Go to content

Korzyści wynikające z zawarcia umowy-zlecenie

Na rynku zatrudnienia możemy znaleźć kilka rodzajów umów, na podstawie których nawiązuje się stosunek pracy. Wybór tej odpowiedniej zależy m.in. od własnych oczekiwań oraz charakteru wykonywanych czynności. Jedną z popularniejszych umów, zwłaszcza wśród młodych ludzi, jest umowa-zlecenie. Jej zawarcie niesie ze sobą szereg korzyści zarówno dla zleceniobiorcy, jak i dla zleceniodawcy. Sprawdź jakie!

Charakterystyka umowy-zlecenie

Umowa-zlecenie jest umową cywilnoprawną, w której zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonywania określonych czynności na rzecz swojego pracodawcy. Charakterystyczne dla tego typu kontraktu jest to, iż nazywany jest umową starannego działania – w związku z tym nacisk kładziony jest na to, aby wykonujący pracę wykazywał się sumiennością w swoich obowiązkach, nie odpowiada natomiast za rezultat swych działań. Ofert zatrudnienia w takim charakterze można szukać głównie za pośrednictwem Internetu, m.in. na serwisie Pracuj.pl.

Zalety dla zleceniobiorcy

Bardzo często pojawia się przeświadczenie, iż umowa-zlecenie jest gorsza od umowy o pracę. W rzeczywistości nie jest to prawda – jej zawarcie niesie szereg korzyści dla zleceniobiorcy. Przede wszystkim ten rodzaj zatrudnienia gwarantuje elastyczność pracy. Pracownika nie dotyczy określony wymiar godzinowy oraz ma swobodę w podejmowaniu decyzji, kiedy i w jaki sposób wykona powierzone mu zadania. Umowa-zlecenie daje również łatwiejszą możliwość złożenia wypowiedzenia – o ile warunki zawarte w kontrakcie nie stanowią inaczej, umowę można rozwiązać z dnia na dzień. To korzystne głównie dla osób poszukujących swojej ścieżki zawodowej oraz chcących sprawdzić się w różnych obszarach, bez konieczności zamykania się w jednej firmie.

Zalety dla zleceniodawcy

Korzyści z zawarcia umowy-zlecenie czerpie także osoba zlecająca. Taki rodzaj kontraktu to dla zleceniodawcy przede wszystkim niższe koszty – w odróżnieniu od umowy o pracę, która chroni pracownika, nie ma obowiązku opłacania ubezpieczenia chorobowego czy też urlopu. Z punktu widzenia przedsiębiorcy taka umowa to także brak większych zobowiązań wobec zleceniobiorcy oraz możliwość zrezygnowania z zatrudniania pracownika praktycznie z dnia na dzień.

Zastanawiasz się jak zmienić pracę? Odwiedź porady.pracuj.pl. Znajdziesz tam praktyczne wskazówki dotyczące tego jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz w jaki sposób napisać profesjonalne CV czy list motywacyjny.