją do skomponowania całej stylizacji zarówno do pracy jak i na czas po pracy. Tej wiosny baw się moda z Gattą.

W skład zestawu wchodzi 6 par rajstop prezentowanych poniżej modeli, w wybranym przez Laureata rozmiarze.

 

www.gatta.pl

GattaOfficial

gattaofficial

Akcja trwa 02.03.2020 od 31.03.2020 do roku. Wyniki zostaną opublikowane do 14.04.2020 roku. Regulamin akcji dostępny jest tutaj.

 


Zobacz także

Bezinteresowne lwice. Silne kobiety, które nigdy się nie poddają

Prezenty tylko dla dorosłych – przyjemność nie tylko od święta 💝

8 sygnałów, które mówią, że twój partner może przechodzić kryzys wieku średniego