Go to content

Bój się i działaj, jeśli jesteś mądrą kobietą!

fot.istock

Przez wieki budowaliśmy społeczne przekonania na temat miejsca kobiety w mentalnej strukturze społecznej – prym wiodła w kuchni, w opiece nad dziećmi, w empatii i relacjach międzyludzkich, kompromisowym podejściem do swoich potrzeb, ogarnianiem niepowodzeń z partnerem, opieką nad najstarszymi osobami w rodzinie. Długo by wymieniać. Czasy się zmieniły i na szczęście pojawiła się – ona – mądra kobieta, która zrozumiała,  jak ważna jest niezależność i świadomość, że jedyne ograniczenia, które nas dotyczą, nakładamy na siebie same.

Mądrość współczesnych kobiet polega na tym, że żyją one zgodnie z własnym uznaniem, zajmują odpowiedzialne stanowiska i nie myślą o tym, że nie mogą być szczęśliwe, dopóki nie wyjdą za mąż i nie będą miały dzieci, ponieważ wiedzą, że ich szczęście zależy od nich samych. Nauczyły się cenić siebie, a przede wszystkim doskonalić się i rozwijać.

Co ciekawe, badanie przeprowadzone przez kilka brytyjskich uniwersytetów pokazało, że im wyższy poziom inteligencji kobiety, tym mniejsza skłonność do zawarcia małżeństwa, o dziwo, odwrotnie niż u panów.

Mądra kobieta żyje obecną chwilą i nie ogląda się za siebie

Wie, jak wyciągnąć wnioski z przeszłości, czego potrzebuje i czeka na przyszłość z cierpliwością i spokojem. Właśnie dlatego lubi cieszyć się życiem, bo dużo doświadczyła i sprawia jej radość każde dobre słowo, spotkanie, spojrzenie, komplement, miły wieczór z bliskimi.

Ceni samodzielność i własną samotnię

Inteligentna kobieta nie czuje się samotna, gdy nie jest w związku, wręcz przeciwnie: docenia swoją samodzielność i autonomię. Jej szczęście nie zależy od innych, a jej wewnętrzne bogactwo pozwala jej celebrować chwile z samą sobą. To wielka sztuka, żyć ze sobą w przyjaźni i akceptacji.  Te samotne chwile są niezbędne każdej kobiecie, ponieważ pozwalają jej lepiej poznać samą siebie i wie, gdzie szukać motywacji.

Nie boi się zmian

Inteligentne kobiety nie boją się wyjść ze strefy komfortu i zmierzyć ze zmianami. Są świadome, że zmiana wiąże się z innymi możliwościami, że jest dobrym sposobem na zdobywanie nowych lekcji i doświadczeń. Wiedzą, że tylko nowe wyzwania i zmiany ją rozwijają, sprawiają, że jest wartościowa przede wszystkim dla siebie, zasługuje na szacunek innych. Mądra kobieta ma intuicję, która pozwala jej podejmować odważne decyzje., bo wie, co jest dla niej dobre, a czego nigdy nie doświadczyłaby nie sięgając od życia po więcej.

Słucha swojego serca i wie, jak powiedzieć – NIE

Inteligentna kobieta wie, że głos jej serca jest bardzo ważny. Co więcej, zdaje sobie sprawę, że gdy podejmuje życiowe decyzje z poziomu serca – jest najszczęśliwsza. Nie boi się powiedzieć „nie” i wie, kiedy trzeba odmawiać i nakładać ograniczenia na innych, aby szanowali jej przestrzeń osobistą, jak i sposób życia. Nie jest osobą zaborczą i nie pozwala nikomu być zaborczym w stosunku do niej. Inteligentna kobieta potrafi wyeliminować z życia wszystko, co jest  toksyczne i zabiera jej energię. Wyraźnie czuje, kiedy ktoś próbuje projektować na nią własne lęki i niepewność, i jest w stanie stawić czoła własnym demonom.

Potrafi odejść od mężczyzny, kiedy nie jest szczęśliwa

Mądra kobieta jest wystarczająco silna, żeby odejść od mężczyzny, który nie pozwala jej być sobą w związku. Odchodzi od mężczyzny, który zawsze krytykuje jej sposób, w jaki działa, myśli i mówi.  Odchodzi, bo wtedy czuje się pełna wad, a jej poczucie winy w stosunku do świata jest kompletnie niewspółmierne do tego, kim jest naprawdę.

Ma swoje zdanie i mówi to, co myśli

Inteligentna kobieta nie ma czasu dla nieszczerych, nieuczciwych, fałszywych, niegodnych zaufania ludzi. Nie traci czasu na znajomości, które stają jej na przeszkodzie do realizowania swoich marzeń.  Z gracją pokazuje drzwi tym, którzy wątpią w jej potencjał i ambicje.

Ma swoją godność i ambicje

Inteligentna kobieta czuje, kiedy nie traktuje się jej tak, jak na to zasługuje. Jest na tyle odważna, aby odciąć więzi z ludźmi, którzy stanowią zagrożenie dla jej godności.  Mądra kobieta nie oczekuje wdzięczności, jest bezinteresowna, angażuje się we wszystko, co zmieni ją i jej otoczenie na lepsze.