Go to content

Cytaty z Biblii o miłości, rodzinie, przyjaźni i życiu. Podnoszą na duchu zawsze, gdy tego potrzebujesz

Cytaty z Biblii — o miłości, rodzinie, przyjaźni i życiu
Fot. iStock

Cytaty z Biblii to swoisty drogowskaz, niezwykle ważny dla osób wierzących. Są jednocześnie pokrzepieniem i wsparciem w trudnych momentach, zawierają prawdę, która wciąż jest aktualna. Warto poznać, zapamiętać i czerpać inspirację z najpiękniejszych cytatów z Biblii — o miłości, rodzinie, przyjaźni i życiu.

Zarówno w chwilach trudnych, jak i każdego dnia, wsparcie jest nam potrzebne. Nie chodzi o wyręczanie, czy dokonywanie za nas wyborów, ale o możliwość oparcia się o myśl, która wskaże kierunek dla najlepszych dla nas wyborów.

Cytaty z Biblii o miłości

O miłości powiedziano już i napisano wiele, jednak zawsze warto wrócić do źródła i sięgnąć po cytaty o miłości z Biblii, które wskazują, jak powinna wyglądać bezinteresowna miłość pomiędzy bliźnimi.

Cytaty z biblii

Fot. iStock/ Cytaty z Biblii

Cytaty o miłości 

„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą […] Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: z nich zaś największa jest miłość.”

1 Kor 13, 4-6; 13

„Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.”

Rz 13,10

„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.”

1J 4,7-8

Cytaty o miłości Boga do człowieka

Miłość Boga do człowieka jest nieskończona i objawia się na wiele sposobów. W trudnych chwilach warto do tej myśli sięgać, by znaleźć pokrzepienie.

Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.

Rzym 5:5

„A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. (..) Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich — w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie.”

Efez 2:4-7

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.”

Ew. Jana 3;16

Cytaty z Biblii o przyjaźni

Przyjaźń jest wielkim darem — ten, kto ma przyjaciela, jest szczęściarzem. Warto spojrzeć na tę wyjątkową relację z nieco innej perspektywy, i usłyszeć, co na temat przyjaźni mówi Biblia.

Cytaty z Biblii — o rodzinie

Fot. iStock/Cytaty z Biblii

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich.”

J 15,13

„Wierny bowiem przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł. Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia.”

„Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty ani równej wagi za wielką jego wartość.”

Syr 6, 14-16

„Przyjaciel kocha w każdym czasie, a bratem się staje w nieszczęściu.”

Prz 17,17

Cytaty z Biblii o rodzinie

Rodzina budowana z miłości jest najważniejsza dla każdego człowieka. To fundament, który daje poczucie bezpieczeństwa, chroni i jednocześnie daje siłę. Jakie rady kryją cytaty z Biblii o rodzinie?

Cytaty z Biblii — o przyjaźni i życiu

Fot. iStock/Cytaty z Biblii

„Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, niemający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego!”

Efez 5:25-33

„Mojżesz tak powiedział: Czcij ojca swego i matkę swoją oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmiercią zginie. „

Mk 7, 10

„Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu. (…) Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.”

Kol 3:20

„Starszego wiekiem nie strofuj, lecz nakłaniaj prośbą jak ojca, młodszych — jak braci, starsze kobiety — jak matki; młodsze — jak siostry, z całą czystością! Miej we czci te wdowy, które są rzeczywiście wdowami”

„Jeśli zaś jaka wdowa ma dzieci albo wnuki, niechże się one uczą najpierw pieczołowitości względem własnej rodziny i odpłacania się rodzicom wdzięcznością! Jest to bowiem rzeczą miłą w oczach Bożych.”

„A jeśli kto nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego”

1 Tm 5:1

Cytaty z Biblii o życiu

Cytaty z Biblii o życiu ponoszą na duchu, dodają wiary i wskazują dobry kierunek dla naszych działań zawsze wtedy, gdy tego potrzebujemy.

Cytaty z Biblii — o miłości

Fot. iStock/ Cytaty z Biblii

„Lecz powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. (..), ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.”

Łuk 6:27-36

„Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.” 

Joz 1,9

 ” Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie.”

Efe 4:32

“Cierpliwy do czasu dozna przykrości, ale później radość dla niego zakwitnie.”

Syr 1, 23

„Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy.”

MK 9,23


źródło:  www.biblia.info.pl ,otwarteniebo24.pl