Go to content

13 buddyjskich prawd o życiu. „Największym dobrem jest spokój umysłu”

Fot. iStock / den-belitsky

Warto mieć swoją prywatną mantrę. Kilka prawd o życiu, powtarzanych w trudnych momentach, w chwilach zwątpienia naprawdę pomaga wrócić „do pionu”. Nawet jeśli wydaje ci się, że to tylko słowa. Te, które zagoszczą na dłużej w naszym sercu zaczną kreować naszą rzeczywistość.

13 buddyjskich prawd o życiu

1. Największym osiągnięciem jest bezinteresowność.

2. Największą wartością umiejętność samodoskonalenia, chęć rozwoju.

3. Największą zaletą jest umiejętność pomagania innym.

4. Największą nauką o sobie samym jest stała świadomość.

5. Największym lekarstwem jest brak pragnienia, by mieć więcej.

6. Największym wyzwaniem jest brak konformizmu.

7. Największą trudnością jest kontrolowanie swoich namiętności.

8. Największą hojnością jest umiejętność nieprzywiązywania się do rzeczy materialnych.

9. Największym dobrem jest spokój umysłu.

10. Największą miarą cierpliwością jest pokora.

11. Największym wysiłkiem jest umiejętność godzenia się z porażkami.

12. Najlepszą medytacją jest pozwolenie swojemu umysłowi, by czasem zapomniał.

13. Największą mądrością jest widzieć ponad to, co rzuca się w oczy.

Fot. iStock

Fot. iStock


Na podstawie: curejoy.com